Jak nie płacić mandatów za zdjęcia z fotoradarów

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Teraz nawet politycy nie kryją, że celem stawiania setek fotoradarów są pieniądze dla budżetu, a nie poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Na polskich drogach trwa wojna pomiędzy Ministerstwem Finansów, Inspekcją Transportu Drogowego i policją z jednej strony a kierowcami z drugiej. Bój toczy się o pieniądze tych drugich, bo prawdziwym celem sieci fotoradarów jest zasilanie budżetu państwa pieniędzmi z mandatów za przekroczenie prędkości. Jednak w tej walce kierowcy nie są bezradni. I chociaż nie zachęcamy do niebezpiecznej jazdy i apelujemy o rozwagę za kierownicą, to jednak radzimy, jak uniknąć płacenia fotardarowego haraczu.

Większość kierowców wie, gdzie w ich okolicy, na trasach codziennych podróży, zastawiono fotoradarowe sidła. Nauczyli się nie wpadać w te pułapki. Problem pojawia się, gdy zdarzy się daleki wyjazd, np. na wczasy nad morzem, na Mazurach czy w Sudetach. Na nieznanej drodze łatwo „zarobić” błysk flesza, po którym otrzymuje się list z Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD)  lub straży gminnej z odległej miejscowości.

Jedziesz przez Polskę, wjeżdżasz do niewielkiego miasteczka, zwalniasz i bezpiecznie przejeżdżasz miejscowość. Mijasz ostatnie skrzyżowanie i przed tobą długa prosta droga, a po bokach łąki. Przyspieszasz i… błysk flesza. Tablica kończąca obszar zabudowany stoi jeszcze kilkadziesiąt metrów dalej.

Tracisz czas stojąc w korkach na rozkopanych warszawskich ulicach. Robi się luźniej. Na dwujezdniowej ulicy przyspieszasz, by wyprzedzić ślamazarę gadającego przez telefon komórkowy i… błysk flesza. Podobnych sytuacji jest mnóstwo.

Kto kierował?
Kilkanaście dni później właściciel sfotografowanego samochodu otrzymuje list. GITD lub straż gminna informuje gdzie i kiedy samochodem popełniono wykroczenie zarejestrowane przez fotoradar. W kopercie są też trzy oświadczenia.

W pierwszym właściciel ma potwierdzić, że to on kierował samochodem, przyznaje się do popełnienia wykroczenia i podaje szczegółowe dane osobowe.

Drugie też ma wypełnić właściciel, jeżeli to nie on kierował. Wtedy obowiązany jest podać dane osoby, która siedziała za kierownicą. W piśmie przewodnim adresat straszony jest, że jeżeli nie poda danych kierującego, to zostanie ukarany za to, że na żądanie uprawnionego organu nie wskazał, komu powierzył pojazd do kierowania lub użytkowania. Jest to wykroczenie z art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń.

Trzecie oświadczenie także ma wypełnić właściciel pojazdu, w którym może napisać, że nie wie kto prowadził pojazd. Tu jest jednak luka prawna, która jest pierwszym sposobem na unikniecie płacenia mandatu.

Stare przepisy, a władza nowa
Przepis kodeksu wykroczeń pochodzi z czasów, gdy fotoradarów używała wyłącznie policja. Obecnie policjanci nie mają już tych urządzeń. System CANARD obsługuje Inspekcja Transportu Drogowego, a radary samorządowe są w gestii straży gminnych.

Zamiast więc wypełniać jedno z trzech oświadczeń najlepiej odręcznie napisać, że nie kierowało się wtedy samochodem, ale nie podawać też danych kierującego, dlatego że, mimo najszczerszych chęci, nie pamięta się, kto wtedy prowadził. Wtedy ITD (lub straż gminna) skieruje do sądu wniosek o ukaranie właściciela samochodu. Ale w sprawie o takie wykroczenie oskarżycielem publicznym może być tylko policja! ITD może występować w charakterze oskarżyciela publicznego tylko w sprawach przeciwko kierującym obwinionym o naruszenie przepisów ruchu drogowego. Niewskazanie kierującego nie jest naruszeniem przepisów ruchu drogowego, bo obowiązek ten nie wynika z prawa o ruchu drogowym.

