Gdy dopadnie nas choroba na wakacjach

Fot. Archiwum

Z Markiem Jakubowiczem, rzecznikiem prasowym POW NFZ w Rzeszowie rozmawia Anna Moraniec.

– Czy wyjeżdżając na urlop, na drugi koniec Polski, musimy się martwić jak skorzystać z pomocy medycznej w razie potrzeby?
– Wszyscy ubezpieczeni w NFZ mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Jedynym warunkiem jest okazanie aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjeżdżając zatem na wypoczynek należy pamiętać aby zabrać go ze sobą.

– A co w  sytuacji, gdy zapomnimy dowodu ubezpieczenia?
– W nagłych przypadkach lekarz ma obowiązek udzielenia świadczenia, nawet jeśli pacjent nie ma przy sobie dowodu ubezpieczenia. W takiej sytuacji  zobowiązani jesteśmy do dostarczenia stosownego dowodu w ciągu 7 dni. Gdyby natomiast stan naszego zdrowia wymagał hospitalizacji, wówczas na dostarczenie dokumentu mamy dni 30. Przy planowym leczeniu szpitalnym dowód ubezpieczenia wymagany jest w dniu przyjęcia, inaczej szpital ma prawo obciążyć nas kosztami świadczeń.

– Czy korzystając z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poza terenem swojego województwa musimy wypełniać nową deklarację?
– Nie ma takiej potrzeby. Osoby ubezpieczone mają prawo do opieki zdrowotnej poza miejscem swego zamieszkania zarówno w ramach podstawowej opieki medycznej, w tym także do nocnej i świątecznej opieki, jak również w sytuacji nagłego pogorszenia się naszego stanu zdrowia, w ramach szpitalnej izby przyjęć i szpitalnego oddziału ratunkowego. Przy czym należy pamiętać, że SOR nie zastępuje lekarza POZ, ani lekarza specjalisty, a przeznaczony jest wyłącznie dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym.

– Kiedy mamy prawo wezwać pogotowie ratunkowe?
– Pogotowie ratunkowe wzywamy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, np. przy podejrzeniu udaru lub zawału, urazach spowodowanych wypadkiem, groźnych poparzeniach, porażeniu prądem, podtopieniach, utracie przytomności, zaburzeniach świadomości itd.

– Czy na urlopie możemy skorzystać z porady lekarza specjalisty?
– Oczywiście tak. Pod warunkiem, że będziemy mieli stosowne skierowanie wystawione przez lekarza POZ lub innego lekarza mającego umowę z NFZ, i że czasowo zmieścimy się w kolejce. Przypomnę, że do takich specjalistów jak: ginekolog, stomatolog, dermatolog, wenerolog, okulista, onkolog i psychiatra, skierowania nie potrzeba. A także to, że w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, wszystkie świadczenia bez względu na specjalizację są udzielane bez skierowania.

– Kto zapewnia dzieciom opiekę zdrowotną na obozach wakacyjnych i koloniach, czy możemy być spokojni wysyłając na nie dzieci?
– Do zapewnienia opieki medycznej uczestnikom, na tego typu formach wypoczynku,  zobowiązany jest organizator. Zwykle korzysta on z pomocy miejscowego lekarza poz, który ma podpisaną umowę z NFZ. Warto jednak o to zapytać przed wykupieniem miejsca. A przed wyjazdem warto zaopatrzyć dziecko w kopię jego dowodu ubezpieczenia i numer PESEL.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments