Forum

Zapłacili za słup i linie energetyczne na działce!
sp_BlogLink Przeczytaj oryginalny post blogu
10-06-2019
13:38

Image EnlargerWprowadzona do Kodeksu cywilnego w 2008 roku służebność przesyłu spowodowała ze strony właścicieli gruntów, przez które biegną trakcje elektryczne, sieci gazowe, kanalizacyjne czy wodociągowe, bardzo duży wzrost zainteresowania możliwością uzyskania odszkodowania.

Jak realne są to możliwości, pytamy panią Annę Przyboś mieszkającą w miejscowości Stale (gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski), która otrzymała około 15 tyś. zł odszkodowania za linię energetyczną przebiegającą przez jej grunty.

Pani Anno, co pani musiała zrobić, aby otrzymać takie odszkodowanie?
Kiedy dowiedziałam się o takiej możliwości, napisałam pismo do zakładu energetycznego o ustalenie należnej mi kwoty za korzystanie z mojego gruntu, przez który przebiega linia przesyłowa. Odpowiedź otrzymałam typową, czyli że nic mi się nie należy i że już od dawna mam zasiedzenie. Nie znam się na przepisach. Uznałam, że mają rację i faktycznie nic mi się nie należy.

Po jakimś czasie trafiłam na ogłoszenie w regionalnej gazecie o oferowanej pomocy prawnej w zakresie służebności przesyłu. Zadzwoniłam do kancelarii odszkodowawczej Centrum Odszkodowań i Windykacji Maciej Kocik mieszczącej się w Rzeszowie na ul. Hetmańskiej, w celu uwiarygodnienia odpowiedzi udzielonej mi przez zakład energetyczny. Umówiłam się na spotkanie. Spotkanie odbyło się w drugim biurze kancelarii, które mieści się w Stalowej Woli na ul. 1-go Sierpnia. Tam miałam znacznie bliżej. Pracownik biura po zapoznaniu się ze sprawą stwierdził, że mam podstawy do ubiegania się o odszkodowanie i sprawa została przyjęta.

Jak wyglądał proces weryfikacji i przygotowania sprawy?
W biurze spotkałam się z pracownikiem kancelarii, który zapoznał się z posiadaną przeze mnie dokumentacją. Następnie po przeprowadzonej wizji lokalnej i zrobieniu charakterystyki przesyłów,  krok po kroku informował mnie jakie dokumenty należy przygotować w celu rozpoczęcia procedury legalizacji korytarza przesyłowego, znajdującego się na moim gruncie i ustanowienia służebności przesyłu. Po zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji i zrobieniu wstępnego oszacowania zasadności oraz wysokości roszczenia, przekazałam sprawę kancelarii Centrum Odszkodowań i Windykacji.

Czy po drodze były jakieś komplikacje i jak Pani ocenia swoje zaangażowanie w sprawę? Przecież nie każdy ma czas aby zajmować się taką biurokracją.
Wszystkim zajęli się prawnicy i pracownicy kancelarii. Ja jedynie dostarczyłam wymagane dokumenty i czekałam na wynik sprawy. Zawsze miałam kontakt telefoniczny z biurem, a wszystkie zawiłości sprawy zawsze były mi objaśniane z duża dozą cierpliwości.

Po jakim czasie udało się uzyskać odszkodowanie?
Cała sprawa trwała około roku. Myślałam, że będzie to trwało dłużej, ale bardzo miło mnie zaskoczyło tempo załatwienia sprawy i co najważniejsze jej rezultat końcowy.

Czy poleciłaby Pani tę drogę postępowania oraz kancelarię Centrum Odszkodowań i Windykacji Maciej Kocik innym posiadaczom gruntów, przez które biegną korytarze przesyłowe?
Oczywiście. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z tą kancelarią i osiągniętymi rezultatami.  Bez Centrum Odszkodowań i Windykacji, nie byłoby pewnie żadnego odszkodowania i  skończyłoby się zasiedzeniem.

***

Image EnlargerJak realne są możliwości uzyskania odszkodowania, pytamy Macieja Kocika, właściciela kancelarii Centrum Odszkodowań i Windykacji.

