Wały w kiepskim stanie
Przeczytaj oryginalny post blogu
23-04-2012
15:35
paulina

PODKARPACIE. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli wały przeciwpowodziowe i urządzenia melioracyjne są w kiepskim stanie. Odbudowy i remontów wymaga 41 procent skontrolowanych wałów przeciwpowodziowych.

Urządzenia przeciwpowodziowe i odwadniające psują się szybciej niż są naprawiane. Według szacunków na ten cel przeznacza się trzy razy mniej pieniędzy…

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.