ITD powinna więc wystąpić do policji, a dopiero policja ma prawo skierować wniosek do sądu. Jednak taka procedura byłaby zbyt praco- i czasochłonna. Dlatego ITD wnioski o ukaranie właściciela samochodu kieruje bezpośrednio do sądu. Tam obwiniony właściciel samochodu powołuje się na art. 17 par. 1, 3 i 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i wykazuje, że ITD nie ma w tej sprawie uprawnień oskarżyciela publicznego. Sąd powinien więc oddalić wniosek i takich orzeczeń już zapadło wiele.
Ta sama zasada prawna dotyczy postępowania straży miejskiej.

Piszcie „na Berdyczów”
Jednak pomysłowi internauci znaleźli proste sposoby, jak uniknąć sądowej procedury. Jeden z nich to taki, że właściciel samochodu wpisuje w oświadczeniu, iż samochodem kierował jego daleki kuzyn z Ukrainy lub z Białorusi. Fotoradary ITD na ogół robią zdjęcia od tyłu, więc kierującego nie widać. Nawet dobre jakościowo zdjęcie z przodu nie jest dowodem, że za kierownicą siedział właściciel, a nie jego bardzo podobny krewny zza wschodniej granicy.

Trzeba w oświadczeniu nr 2 wpisać wschodnio brzmiące imię i nazwisko. Autentyczny adres ze Lwowa, Odessy czy Grodna łatwo znaleźć na dowolnej internetowej mapie. Ani ITD, ani straż gminna nie mają narzędzi prawnych, by egzekwować mandaty od osób z krajów spoza Unii Europejskiej i postępowanie zostanie umorzone.

Jest to oczywiście oszustwo, do którego nie wypada namawiać. Wielu internautów twierdzi jednak, że żyjemy w państwie okupowanym przez urzędników, którzy traktują nas, obywateli, jak ludność podbitą. Każde nieposłuszeństwo wobec okupanta może być więc usprawiedliwione. Tak więc jest to problem natury moralno-etycznej i każdy musi w swoim sumieniu rozstrzygnąć czy może użyć takiego wybiegu. Jest też drugi, ostatnio najczęściej używany przez kierowców sposób. Otóż pismo z GITD należy po prostu zignorować i nie odpisywać w ogóle. Wtedy cała procedura ulega zawieszeniu. – W aktualnym stanie prawnym, pomimo podejmowanych prób, możliwość faktycznego egzekwowania odpowiedzi od kierowców, którzy ignorują wezwania wysłane przez Inspekcję, jest znikome – mówią w biurze prasowym GITD. Urzędnicy próbują co prawda przeciwdziałać temu procederowi i po kilku monitach kierują sprawy do sądu, ale ten spraw nie podejmuje uważając, że GITD nie jest uprawnionym oskarżycielem.

podwojna 3-4-5.qxd

Z ITD można wygrać
O tym, że otrzymanie mandatu z Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego nie musi wiązać się z płaceniem za niego przekonuje Artur Wdowczyk, warszawski adwokat, który sądził się z GITD: – Kiedy dostałem mandat za przekroczenie prędkości, doszedłem do wniosku, że trzeba to wyjaśnić, więc pojechałem do GITD. Poprosiłem o zdjęcie z tego fotoradaru, nie pamiętałem bowiem, kto wtedy prowadził mój samochód, ponieważ było to kilka miesięcy temu. Na miejscu nikt nie chciał pokazać mi zdjęcia. Po długiej dyskusji wreszcie się udało. Tyle tylko, że było ono zupełnie nieczytelne, ciemne. Nie można było rozpoznać, kto siedzi za kierownicą. Nie mogłem więc wskazać kierowcy, który prowadził samochód w momencie popełnienia wykroczenia. Przecież nie będę kłamał. Inspektorzy chcieli mnie więc ukarać mandatem za odmowę wskazania kierowcy, który prowadził pojazd w momencie złamania przepisów. Do podania takiej informacji zobowiązuje kierowcę prawo o ruchu drogowym (art. 78 ust. 4). Z kolei art. 96 ust. 3 kodeksu wykroczeń przewiduje karę za odmowę wskazania kierowcy – maksymalnie 500 zł mandatu, a gdy kierowca odmówi jego przyjęcia, maksymalnie 5000 zł grzywny nakładanej przez sąd. Ja odmówiłem przyjęcia mandatu, bo nie rozumiem, dlaczego miałbym być ukarany za to, że czegoś nie wiem. Przecież to nienormalne, prawo jak za czasów stalinowskich. Sprawą zajął się Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Przeanalizował przepisy i wydał wyrok, że inspekcja nie ma uprawnień, by mnie karać, po czym umorzył sprawę.