Kto może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie od właścicieli urządzeń przesyłowych, jakimi są wszelkiego rodzaju linie energetyczne, kable telekomunikacyjne, światłowody rurociągi, gazociągi czy wodociągi?
Z roszczeniem o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu  może wystąpić każdy właściciel nieruchomości, na której zlokalizowane są urządzenia przesyłowe służące do prowadzenia lub odprowadzania pary, cieczy, gazu, energii elektrycznej i innych podobnych, czyli tych urządzeń, które są zdefiniowane w art. 49 ustawy Kodeks cywilny.

Jakie są to urządzenia?
W szczególności są to nadziemne i podziemne linie energetyczne, różnego rodzaju słupy, linie telefoniczne, światłowody oraz wszelkiego rodzaju rurociągi takie jak: gazociągi, wodociągi, rury kanalizacyjne itp.

Ale odszkodowanie to niejedyne możliwe roszczenie?
Właścicielom nieruchomości przysługuje również żądanie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem, czyli za dalsze korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych. A więc jeśli nie mamy podpisanej żadnej umowy z przedsiębiorcą przesyłowym na korzystanie z naszego gruntu, a w księgach wieczystych nie ma żadnych wpisów na temat korytarzy przesyłowych, to mamy zazwyczaj w takim przypadku do czynienia z nieuregulowanym statusem prawnym, a często nawet z samowolą budowlaną. Odszkodowanie obejmuje okres maksymalnie 10 lat wstecz, zaś wynagrodzenie dla właścicieli nieruchomości  należne jest za dalsze korzystanie z ich gruntów do czasu istnienia na nieruchomości urządzeń przesyłowych.

Czy jeżeli ktoś zdecyduje się dochodzić swoich praw w sądzie, to ma znaczenie, jakiego rodzaju urządzenia przesyłowe biegną przez jego posesję? Czy zależy od tego wysokość roszczenia, przebieg (trudność, zawiłość) postępowania sądowego, jak również koszty takiego postępowania?
Co do procedury nie ma znaczenia, jakie urządzenia znajdują się na danym gruncie, gdyż dla wszystkich jest ona podobna. Natomiast wysokość roszczenia zależy od wielu czynników, między innymi takich jak: rodzaj urządzeń przesyłowych zlokalizowanych na danym gruncie, ich wielkość i obszar jaki zajmują, uciążliwość, zagospodarowanie terenu, bezpośrednie sąsiedztwo, cena jednego metra kwadratowego gruntu itd. Proszę pamiętać, że do wyliczenia wysokości roszczeń finansowych brana jest także pod uwagę strefa ochronna, tj. obszar poza urządzeniami przesyłowymi, w którym właściciel nie może się wybudować, a także w dowolny sposób gospodarować swoim gruntem. Jeżeli ktoś zdecyduje się sam walczyć o swoje prawa z przedsiębiorstwami przesyłowymi, to raczej nie wróżę sukcesów. Proszę pamiętać, że te firmy stać na najlepszych prawników w Polsce, a procedura jest niezwykle zawiła. Dlatego ważne jest, aby zapewnić sobie dobrą i doświadczoną opiekę prawną. Co do kosztów postępowania są one różne. Nasza kancelaria ma w swojej ofercie kilka wariantów – od płatnych do bezpłatnych. Zawsze należy dokonać indywidualnej wyceny.

Jak długo toczą się te sprawy i na której instancji zazwyczaj się kończą?
Kluczem do szybkiego osiągnięcia celu w postaci uregulowania statusu prawnego korytarza przesyłowego, co wiąże się z odszkodowaniem i wynagrodzeniem oraz uniemożliwieniem zasiedzenia gruntu, jest odpowiednio wykwalifikowana reprezentacja prawnicza. Nam udaje się osiągnąć cel średnio w około 12 miesięcy i nie zawsze kończy się na pierwszej instancji. Uczulam wszystkich, aby dobrali sobie odpowiedniego prawnika. Jak wiadomo, każdy prawnik, tak jak lekarz, ma swoją specjalizację. Specjalista od rozwodów nie jest specjalistą od służebności przesyłu.

