Jak bezrobotny może zostać przedsiębiorcą

RZESZÓW.

Od 9 do 10 marca w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie odbędą się grupowe zajęcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz absolwentów szkół. Zajęcia będą dotyczyć zagadnień związanych przede wszystkim z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Wszyscy zainteresowani udziałem w zajęciach proszeni są o kontakt telefoniczny lub osobisty z CIiPKZ w Wojewódzkim Urzędzie Pracy , tel. 17 85-09-220, w godz. 7.30-15.30 do dnia 7 marca. Usługi oferowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie są świadczone bezpłatnie.

and

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.