Forum

W październiku rusza proces Kazimierza Grenia
sp_BlogLink Przeczytaj oryginalny post blogu
29-09-2019
14:17

RZESZÓW. Oskarżonemu o niegospodarność byłemu prezesowi podkarpackiej piłki grozi do 15 lat pozbawienia wolności. On sam czuje się niewinny.

W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie zaplanowano w poniedziałek proces Kazimierza Grenia (godzi się na używanie swojego pełnego imienia i nazwiska oraz publikowanie pełnego wizerunku), byłego prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, który jest oskarżony o działalność na szkodę związku. Proces rozpocznie się w drugiej połowie października, a na ławie oskarżonych wraz z Greniem zasiądą jego dwaj byli wiceprezesi.

Termin rozpoczęcia procesu ustalony został na poniedziałkowym posiedzeniu organizacyjnym. - Pierwsza rozprawa została zaplanowana na 21 października – potwierdza sędzia Tomasz Mucha, rzecznik Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Aktem oskarżenia dotyczącym niegospodarności w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej zostali objęci Kazimierz Greń, Marek H. i Zenon K. Prokuratura zarzuciła im, że „działając wspólnie i w porozumieniu, nie dopełnili swoich obowiązków i nadużyli udzielonych im uprawnień, narażając w następstwie zawartego kontraktu managerskiego Podkarpacki Związek Piłki Nożnej na bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 500 tys. zł. Ponadto oskarżeni zostali również o wyrządzenie Związkowi szkody na łączną kwotę ponad 600 tys. zł., oraz o ukrywanie dokumentów przed zarządem. Jak ustalono sprawcy uczynili sobie z popełnienia przestępstw źródło stałego dochodu”.

Uchwała w tajemnicy przed zarządem

Jak informowała prokuratura, w toku śledztwa ustalono, że w wyniku porozumienia pomiędzy Kazimierzem Greniem a zarządem reprezentowanym przez wiceprezesów, 5 marca 2012 r. zawarto w tajemnicy przed zarządem „kontakt menadżerski”, którego warunki w opinii śledczych były „rażąco niekorzystne, nieekwiwalentne do rodzaju pracy i wysokości wynagrodzenia”. Początkowo pensja Kazimierza Grenia wynosiła 4 800 zł., a następnie została aneksowana do kwoty 7250 zł. W umowie wprowadzono klauzulę, iż w razie jej wypowiedzenia przez PZPN, Związek będzie zobowiązany do wypłaty całej należnej kwoty z tytułu podpisania umowy, łącznie z karą w kwocie 500 tys. zł. Kontraktowi nadano klauzulę poufności pod rygorem wypłaty kary finansowej w wysokości 500 tys. zł. w razie ujawnienia go opinii publicznej. Dotyczyło to również sytuacji wcześniejszego wypowiedzenia umowy, niezależnie od przyczyny. Natomiast w przypadku podania warunków umowy do publicznej wiadomości w okresie do trzech lat po wygaśnięciu kontraktu, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej miał ponieść karę w wymiarze 300 tys. zł. Kontrakt managerski miał obowiązywać jeszcze pół roku po zakończeniu kadencji Kazimierza Grenia „zabezpieczając dodatkowo jego interesy majątkowe”. W następstwie funkcjonowania nieważnego kontraktu Kazimierz Greń otrzymał kwotę ponad 300 tys. zł.

Zarzuty aktu oskarżenia obejmują również niegospodarność polegającą na wzajemnym zawieraniu przez prezesa i wiceprezesów szeregu umów zlecenia oraz o dzieło, pozorujących konieczność wykonania czynności, celem stworzenia formalnych podstaw do wyprowadzenia powierzonych im środków pieniężnych z Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

Co na to Kazimierz Greń? „Mój mocodawca oświadcza, iż sformułowane wobec niego zarzuty we wniesionym przeciwko jego osobie akcie oskarżenia są całkowicie bezpodstawne” - czytamy w piśmie mec. Andrzeja Muchy, które zostało nadesłane do naszej redakcji. „W trakcie postępowania ma zamiar przedstawić szereg dowodów, które przyczynią się do jak najszybszego wyjaśniania oraz zakończenia tej sprawy  i w konsekwencji udowodnienia i wykazania jego niewinności” - kończy adwokat.

Wobec oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenia majątkowego.

Katarzyna Szczyrek