Ile może być tego typu roszczeń, na przykład w samym tylko województwie podkarpackim? I na jaką przeciętnie opiewają kwotę?
Co do ilości roszczeń na terenie województwa podkarpackiego jest ich niemało i z każdym dniem przybywa. Nasza kancelaria przyjmuje ich kilkaset rocznie. Obecnie mamy do czynienia z efektem kuli śnieżnej. Wystarczy, że jedna osoba z danej miejscowości dostanie odszkodowanie i za chwilę są u nas jej sąsiedzi. Zgłasza się do nas też coraz więcej osób, które rozpoczęły walkę we własnym zakresie. Proszą o pomoc i przejęcie sprawy.

Co do wysokości roszczeń, to kwoty zaczynają się od kilku tysięcy i kończą na kilku milionach złotych, w zależności od tego, z jakimi korytarzami przesyłowymi mamy do czynienia i na jakich gruntach.

Co jest podstawą tych roszczeń? Dlaczego właściciele takich gruntów mogą czuć się osobami pokrzywdzonymi?
Podstawą roszczeń jest przede wszystkim ustawa Kodeks cywilny. Czy właściciele gruntów mogą się czuć pokrzywdzeni? Właściwie to jest pytanie do nich. Mamy do czynienia ze skutkami trwającej kilkadziesiąt lat nie do końca przemyślanej strategii budowy infrastruktury przesyłowej bez poszanowania własności prywatnej. Dziś musimy się w sposób sprawiedliwy uporać z tym problemem. Mamy ku temu możliwości, gdyż każdy posiadacz urządzeń na swojej nieruchomości może starać się o uregulowanie jego statusu prawnego. My właśnie w tym pomagamy. Problem polega na tym, że właściciele obciążonych gruntów mają mało czasu na uregulowanie stanu prawnego korytarzy przesyłowych na swoich gruntach.

Dlaczego?
Ci, którzy nie podejmą żadnych działań w tym celu lub podejmą je za późno, powinni się liczyć z zasiedzeniem części, a nawet w niektórych przypadkach całości swoich gruntów. W takiej sytuacji niejedna osoba może faktycznie poczuć się pokrzywdzona.

Kiedy ich roszczenie może ulec przedawnieniu albo kiedy możemy usłyszeć o zasiedzeniu części naszego gruntu?
W trakcie sprawy właściciele nieruchomości nie muszą pilnować jakichkolwiek terminów. Wystarczy, że swoje sprawy powierzą specjalistom, którzy wszystko sprawdzą, wyliczą i wszystkiego dopilnują.

Co do zasiedzeń, w każdym przypadku może to wyglądać inaczej. Na pewno nie warto zwlekać. W wielu przypadkach trzeba odpowiednio szybko zacząć działać, aby uniknąć zasiedzenia gruntu przez firmy przesyłowe.

A jeżeli nie wiemy, czy przez naszą działkę przebiega gazociąg albo kabel telekomunikacyjny, to jak i gdzie możemy się tego dowiedzieć?
Warto udać się do Starostwa Powiatowego, aby pobrać mapki geodezyjne  wysokościowe swoich gruntów. Jeśli ktoś będzie miał problem z ich odczytaniem, zawsze może umówić się na  konsultacje w naszym biurze.

Stosunkowo niedawno weszło w życie rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Rozszerza ono strefy ochronne dla gazociągów. Czym jest taka strefa i co to rozporządzenie oznacza dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w jej granicach, a także dla właściciela gazociągu?
Rozszerzenie stref ochronnych korytarzy przesyłowych dla gazociągów, z którym mamy do czynienia od niedawna, ma bardzo istotne znaczenie dla wielu właścicieli gruntów. Wielu z nich posiada ładne działki budowlane, które znalazły się w strefach ochronnych gazociągów, mimo iż jeszcze niedawno były poza nimi. W tej sytuacji właściciele nie mogą niczego wybudować na tych działkach, co niejednokrotnie przekreśla ich plany życiowe związane z tym miejscem. W takim przypadku mamy do czynienia nie tylko z ograniczeniem praw właściciela gruntu, ale także ze spadkiem wartości tej działki. W związku z tym, właścicielowi należy się rekompensata finansowa za spadek wartości gruntu.