Nielegalne fotoradary?
Jeżeli uważasz, że w chwili zrobienia zdjęcia jechałeś z dopuszczalną prędkością, to możesz dochodzić swoich racji w sądzie. Odmawiasz ITD zapłacenia mandatu i po skierowaniu sprawy do sądu oglądasz zdjęcie. Wcześniej nie zostanie ci ono okazane.

Jeśli na zdjęciu oprócz twojego samochodu jest choćby fragment innego pojazdu, to zgodnie z instrukcją każdego fotoradaru, zdjęcie nie jest dowodem wykroczenia.
Jeżeli zdjęcie zostało wykonane fotoradarem Fotorapid CM, to łatwo taki dowód obalić w sądzie. Otóż Fotorapidy CM uzyskały homologację Głównego Urzędu Miar w 2008 roku. Wtedy instalowano w nich Nikony D200. Od ponad dwóch lat w Fotorapidach CM montowane są Nikony D300s sprzedawane od 2009 r., ale nowej homologacji nie przeprowadzono.

Każdy egzemplarz fotoradaru jest legalizowany, ale jest to tylko kontrola poprawności działania fotoradaru, który musi być całkowicie zgodny ze świadectwem homologacji. Najnowsze Fotorapidy CM są inne niż przedstawiony do homologacji, bo mają inny aparat i zmienione, dostosowane do aparatu, oprogramowanie komputera.. Zdjęcie z urządzenia niezgodnego z homologacją nie może być podstawą do ukarania za wykroczenie.

Nieskuteczne widerejestratory
Policja nadal kontroluje prędkość. Używa do tego ręcznych radarów Iskra i wideorejestratorów. Łatwo można uniknąć kary za nagranie z wideorejestratora. Wystarczy grzecznie odmówić policjantom przyjęcia mandatu. Funkcjonariusze skierują wtedy do sądu wniosek o ukaranie, a sąd wyda wyrok w postępowaniu nakazowym. Kierowca otrzyma taki wyrok wraz z wnioskiem policji. W tym wniosku wpisane będzie, że dowodem wykroczenia jest nagranie. Będzie podany typ i numer rejestratora, data i godzina nagrania. Trzeba złożyć sprzeciw od takiego nakazu uzasadniając, że w danym miejscu i czasie jechało się z dopuszczalną prędkością.

Sprawa trafi do postępowania zwykłego. Rozprawa odbędzie się co najmniej pół roku od zarejestrowania wykroczenia. Obwiniony powinien przed sądem poprosić o okazanie dowodu wykroczenia, czyli zgodnie z wnioskiem policji – nagrania wideo. To nagranie będzie już dawno skasowane, a do wniosku dołączone będzie jedynie zdjęcie, tak zwana stop klatka. Jednak dowodem jest nagranie, a nie stop klatka. Wobec braku właściwego dowodu, sąd powinien oddalić wniosek.

Nie daj się fotografować
Opracowano też wiele systemów i sposobów unikania „pozowania” do kosztownych zdjęć.

Najpopularniejszym i bardzo skutecznym jest zainstalowanie w samochodzie CB-radia. Urządzenie kosztuje od 100 do 1500 zł. Kierowcy na trasie ostrzegają się o czynnych fotoradarach, patrolach policji i ITD, a także o korkach i wypadkach.

