Referendum w hucie
Przeczytaj oryginalny post blogu
27-01-2013
13:21
Redaktor

STALOWA WOLA. Pracownicy największego naszego zakładu zbrojeniowego nie chcą słyszeć o łączeniu HSW z Bumarem.

Pracownicy Huty Stalowa Wola chcą, by ich firma była objęta rządowym programem zbrojeniowym. Nie chcą łączyć się z Bumarem. Widzą…

27-01-2013
21:55
Olo

MON chce rozłożyć Grupę Bumar na czynniki pierwsze. Stąd koncepcja drugiego holdingu, który będzie powodował rozkład Grupy Bumar, wyjmowanie spółka po spółce dla potrzeb nowego tworu. Zamiast współdziałania, powolne konanie jednego i budowa od zera drugiego holdingu. Genialny plan Panie Skrzypczak, tylko tak jakby nie jest pan od tego panie wiceministrze MON. HSW nie chce do holdingu Grupa Bumar, bo niby to "moloch". Zamiast tego sama chce być molochem. Widać o co tu chodzi – o stołki szefów nowego holdingu… I układanie programów w MON pod konkretne spółki – stąd potrzeba stworzenia nowego holdingu.

28-01-2013
07:38
Stefan Sulikowski

Zarząd Zakładowy NSZZ PW oraz Komisja Zakładowa NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A w Grudziądzu informują i proszą o wsparcie
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych referendów w Wojskowych Przedsiębiorstwach Remontowo Produkcyjnych (WPRP), których wynik wskazuje, że 96,34 % pracowników sprzeciwia się wniesieniu zakładów do Bumar sp. z.o.o. a także stosowaniu nacisków na Rząd RP ze strony przedstawicieli cywilnej zbrojeniówki w celu bezzwłocznego i bezwarunkowego wniesienia przez Skarb Państwa spółek (WPRP) w tym Naszego Zakładu do Bumar sp. z o.o.
Zarząd Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej NSZZ Pracowników Wojska poszerzony o Przewodniczących Zarządów Zakładowych NSZZ PW działających w WPRP na posiedzeniu 25 stycznia 2013 r. podjął decyzję o wznowieniu działalności Komitetu Protestacyjnego, który postanowił ogłosić od 25 stycznia 2013 r. pogotowie protestacyjne w następujących WPRP:
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne SA w Poznaniu
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne SA w Dęblinie
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 SA w Łodzi
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 SA w Bydgoszczy
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 SA w Warszawie
Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA w Zielonce
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA w Zegrzu
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 SA w Czernicy
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne SA w Warszawie
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA w Grudziądzu
Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich
Stocznia Marynarki Wojennej SA w Gdyni.
Pogotowie to będzie polegać na oflagowaniu wszystkich zakładów flagami związkowymi
i narodowymi oraz na prowadzeniu kampanii informacyjnej. W związku z akcją protestacyjną Zarząd Zakładowy NSZZ PW i Komisja Zakładowa NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” WZU S.A. w Grudziądzu wzywa wszystkie organizacje społeczne Grudziądza, pracowników, mieszkańców regionu rozumiejących
i sprzyjających naszej sprawie do wywieszenia flag narodowych w celu zamanifestowania poparcia dla realizacji przez Rząd RP naszych postulatów pozwalających zachować miejsca pracy w firmach kooperujących i WZU S.A. zabezpieczających byt wielu tysięcy rodzin w regionie o katastrofalnym bezrobociu.
Przyjęte przez Komitet i skierowane do Rządu RP Postulaty to:
1. Należy zagwarantować ustawowo szczególne uprawnienia nadzoru właścicielskiego Ministra Obrony Narodowej w sprawie zgłaszania sprzeciwu wobec decyzji (lub zamiaru ich podjęcia) organów tych spółek w zakresie:
• rozwiązania spółki,
• przeniesienia siedziby spółki za granicę,
• zmiany przedmiotu działania przedsiębiorstwa spółki,
• zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo rozporządzenia akcjami/udziałami oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
• zmiany przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia spółki.
2. Należy ponownie przeprowadzić rzetelne wyceny majątku spółek WPRP, ponieważ dotychczas przeprowadzone wyceny zostały zaniżone.
3. Wnoszenie kapitałowe jednoosobowych spółek Skarbu Państwa do spółki, która nie jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa jest sprzeczne z aktualnymi zapisami o komercjalizacji prywatyzacji.
4. Biorąc pod uwagę specyfikę WPRP niezbędne jest utworzenie odrębnej grupy WPRP w tworzonym narodowym koncernie zbrojeniowym.
5. Należy dokończyć wewnętrzną restrukturyzację organizacyjną i finansową w aktualnie zadłużonej grupie Bumar.

Całość poczynań i bieżące informacje na stronie internetowej po wpisaniu w google WPRP
Stefan Sulikowski

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.