Profilaktycznie zapytam: jeżeli ktoś ma działkę, na której dopiero mają zostać postawione słupy lub przez którą ma biec linia przesyłowa, to jakie prawa ma właściciel takiej nieruchomości?
Właściciel nieruchomości może wyrazić zgodę lub nie, jego prawo i wybór. Wyrażając zgodę na umieszczenie urządzeń przesyłowych na swojej nieruchomości ma prawo do ustanowienia służebności przesyłu za odpłatnością.

A jeżeli ktoś nie chce mieć słupa na swojej działce? Może żądać jego usunięcia?
Jeżeli takie żądanie znajduje uzasadnienie, to może. Ale należy przy tym pamiętać, aby takie żądanie nie naruszało praw innych i nie było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Proszę pamiętać, że w relacjach i sporach z firmami przesyłowymi nie jesteście Państwo podmiotem, lecz stroną i macie swoje prawa, które warto znać.

Gdzie można uzyskać więcej wiedzy na temat służebności przesyłu?
Przede wszystkim polecam stosowne przepisy, ustawy, wyroki oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego. Ale jeśli ktoś nie ma czasu i ochoty na wertowanie zawiłych przepisów prawnych, to zapraszam na naszą stronę internetową http://www.centrum-odszkodowania.eu lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 531-999-111, do jednego z dwóch naszych biur -  w Rzeszowie na ul. Hetmańskiej 9/352  i  Stalowej Woli na ul. 1-go Sierpnia 12/330.

Jednocześnie zapraszam do kontaktu i współpracy wszystkie osoby, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę w zakresie służebności przesyłu. Współpracując z nami, będą miały możliwość uzyskać dodatkowe, często niemałe wynagrodzenie.

Image Enlarger

Artykuł partnera

66
Dodaj komentarz

avatar
55 Comment threads
12 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
51 Comment authors
TomaszdziadekgatiROMANElżbieta Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Tomasz
Gość
Tomasz

Dziadu,
Slipy lub majtki nosi każdy, ale to nie jest temat do rozmowy. To dotyczy się też tych z lgbt. Żyjcie swoim życiem ale nie wywieszajcie majtek na widok publiczny.

dziadek
Gość
dziadek

Do Młoda Pozna Faceta. Ja 60 lat, mam włosy i swoje zeby. Pełny serwis zapewniony. lizanko, bzykanko (bez viagry), masazyk ciała,pełny serwis masz ochotę?

gati
Gość
gati

Chciałam iść na taki biorezonans na początku roku i jakoś tak mi się zeszło a później pojawił się COVID i się nie udało. A jestem ciekawa co wyjdzie w sprawie moich jelit. Są bardzo kapryśne, ale na szczęście mocno się uspokoiły po stosowaniu przez kilka miesięcy debutiru z maślanem sodu.

Elżbieta
Gość

Prywatna praktyka energoterapii i naturopatii "Shiktu San" już działa. Oferujemy leczenie energią, masaże, detoksykację organizmu oraz kompleksowe leczenia. Również pijawki i konchowanie uszu. Telefon 606 208 411
Strona www: golden-age-core-tex.business.site

radek
Gość
radek

Sądy w Polsce pozostaną niezawisłe niezależnie od wysiłków chwilowo rządzącego ugrupowania aby je sobie podporządkować. Takie są w Europie i inaczej być nie może w Polsce. Wstępując do UE Polska przyjęła określone zobowiązania,dostosowała prawo wewnętrzne do wzorców obowiązujących w krajach wspólnoty, należy więc zawartych umów dotrzymywać. Próby ograniczania w Polsce sędziowskiej niezawisłości spotykają się z protestem krajów członkowskich UE i rząd musi się z opiniami krajów europejskich zacząć liczyć.

jestem za...
Gość
jestem za...

Straż Miejska nigdzie nie powinna być likwidowana. Im więcej podobnych służb tym większy porządek w okolicy.