Yanosik kosztuje około 400 zł. Terminal kupuje się za 300 zł i niespełna 100 zł roczny abonament. W czasie promocji można zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych. Urządzenie informuje o zbliżaniu się do fotoradaru, patrolu policji lub ITD, a także o korkach i wypadkach. Pozwala też na wyznaczenie najkorzystniejszej trasy podróży z uwzględnieniem aktualnych utrudnień – korków lub wypadków. Nawigacje GPS nie tylko nawigują po trasie, ale także przypominają o stacjonarnych fotoradarach. Kosztują od 100 do 2000 zł. Wszystkie te systemy są całkowicie legalne.

W Polsce nie wolno natomiast stosować dość popularnych wśród kierowców antyradarów. Nie polecamy też różnych sprayów odblaskowych. Są dość drogie, a spryskanie nimi tablic nie utrudnia odczytania numerów ze zdjęcia zrobionego z filtrem polaryzacyjnym lub wykonanego w podczerwieni.

Metod uniknięcia mandatu za zdjęcie z fotoradaru jest wiele, a dobry adwokat łatwo potrafi obronić kierowcę przed sądem. Czy jednak koniecznie musimy wchodzić na uciążliwą i kosztowną drogę prawną?

Nam wydaje się, że najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wspomniany wcześniej sposób „na kuzyna cudzoziemca”. W razie wpadki wystarczy w oświadczeniu dla ITD wpisać, że samochodem kierował np. Grigoij Saakaszwili zamieszkały w Tibilisi…

Przede wszystkim jednak apelujemy o rozważną i bezpieczną jazdę.

ZOBACZ: „Nie namawiamy do łamania prawa”

Otrzymaliście mandat z fotoradaru? Zapłaciliście, czy może jednak nie pogodziliście się z taką sytuacją? Czekamy na Wasze historie. Jeśli Państwo znają własne, oryginalne sposoby jak uniknąć płacenia za mandaty ze zdjęć z fotoradarów to również je opiszcie. Przesyłajcie je na adres mailowy: kpropolski@supernowosci24.pl

Krzysztof Propolski

do “Jak nie płacić mandatów za zdjęcia z fotoradarów”

 1. Gaba

  a co jeśli dostałam mandat ze zdjęciem,na którym jest nr seryjny urządzenia i na stronie GITD „nie znaleziono urządzenia o podanym numerze seryjnym”?

 2. Gaba

  a co jeśli dostałam mandat ze zdjęciem,na którym jest nr seryjny urządzenia i na stronie GITD „nie znaleziono urządzenia o podanym numerze seryjnym”?

 3. M

  Post Awaiting Approval by Forum Administrator

 4. losot

  Art.129g ust.5 pord (tekst jednolity)
  Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości, uwzględniając zakres niezbędnych danych oraz konieczność zapewnienia jednolitości dokumentów, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów stosowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, ujawnianych za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego:
  a) przekraczania dopuszczalnej prędkości,
  b) niestosowania się do sygnałów świetlnych
  oraz prowadzenia czynności wyjaśniających, kierowania do sądu wniosków o ukaranie, oskarżania przed sądem oraz wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.) – rozporzadzenia niet skad zatem ITD wzięło wzory dokumentów wzywajace do czegokolwiek ? od pana Kazia z MONu ?

 5. losot

  Art.129g ust.5 pord (tekst jednolity)
  Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości, uwzględniając zakres niezbędnych danych oraz konieczność zapewnienia jednolitości dokumentów, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów stosowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, ujawnianych za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego:
  a) przekraczania dopuszczalnej prędkości,
  b) niestosowania się do sygnałów świetlnych
  oraz prowadzenia czynności wyjaśniających, kierowania do sądu wniosków o ukaranie, oskarżania przed sądem oraz wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.) – rozporzadzenia niet skad zatem ITD wzięło wzory dokumentów wzywajace do czegokolwiek ? od pana Kazia z MONu ?

