Zameldujesz bez zgody miasta, wylatujesz z mieszkania
Przeczytaj oryginalny post blogu
15-11-2011
09:20
Redaktor

PRZEMYŚL. Żeby zameldować kogoś w "komunałce" przemyślanin nie musi mieć zgody prezydenta miasta, ale …jednak musi.

Na początku roku wiceprezydent Przemyśla, Grzegorz Hayder wprowadził rozporządzenie, na mocy którego główny najemca mieszkania komunalnego nie może zameldować w nim nikogo bez zgody władz miasta. Powołał się przy tym na uchwałę Rady Miejskiej z 2008 roku. Tyle, że w cytowanym przez zastępcę prezydenta punkcie uchwała o niczym takim nie mówi,  a zameldowanie kogoś stale przebywającego w mieszkaniu jest obowiązkiem głównego najemcy.

Teraz G. Hayder przyznaje, że rozporządzenie nie było zgodne z przepisami, ale …zgodę prezydenta na meldunek jednak…

15-11-2011
12:48
lokator

Zgoda to miasto jest wlascicielem lokalu.
Meldowac to se mozesz ale W SWOIM !

15-11-2011
14:36
Jan Słaby

Prezydent R. Choma tak się już wczuł w rolę dziedzica, że uznaje Przemyśl za swój folwark.

17-11-2011
22:09
przemyślanka

Procedury zameldowania na pobyt czasowy do trzech miesięcy zgodnie z zaleceniem wiceprezydenta odpowiedzialnego za sprawy lokalowe w Przemyślu również prowadzone są z pogwałceniem zapisów ustawy.
Pan wiceprezydent wydał polecenia pracownikom wydziału meldunkowego naruszające uchwały Rady Miasta jak również ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 1974 r. Nr 14 poz. 85 z późn. zm.). Wymagana jest zgoda właściciela lokalu co jest niezgodne z w/w ustawą.

"Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dokonuje się zazwyczaj ustnie w urzędzie gminy w miejscu pobytu czasowego. Osoba meldowana nie musi wypełniać żadnego wniosku, powinna jedynie okazać swój dokument tożsamości. Zgłoszenie musi nastąpić w obecności właściciela lub najemcy lokalu, który ma obowiązek przedstawić tytuł prawny do lokalu (np. umowę najmu lub akt notarialny) oraz swój dokument tożsamości (powinien to być dowód osobisty, choć w uzasadnionych przypadkach akceptowany jest również paszport)."

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.