Milka
Gość
Milka

Korzystałem z zabiegów depilacji laserowej i powiem szczerze, że jestem zadowolony. Trochę na początku się się wstydziłem ale potem jakoś poszło. Teraz jestem zadowolony. Zdecydowałem się na salon Laser Delux bo mają najlepsze opinie.

panna z dzieckiem
Gość

co robicie ze zuzytymi maseczkami ? ja pakuję po 10 szt i odsyłam kulawemu

boff
Gość
boff

kody - nie lejta wody

Tomasz
Gość
Tomasz

Co wyprawiają nauczyciele? Zadają znaczne ilości zadań do wykonania, właściwie to produkują zadania jak na taśmie produkcyjnej. Skopiuj, wklej i fruuuuuuuuu lecą zadania do uczniów. Fajna praca. A co, jeśli w domu jest jeden komputer i dwoje, troje dzieci? A co ....jeśli łącza są wolne, bo w wioskach nie ma infrastruktury? Niech minister oświaty coś z tym zrobi, a nie bredzi przed kamerami. Może trzeba poskromić nieco nauczycieli. Mój wnuczek z 7 klasy na tydzień otrzymał do rozwiązania 27 zadań z matematyki, dwa wypracowania pisemne i 14 stron z ćwiczeń do języka polskiego, ba nawet zadania z muzyki, religii i… Czytaj więcej »

Franciszek
Gość
Franciszek

Trzeba było nie hejtować w czasie strajku, że nieroby i chcą pieniądze za nic... Teraz pokazują, że jednak za coś. To, co dostajecie od nauczycieli online zazwyczaj jest przekazywane waszym dzieciom w klasie... a teraz nagle internet zawalony memami, o tym że nie można z dziećmi w domy wytrzymać

Tomasz
Gość
Tomasz

Sprawdzanie trzeźwości kierowców. Ciekawe, czy po każdej takiej akcji policjant myje ręce? Czy przy dmuchaniu w ustnik przez ewentualnie chorego na urządzenie nie dostaną się w "nieszczelnym dmuchu" wirusy? Dla mnie jest jasne, że taka procedura może narazić kierowcę na zapoznanie się z koronawirusem. Czy policja jest pewna, że nie nastąpi przeniesienie wirusa na urządzenie przy dmuchaniu w ustnik? Jedyny sposób bez ryzyka to teraz pobieranie krwi. Ja odmówiłbym dmuchania w ustnik.

radek
Gość
radek

Niebawem wrócimy do przedwojennych rozwiązań w oświacie. Po wsiach uczono w powszechnych szkołach 4 klasowych.Kto chciał się dalej uczyć musiał dojeżdżać do miejscowości,w której były klasy kolejne.

Mary
Gość
Mary

Jeśli potrzebujesz prawdziwego pożyczkodawcy, zwróć się do pana Bechera. Mam od niego swój kredyt. Jest zweryfikowanym i zaufanym pożyczkodawcą kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres (sgtbecher@gmail.com).

andrzej
Gość
andrzej

załadować bałatę i kruczka na taki

maciek
Gość
maciek

co trzeba wysłać do analizy?

radek
Gość
radek

Dość sprytnie biskup odpowiada burmistrzowi Ustrzyk i daje w ten sposób sygnał wiernym. Burmistrz napisał,że chce płacić z budżetu miasta za jedną tygodniowo lekcję religii.Natomiast nie wspomina o ograniczaniu ilości godzin religii,chce nawet udostępnić sale lekcyjne na większy wymiar tych lekcji .namawia do tego,aby katecheci drugą godzinę uczyli za darmo albo aby to ordynariusz im za dodatkowe godziny wypłacał. Kiedy młodzi lekarze domagali się płacenia im za nadgodziny spędzone w szpitalach,były marszałek senatu,pan Karczewski apelował do nich,by popracowali trochę dla idei. Może trzeba też apelować do katechetów,aby popracowali dla idei a nie tylko dla forsy.Zbawienie przecież ważniejsze od ziemskich dóbr.

Zofia
Gość
Zofia

Dołączam do pozwu zbiorowego

Zofia
Gość
Zofia

Dołączam się do pozwu zbiorowego

Janusz
Gość
Janusz

Moim zdaniem o wiele lepsze są chwilówki krótkoterminowe, które zwracasz w całości na raz. Nie musisz się długo męczyć z comiesięczną spłatą ratalną. Ja często zaciągam pożyczki w Szybkiej Gotówce - mają dosyć wysokie kwoty, dzięki czemu nie jesteś zbyt ograniczony, a także świetne terminy zwrotu - do 65 dni. Polecam!

