Spadkobiercy wystąpili o zamek
Przeczytaj oryginalny post blogu
21-01-2013
11:46
Redaktor

TARNOBRZEG. Tarnowscy występują o zwrot zabranego przez Skarb Państwa majątku leżącego na terenie miasta.

Do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu wpłynął wniosek spadkobierców rodu Tarnowskich o zwrot odebranego im w 1944 roku majątku leżącego na terenie miasta. Przedstawiciele rodziny, zrzeszeni w Związku Rodu Tarnowskich, chcą odzyskać…

22-01-2013
08:28
Kuba

Wojna i to co po niej nastąpiło zniszczyło nie tylko majątek Tarnowskich. Wielu drobnych szaraczków straciło bliskich, domy, czy oszczędności bankowe. Nie mogą oni jednak liczyć, że starą chałupę ich dziadków państwo odbuduje, aby oni mogli teraz domagać się jej zwrotu. Również oszczędności złożone w banku przed '39 są nie do odzyskania. Inaczej jest z majątkami kiedyś możnych. Oszczędności trzymane w Szwajcarii (czy jak to robił Potocki wywożone z Łańcuta za zgodą Niemców do Liechtensteinu) były bezpieczne. Pozostawione zamki i dwory ludzie traktowali jako dobro narodowe, nawet jeśli komuniści trzymali tam świnie. I w końcu państwo polskie te dwory i zamki powoli odnawia. Jak jesteś chamem to i z twoich podatków to się odnawia.

Jeśli Tarnowscy chcą rekompensaty to niech złożą pozew w sądach w Berlinie i Moskwie.

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.