Oddali do użytku wyremontowany most
Przeczytaj oryginalny post blogu
21-12-2011
12:36
paulina

IWONICZ. Jest jednym z najstarszych tego typu zabytków w regionie.

Po trzech miesiącach zakończyła się przebudowa kamiennego mostu na potoku iwonickim. Prace były kosztowne ze względu na zabytkowy charakter obiektu. Ma on konstrukcję łukową i stanowi unikatowy zabytek sztuki inżynieryjnej i architektury mostowej epoki baroku. Jest wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego.

Jednoprzęsłowy most został wzniesiony w 1782 r. przez ówczesnego właściciela Iwonicza, Józefa Salezego Ossolińskiego. Upływ czasu zrobił swoje i w końcu zniszczony most trzeba było wyremontować. Przeprowadzono prace budowlano – konserwatorskie. Były one na bieżąco konsultowane z konserwatorem zabytków i inspektorem nadzoru.

Prace konserwatorskie obejmowały między innymi zwiększenie konstrukcji nośnej mostu, odbudowę barierek,…

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.