Tomek
Gość
Tomek

Węglem taniej.

Maria
Gość
Maria

Dołączam do pozwu zbiorowego

Jożef
Gość
Jożef

Jestem za ,i przeciw oszukiwaniu mnie,chętnie dołącze sie do zbiorowego pozwu.Jeżeli rzeczywiście tak jest,to jest zwyczajne oszustwo

ZOFIA
Gość
ZOFIA

Chętnie dołączę do pozwu.

Grażka
Gość
Grażka

jak najbardziej trzeba tym się zająć dołączam się do pozwu

Krystyna
Gość
Krystyna

Również chętnie dołączę do pozwu zbiorowego. Sama się zastanawiałam skąd taka niska inflacja, skoro ceny tak bardzo poszły w górę, a to przecież nie koniec podwyżek

krystyna
Gość
krystyna

A ja rocznik 1953 tez oszukana to juz druga wpadka rzadu

GRAZYNA
Gość
GRAZYNA

Dołączam się do pozwu zbiorowego ,dość poszukiwania nas emerytow

Szkoła języka angielskiego
Gość

Wydatki na oświatę powinny być traktowane priorytetowo. Edukacja, nauka jest to wartość dodana, która umożliwia rozwój każdego człowieka, już od najmłodszych lat. Ja uczę się całe życie języków obcych. Moje dzieci uczą się języka angielskiego i od najmłodszych lat zachęcam moje kochane wnuczki, żeby czerpały przyjemność z nauki języków obcych. Obecnie obie moje wnuczki uczą się języka angielskiego, ale będę zachęcała je jeszcze do nauki jakiegoś języka, może hiszpańskiego, może chińskiego. Znajomość języków obcych przydaje się w najmniej spodziewanych momentach, oprócz oczywiście pracy i rozwoju kariery.

hijena
Gość
hijena

tak, tak języki obce potrzebne sa jak się pracuje w kasie w hipermarkecie

Krystyna
Gość

Wydatki na oświatę powinny być traktowane priorytetowo. Edukacja, nauka jest to wartość dodana, która umożliwia rozwój każdego człowieka, już od najmłodszych lat. Ja uczę się całe życie języków obcych. Moje dzieci uczą się języka angielskiego i od najmłodszych lat zachęcam moje kochane wnuczki, żeby czerpały przyjemność z nauki języków obcych. Obecnie obie moje wnuczki uczą się języka angielskiego, ale będę zachęcała je jeszcze do nauki jakiegoś języka, może hiszpańskiego, może chińskiego. Znajomość języków obcych przydaje się w najmniej spodziewanych momentach, oprócz oczywiście pracy i rozwoju kariery.

radek
Gość
radek

Obaj panowie /Wałęsa i Balcerowicz/ mają niewątpliwe zasługi w zmianie systemu polityczno-gospodarczego w naszym kraju. Pan prof.Balcerowicz wyprowadzał Polskę z socjalizmu do gospodarki rynkowej. Mamy wielu ekonomistów ale wówczas /była całkowita zapaść gospodarcza kraju/ nie było odważnego,który zechciałby pokierować zmianami zmierzającymi do uzdrowienia finansów publicznych. Nigdzie nie było doświadczeń w wychodzeniu z gospodarki centralnie sterowanej do systemu swobody gospodarczej,opartego o rachunek finansowy a nie o potrzeby polityczne.Dzisiaj wielu ludzi twierdzi,że można było inaczej postępować. Zgoda,tylko że mamy pełniejszą wiedzę od tych,którzy wówczas "po omacku"zmieniali system. Zasług prof.Balcerowicza nie można zapomnieć. Pan Wałęsa ma trwałe miejsce w historii Polski i w… Czytaj więcej »

hijena
Gość
hijena

tak,tak Wałesa ma szczególne zasługi jako sygnalizator Bolek

who win today match
Gość

Nice Blog, With thanks! Valuable information! Useful post, Nice info!
We provide all Cricket match prediction today. BBL 2019-20 reports, 2020 IPL 13 match tips, 2020 WC T20, BPL 2020, CBTF Winner prediction tips. PSL T20 Match Toss Session cricket reports, Lambi Pari cricket tips, Fency Match Reports Today. Today match prediction tips.

