Ordynator posiedzi w areszcie do 3 lutego
Przeczytaj oryginalny post blogu
30-11-2011
22:25
paulina

RZESZÓW. Sąd Okręgowy (w środę) utrzymał w mocy postanowienie sądu niższej instancji o tymczasowym aresztowaniu dr Piotra M.

Nie pomogły poręczenia i wnioski o zwolnienie z aresztu, które wpłynęły do sądu i prokuratury z Okręgowej Izby Lekarskiej, od prezydenta Tadeusza Ferenca oraz Janusza Solarza, dyrektora szpitala. – Okręgowy Sąd w Rzeszowie utrzymał w mocy postanowienie o areszcie tymczasowym dla dr Piotra M. do 3 lutego, ponieważ podzielił argumenty Sądu Rejonowego przemawiające za takim środkiem zapobiegawczym – mówi Marzena Ossolińska-Plęs, rzecznik Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Mecenas Aleksander Bentkowski, obrońca lekarza,…

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.