Wolontariusze nagrodzeni
Przeczytaj oryginalny post blogu
16-12-2011
12:40
paulina

RZESZÓW. Organizowana po raz czwarty w Rzeszowie Podkarpacka Gala Wolontariatu stanowiła podziękowanie dla wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w rozwój wolontariatu, który łączy wiele grup społecznych i środowisk współpracujących w różnych obszarach życia społecznego.

Wśród nagrodzonych wolontariuszy znalazły się między innymi osoby takie jak: Piotr Zarych – student Mechaniki i Budowy Maszyn na Politechnice Rzeszowskiej, Monika Białkowska – absolwentka ratownictwa medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Mateusz Mokrzycki i Mariusz Zabrzeski – studenci ratownictwa medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nagrodzono również Szkoły, które wspierały ideę wolontariatu i gościły u siebie studentów – wolontariuszy:  Zespół Szkół numer 2 w Harcie, Szkoła Podstawowa w Mściowie, Zespół Szkół w Głobikowej.  Wśród uhonorowanych znalazły się także…

19-12-2011
10:36
igor

cytat z WIKIPEDII:
"Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik (choć ten wyraz ma też inne znaczenia). Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych."

Patrząc na tych "wolontariuszy" ma się wrażenie, że znależli niezły sposób na studenckie życie.
Niby darmowa praca a jednak nie jest to tak do końca. Napisze się programik i kasa z UE leci.
Ot i cała ta fundacja, nawet sami siebie potrafią nagradzać.
A może się mylę, może ktoś odpisze jak jest naprawdę.

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.