Za mandat z fotoradaru możesz odzyskać pieniądze
Przeczytaj oryginalny post blogu
17-11-2011
22:20
Redaktor

PODKARPACIE. Jeżeli kierowca nie został rozpoznany lub kwit został wystawiony po upływie 30 dni, to mandat został wystawiony nielegalnie. 

W niektórych miastach strażnicy miejscy bezprawne nakładają mandaty karne na kierowców za przekroczenie prędkości po upływie 30 dni od dnia ujawnienia wykroczenia – to tylko jedno z uchybień jakie znalazło się w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

Według NIK-u w skali kraju kwota nielegalnie wystawionych mandatów sięga 300 mln zł.

Strażnicy miejscy wlepiali też mandaty bezpodstawnie karząc właścicieli aut za niewskazanie osoby, której powierzyli pojazd. NIK skontrolował pod tym względem 11 jednostek straży miejskiej w całym kraju. Na przykład w gminie Kobylnica (woj.…

18-11-2011
15:29
jerry

USTAWA
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

2010.12.31    zmiana                        Dz.U.2010.225.1466  art. 4

Art. 97. § 1. (7) W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:
  1)   schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,
  2)   stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu sprawcy czynu,
  3)   stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu
- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 30 90 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2 2, oraz 180 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 3.
§ 2. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.
§ 3. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.
 
    2008.07.25    tekst jednolity               Dz.U.2008.133.848
Art. 97. § 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:
  1)   schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,
  2)   stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu
- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 30 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2.
§ 2. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.
§ 3. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.

22-11-2011
14:25
Ania

a wiesz jak te przepisy sie maja do zycia? do sadu? nie? to przetestuj trzymam kciuki

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.