 6. rysiu

  czesc mam podobna sytuacje zdjeciu moje pojazdu z innym w tle , mam tego nie placic przejdzie to ? zdjeciu zostalo zrobione kolo mojego miejsca zamieszkania

 7. rysiu

  czesc mam podobna sytuacje zdjeciu moje pojazdu z innym w tle , mam tego nie placic przejdzie to ? zdjeciu zostalo zrobione kolo mojego miejsca zamieszkania

 8. rysiu

  czesc udalo ci sie z kuzynem z ukrainy ? uniknac mandatu , jak mozesz odpisz dzieki

 9. rysiu

  czesc udalo ci sie z kuzynem z ukrainy ? uniknac mandatu , jak mozesz odpisz dzieki

 10. Mr Fredrick

  Szukasz kredytu biznesu? pożyczki osobiste, dom pożyczka, kredyt samochodowy, kredyt studencki, kredyt konsolidacyjny zadłużenia, niezabezpieczonej pożyczki, venture capital, itp .. Albo czy odmówiono kredytu przez bank lub instytucję finansową dla jakichkolwiek powodów. Jesteśmy prywatnych pożyczkodawców, kredytów dla firm i osób prywatnych na niskim i niedrogie oprocentowaniem 2% stopy procentowej. Jeśli jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami dzisiaj na (fredrickpetersonloan@gmail.com) i dostać już swój kredyt
  Pozdrowienia,
  Fredrick Peterson Zespół inwestycyjny

 11. Mr Fredrick

  Szukasz kredytu biznesu? pożyczki osobiste, dom pożyczka, kredyt samochodowy, kredyt studencki, kredyt konsolidacyjny zadłużenia, niezabezpieczonej pożyczki, venture capital, itp .. Albo czy odmówiono kredytu przez bank lub instytucję finansową dla jakichkolwiek powodów. Jesteśmy prywatnych pożyczkodawców, kredytów dla firm i osób prywatnych na niskim i niedrogie oprocentowaniem 2% stopy procentowej. Jeśli jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami dzisiaj na (fredrickpetersonloan@gmail.com) i dostać już swój kredyt
  Pozdrowienia,
  Fredrick Peterson Zespół inwestycyjny

 12. NeXt

  witam
  Takie zasady odwolania sie lub olania dalej obowiazuja. Czy moze wszedl w miedzy czasie jakis art. paragraf? Pytam bo jestem uczniem i jestem w ciezkiej sytuacji sam kupilem samochod i ledwo starcza mi na paliwo a tu taki mandat. Mandat dostalem jadac trasa gdzie bylo 90 km/h caly czas i nagle blysk po czym zawrocilem patrze brak domow niczego znak teren zabudowany a za nim schowany fotoradar. Co teraz zrobic z gory dzieki za odpowiedz.

 13. łowca.f

  1. Zdjęcie
  2. Straż Miejska
  3. Zawiadomienie
  4. Odpowiedź na Ukraińca
  5. Wyrok Nakazowy skazujący
  6. Skarga
  7. Rozprawa ….. z informacji ze Straży Granicznej wynika iż obywatela UA nie było na terytorium PL
  8. Ymmmmm, dokumnet nieczytelny jakaś cyrylica.
  9. Wyrok skazujący.
  10. Pozdro

 14. Gość

  Jest jeszcze jedna metoda aby nie podać danych kierowcy a mianowicie oświadczamy że to nie my kierowaliśmy i że nie wskażemy kto prowadził pojazd gdyż o członkach rodziny zeznań składać nie musimy ( to nam gwarantuje polskie prawo) a przecież kluczyki mógł wziąć każdy z domowników: mąż, żona, syn, siostra, ojciec i tak dalej.

 15. Gość

  Jest jeszcze jedna metoda aby nie podać danych kierowcy a mianowicie oświadczamy że to nie my kierowaliśmy i że nie wskażemy kto prowadził pojazd gdyż o członkach rodziny zeznań składać nie musimy ( to nam gwarantuje polskie prawo) a przecież kluczyki mógł wziąć każdy z domowników: mąż, żona, syn, siostra, ojciec i tak dalej.