wacek
Gość
wacek

zazabrane mienie każdy dostawał jakieś odszkodowanie, niech to teraz oddadzą, zapłacą za utrzymanie. trzeba było sobie po wojnie zabrać te riuny. cwaniaki hrabiowie

Rafał
Gość
Rafał

uwaga na oszustwo

radek
Gość
radek

Z dobrym dla rządzącej partii skutkiem stosowana jest sztuczka propagandowa,polegająca na izolacji pewnej grupy społecznej bądź zawodowej,poddanie jej "słusznej",medialnej krytyce zazwyczaj bez przedstawienia dowodów a resztę czyli tak zwane "dobijanie" ofiar pozostawia się niezbyt rozgarniętej części społeczeństwa. Orzekaniem w sądach zajmuje się ok 10 tysięcy sędziów. Propaganda rządowa przedstawia kilku /pewnie nie więcej niż 5/ sędziów,którzy dokonali niegodnych czynów czy zachowań. Reszta,czyli 9995 osób to porządni ludzie,z godnością i zaangażowaniem wykonujący swój zawód. Zmanipulowany suweren tego nie dostrzega. Podobnie było z emerytami służb mundurowych. Próby dyskredytowania ciągle są podejmowane,jeśli tylko mogą wyniknąć z tego doraźne korzyści polityczne. Medialnej,negatywnej obróbce poddawano… Czytaj więcej »

B-ra
Gość
B-ra

Na Zajęczej w Rzeszowie też grasuje, tyle że bez Skody, a z telefonem w ręku..... filmuje sie. Warunki są znakomite, niewykoszona trawa itp. Polecam uwadze.

hijena
Gość
hijena

niektore osoby uważają ,że noszenie okularow optycznych doda im powagi i spowoduje inteligentniejszy wyraz twarzy

Karina
Gość
Karina

Brawo Pan Prezydent. Tak trzymać.

Mieszkaniec
Gość
Mieszkaniec

Kiedy nasz prezydent zajmie się reklamami w centrum?
Czy nie można zmusić najemców by szyldy i reklamy były w jednym kształcie?
Idąc 3-go maja zamiast podziwiać deptak i piękne kamienice, podziwiamy festiwal reklam.

hijena
Gość
hijena

juz się kiedys odgrażał się,że zrobi porządek z reklamami i mimo ,że ma Ustawę Krajobrazowa ulice otapetowane reklamami przypominają prowincjonalne miasto w Bangladeszu

hijena
Gość
hijena

szczegolnie atrakcyjne są poręcze na kladce w ksztalcie deski klozetowej,wykonane porecze z egzotycznego drewna ,wypaczone ,krzywe z zadrami wygladają ,jakby wykonane były z desek ze starej palety transportowej.Rzeszow Miasto Imitacji

Teresa
Gość
Teresa

Witam.Mam tez problem ,od 2 tygodni pisze z kims,kto podaje sie za generala Millera ,jest na misji w Afganistanie.Kolka dni temu poprosil mnie,zebym zgodzila sie przyjac jego przesylke,fundusze,ktore ma zdeponowane w firmie Global Security,gdyz ta firma likwiduje swoja dzialalnosc w USA i przenosi sie do UK,a on nie ma mozlowosci innej ,zeby te fundusze przeniesc do innego banku,bo jest w Afganistanie,podal taki adres tej firmy Global Security :globalintercommserv77088@gmail.com,ze ta firma bedzie sie juz ze mna kontaktowac,poniewaz wiele czytalam na temat oszust i nie wydaje mi sie to prawdopodobne,aby ktos wysylal z Ameryki walizke funduszy,otoz ta firma Global napisala mi teraz,ze… Czytaj więcej »

ewa1976
Gość
ewa1976

nie odpisuj naciągacze

Jasio Kefirek
Gość
Jasio Kefirek

Teresa?! Ty dla jaj czy naprawdę jesteś tak tępa?

