Hale magazynowe, czyli wyzwanie dla budowniczych

Fot. Mat. prasowe

Fot. Mat. prasowe

Można je spotkać najczęściej w przemysłowych dzielnicach miasta lub na peryferyjnych osiedlach, gdzie spory hałas albo nieustanny ruch wielkich pojazdów ciężarowych i dostawczych nikomu nie przeszkadza. Mowa oczywiście o różnego rodzaju magazynach, składowiskach lub potężnych halach magazynowych, których ogromne powierzchnie zajmują całe połacie gruntów i które tworzą właściwie osobny organizm urbanizacyjny.

Budowa start!
Zanim jednak taki magazynowy moloch zagości w miejskim krajobrazie, należy go oczywiście wybudować, a to wcale nie jest takie proste zadanie. Już przy pierwszym zerknięciu na plany architektoniczne widać wyraźnie, że jest to ogrom pracy, tylko z pozoru podobnej do budowy domu albo budynku firmowego. Co wyróżnia halę magazynową od takich projektów? Przede wszystkim elementy takie jak:
– osobna infrastruktura drogowa, zarówno wewnętrzna na terenie magazynu, zewnętrzna na jego placach, jak i drogi dojazdowe,
– wielkość, czyli ogromne, wielotysięczne powierzchnie, które muszą być odpowiednio przygotowane,
– osobna struktura biurowa wyodrębniona z budynków magazynowych, miejsca parkingowe,
– skomplikowane systemy ocieplenia, chłodzenia, oświetlenia oraz przeciwpożarowe i BHP,
– procesy ewentualnego osuszania gruntu, nawożenia ziemi, instalacji barier dźwiękochłonnych oraz zastosowanie ekologicznych rozwiązań budowlanych.

A to tak naprawdę tylko niewielki wycinek z całej listy prac, jakie czekają na budowniczych hali magazynowych. Dlatego przy realizacji tego typu projektów najlepiej zatrudniać fachowców, którzy specjalizują się w ich budowie i tworzenie magazynów jest ich głównym priorytetem – nie zaś poboczną usługą wykonywaną od czasu do czasu i nie zawsze z odpowiednim zapleczem personalnym i maszynowym.

http://www.wpip.pl/budowanie/

Inne etapy budowy
Ta pozostała lista obejmuje elementy przygotowawcze do budowy, jak sam wybór miejsca, gdzie ma powstać hala magazynowa, a także elementy wykończeniowe, czyli wybór systemu do zarządzania magazynem. W tym pierwszym przypadku decyduje kilka czynników. Głównie w grę wchodzi kwestia dojazdu, bliskości węzłów komunikacyjnych i autostrad, jednak nie wolno zapominać o czynniku ludzkim. Magazyn musi powstać w lokalizacji, gdzie będzie łatwy dostęp do pracowników oraz do wykwalifikowanej i wyspecjalizowanej kadry. Pod uwagę należy też wziąć sam rynek zbytu zwłaszcza w przypadku magazynów składujących żywność oraz produkty o krótkiej dacie ważności. Budowa magazynu w miejscu, gdzie nie będzie dużo lokalnych odbiorców, może powodować straty a nie zyski i w rezultacie sprawić, że hala magazynowa stanie się zwyczajnie nierentowna.

Artykuł sponsorowany

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.