Poszerzanie Rzeszowa
09-02-2013
15:13
JAn

Komu ma służyć poszerzanie Rzeszowa o sąsiednie gminy? Jak Rada Miasta i Prezydent Miasta Rzeszowa zbierają opinie mieszkańców Rzeszowa na temat podejmowanych działań w tym zakresie? Dlaczego nie uczestniczymy gremialnie w wypowiadaniu się na temat sposobu organizacji naszego miasta? Oto pytania, na które powinniśmy szukać odpowiedzi. Jeśli nie zaczniemy wymagać od siebie i dalej poprzez przedstawicieli nas reprezentujących w Radach Osiedlowych od Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta, odpowiedzi na te pytania to będziemy rządzeni jak za dawnych, słusznie zapominanych lat. Apeluję do wszystkich rzeszowianek i rzeszowiaków – "Weźcie udział w konsultacjach dotyczących poszerzania miasta i żądajcie rozliczenia się z wyników tych konsultacji". Pozdrawiam jan

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.