Fabiona
Gość
Fabiona

Dokładnie, nie odpisuj jemu, to naciągacze.

usotyfo
Gość
usotyfo

Jak Usztywnic Penisa

pomyslowy Dobromil
Gość
pomyslowy Dobromil

sprubój mleka z gipsem

Aldona z Pigalaka
Gość
Aldona z Pigalaka

Nikt nikomu nic nie zabrał. Powiem tak. Trzeba zmobilizować rzeszowską policję do tego, aby zaczęła rygorystycznie podchodzić do rowerzystów. Miasto wydaje ciężkie miliony na ścieżki rowerowe, a jest tak, że jest ścieżka, a koleś w obcisłych gaciach, w hełmofonie na głowie jedzie sobie obok po ulicą i pisze sms.
Rowerzyści terroryzują kierowców za aprobatą władz miasta, a policja prowadzi jakieś chore akcje dot. niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Rowerzyści stają się coraz bardziej agresywni i robią nas wszystkich w bambuko. Trzeba to uciąć w zarodku, zanim zostanie zawiązana i zalegalizowana mafia rowerowych bandziorów.

ROMAN
Gość
ROMAN

Tak racja szczególnie agresywni są na : szopena/ targowej a od 7- lat nikt tam nie interweniuje ani policja ani ci ratuszowi strażnicy
Szczególnie przy przystanku obok starego cmentarza gdzie mamy ; przystanek z osobami wsiadającymi-wysiadającymi-czekającymi -oprzechodzącymi-zaparkowanymi samochodami
Nikogo to nie interesuje od tat aby przenueść ten przystanek pod hale tam gdzie był 50 lat temu gdzie do dzisiaj jest miejsce odpowiednie( szeroki trotuar) i zatoka
Wystarczy zlikwidować mini parking i usunąć budy z kwiatkami ; O !
Do roboty do roboty konkretnej !

jan
Gość
jan

Stalin takich nazywał pożytecznymi idiotami

Stanisław
Gość
Stanisław

plakat poparcia nauczycieli to można do kibla na podtarcie a NIE poparcie,a co do oglądania tv to oglądam wszystkie a was niedługo to nie będziemy czytać bo popieracie POpaprańców tyle w temacie.

Aldona z Pigalaka
Gość
Aldona z Pigalaka

To nie czytajcie towarzyszu.

ter
Gość
ter

zlikwidować kartę nauczyciela, za dni strajku obciąć wynagrodzenie nauczycielom, dodatkowo obciążyć nauczycieli za wynajęcie opiekunek przez rodziców dla dzieci,które nie mają opieki w szkole

Seweryn
Gość
Seweryn

Jeśli chodzi o korzystne pozyczki, to ze swojego doświadczenie mogę wam polecić abyście sprawdzili ofertę od AASA. Mają na prawdę korzystne warunki , a okres spłaty pożyczki to nawet 24 wygodne i nisko oprocentowane raty

hijena
Gość
hijena

najlepszy sposob na to ,zeby nie smierdzialo w autobusie, ani potem ,ani tanim dezodorantem ,to po prostu częste mycie calego ciala ,a nie tylko okolic intymnych ,tylko kiedy idzie się na ruchanko. Dotyczy nie tylko mężczyzn ,ale kobiety

Adrian Bayford
Gość
Adrian Bayford

Cześć,

Czy potrzebujesz legalnej i szybkiej usługi kredytowej?

Zarejestruj się teraz i szybko otrzymaj pożyczkę!

Zapewniamy pomoc finansową osobom poszukującym kredytów. Finansowanie kredytowe i kapitał obrotowy w celu rozpoczęcia nowej działalności lub rozszerzenia istniejącej działalności. Nasza pożyczka jest oferowana przy korzystnej stopie procentowej w wysokości 2%. Zainteresowane strony powinny skontaktować się z nami przez e-mail w celu uzyskania dalszych informacji: (adribay0008@gmail.com)

Pożyczki przez internet
Gość

Moim zdaniem trudno znaleźć pożyczkę przez internet.

ter
Gość
ter

Trzeba koniecznie zlikwidować kartę nauczyciela, to będą siedzieć w szkole 8 godz i wszystko zdążą zrobić i poprawić sprawdziany i się nauczyć -jeśli nie umieją prowadzić zajęć.

wacek
Gość
wacek

no i mogą popilnować dzieci, kiedy rodzice będą zarabiać pieniądze.