W tym tygodniu zbrojeniowe rozstrzygnięcie
Przeczytaj oryginalny post blogu
28-01-2013
11:15
Redaktor

STALOWA WOLA.  Pod koniec tygodnia wiadomo będzie w jakich strukturach znajdzie się Huta Stalowa Wola. Rząd ma przyjąć program konsolidacji zakładów przemysłu zbrojeniowego.

HSW jest obecnie największym zakładem zbrojeniowym, który pozostaje poza Grupą Bumar, która pretenduje do tytułu krajowego monopolisty. Dałoby to jej siłę przeciwstawiania…

28-01-2013
23:21
Stefan Sulikowski

Zarząd Zakładowy NSZZ PW oraz Komisja Zakładowa NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A w Grudziądzu informują i proszą o wsparcie
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych referendów w Wojskowych Przedsiębiorstwach Remontowo Produkcyjnych (WPRP), których wynik wskazuje, że 96,34 % pracowników sprzeciwia się wniesieniu zakładów do Bumar sp. z.o.o. a także stosowaniu nacisków na Rząd RP ze strony przedstawicieli cywilnej zbrojeniówki w celu bezzwłocznego i bezwarunkowego wniesienia przez Skarb Państwa spółek (WPRP) w tym Naszego Zakładu do Bumar sp. z o.o.
Zarząd Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej NSZZ Pracowników Wojska poszerzony o Przewodniczących Zarządów Zakładowych NSZZ PW działających w WPRP na posiedzeniu 25 stycznia 2013 r. podjął decyzję o wznowieniu działalności Komitetu Protestacyjnego, który postanowił ogłosić od 25 stycznia 2013 r. pogotowie protestacyjne w następujących WPRP:
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne SA w Poznaniu
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne SA w Dęblinie
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 SA w Łodzi
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 SA w Bydgoszczy
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 SA w Warszawie
Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA w Zielonce
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA w Zegrzu
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 SA w Czernicy
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne SA w Warszawie
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA w Grudziądzu
Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich
Stocznia Marynarki Wojennej SA w Gdyni.
Pogotowie to będzie polegać na oflagowaniu wszystkich zakładów flagami związkowymi
i narodowymi oraz na prowadzeniu kampanii informacyjnej. W związku z akcją protestacyjną Zarząd Zakładowy NSZZ PW i Komisja Zakładowa NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” WZU S.A. w Grudziądzu wzywa wszystkie organizacje społeczne Grudziądza, pracowników, mieszkańców regionu rozumiejących
i sprzyjających naszej sprawie do wywieszenia flag narodowych w celu zamanifestowania poparcia dla realizacji przez Rząd RP naszych postulatów pozwalających zachować miejsca pracy w firmach kooperujących i WZU S.A. zabezpieczających byt wielu tysięcy rodzin w regionie o katastrofalnym bezrobociu.
Przyjęte przez Komitet i skierowane do Rządu RP Postulaty to:
1. Należy zagwarantować ustawowo szczególne uprawnienia nadzoru właścicielskiego Ministra Obrony Narodowej w sprawie zgłaszania sprzeciwu wobec decyzji (lub zamiaru ich podjęcia) organów tych spółek
w zakresie:
· rozwiązania spółki,
· przeniesienia siedziby spółki za granicę,
· zmiany przedmiotu działania przedsiębiorstwa spółki,
· zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo rozporządzenia akcjami/udziałami oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
· zmiany przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia spółki.
2. Należy ponownie przeprowadzić rzetelne wyceny majątku spółek WPRP, ponieważ dotychczas przeprowadzone wyceny zostały zaniżone.
3. Wnoszenie kapitałowe jednoosobowych spółek Skarbu Państwa do spółki, która nie jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa jest sprzeczne z aktualnymi zapisami o komercjalizacji prywatyzacji.
4. Biorąc pod uwagę specyfikę WPRP niezbędne jest utworzenie odrębnej grupy WPRP w tworzonym narodowym koncernie zbrojeniowym.
5. Należy dokończyć wewnętrzną restrukturyzację organizacyjną i finansową w aktualnie zadłużonej grupie Bumar.

Całość poczynań i bieżące informacje na stronie internetowej po wpisaniu w google WPRP
Stefan Sulikowski

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.