Ile dostaniemy z Unii?

Fot. mrr.gov.pl

BRUKSELA, PODKARPACIE. Na dwa dni przed objęciem przez Polskę prezydencji Unii Europejskiej w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie marszałków pięciu województw Polski Wschodniej (podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego) z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską. Podkarpacie reprezentował marszałek Mirosław Karapyta.

Okazją do spotkania było podpisanie przez minister Bieńkowska i marszałków listu intencyjnego w sprawie odnowienia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej. – Nowa strategia jest konieczna do negocjacji nowych warunków wsparcia Polski z unijnego budżetu – informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Podczas polskiej prezydencji rozpocznie się dyskusja nad budżetem UE na lata 2014-2020. Polacy będą zabiegać o utrzymanie w następnej perspektywie funduszy wsparcia dla regionów słabiej rozwiniętych (czyli kontynuacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej). Mimo widocznych, pozytywnych zmian różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy Polską Wschodnią i innymi częściami kraju są ciągle widoczne.

- Dlatego marszałkowie Polski Wschodniej i minister Bieńkowska zainicjowali starania o utrzymanie podobnych, dodatkowych form wsparcia dla Polski Wschodniej jak w budżecie na lata 2007-2013 – mówi Wiesław Bek, rzecznik marszałka województwa podkarpackiego. – Strategia ma być gotowa w połowie roku 2012 i będzie uwzględniać dotychczasowe doświadczenia w realizacji RPW, priorytety europejskiej polityki spójności i krajowej polityki regionalnej.

ac

do “Ile dostaniemy z Unii?”

  1. Borjan

    nie pytajmy ile dostaniemy tylko ile my musimy zapłacić do kasy uni…To saprzecież nieporównywalne pieniądze

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.