 16. Marcin

  Mój szwagier siedzi w więzieniu za to. Wskazął jakiegoś Chińczyka a potem okazało się że na zdjęciu jest on :( sędzina była nieubłagana , ukarali go dla przykładu :(

 17. Marcin

  Mój szwagier siedzi w więzieniu za to. Wskazął jakiegoś Chińczyka a potem okazało się że na zdjęciu jest on :( sędzina była nieubłagana , ukarali go dla przykładu :(

 18. Misza

  Jest jeszcze prostszy sposób. Nie trzeba ani „kłamać”, ani szukać rodziny ze wschodu. Po prostu nie robić nic. Takiego pisma po prostu nie odebrać. Bo niby co ode mnie, porządnego obywatela GITD (widnieje na kopercie) może chcieć. A po 2 latach (jeszcze) sprawa się przedawnia. Nie musisz podawać siebie, krewnego, czy kogokolwiek. A też nie zostaniesz ukarany za niewskazanie kierującego, bo pismo wróci z informacją o nieodebraniu w terminie, a nie niechęci wskazania kierującego pojazdem, czy innym kombinatorstwem. Zbyt duża ilość spraw sprawia, że 2 letni okres jest zbyt krótki by pismo przyszło powtórnie.
  Tu niech instytucja się martwi jak rozumieć, że pismo nieodebrane uważa się za doręczone.

 19. Misza

  Jest jeszcze prostszy sposób. Nie trzeba ani „kłamać”, ani szukać rodziny ze wschodu. Po prostu nie robić nic. Takiego pisma po prostu nie odebrać. Bo niby co ode mnie, porządnego obywatela GITD (widnieje na kopercie) może chcieć. A po 2 latach (jeszcze) sprawa się przedawnia. Nie musisz podawać siebie, krewnego, czy kogokolwiek. A też nie zostaniesz ukarany za niewskazanie kierującego, bo pismo wróci z informacją o nieodebraniu w terminie, a nie niechęci wskazania kierującego pojazdem, czy innym kombinatorstwem. Zbyt duża ilość spraw sprawia, że 2 letni okres jest zbyt krótki by pismo przyszło powtórnie.
  Tu niech instytucja się martwi jak rozumieć, że pismo nieodebrane uważa się za doręczone.

 20. Karol

  Witam. Mam do was pytanie czy metoda „na obcokrajowca” nadal działa, i jakie są konsekwencje w przypadku, gdy odkryją, że to była nie prawda, jakie jest prawdopodobieństwo, że to odkryją. Proszę aby się wypowiadały osoby, które naprawdę coś o tym wiedzą, bo nie chcę za to iść do więzienia, czy płacić później kary w wysokości 5000 zł. Oraz jeśli ktoś mógłby mi podać dane jakiegoś obcokrajowca, ale to już poprzez e-mail bym się do was odezwał. Odpowiedzcie jak najszybciej

 21. Karol

  Witam. Mam do was pytanie czy metoda „na obcokrajowca” nadal działa, i jakie są konsekwencje w przypadku, gdy odkryją, że to była nie prawda, jakie jest prawdopodobieństwo, że to odkryją. Proszę aby się wypowiadały osoby, które naprawdę coś o tym wiedzą, bo nie chcę za to iść do więzienia, czy płacić później kary w wysokości 5000 zł. Oraz jeśli ktoś mógłby mi podać dane jakiegoś obcokrajowca, ale to już poprzez e-mail bym się do was odezwał. Odpowiedzcie jak najszybciej

 22. NeXt

  witam
  Takie zasady odwolania sie lub olania dalej obowiazuja. Czy moze wszedl w miedzy czasie jakis art. paragraf? Pytam bo jestem uczniem i jestem w ciezkiej sytuacji sam kupilem samochod i ledwo starcza mi na paliwo a tu taki mandat. Mandat dostalem jadac trasa gdzie bylo 90 km/h caly czas i nagle blysk po czym zawrocilem patrze brak domow niczego znak teren zabudowany a za nim schowany fotoradar. Co teraz zrobic z gory dzieki za odpowiedz.

 23. julek

  Mnie cyknal radar w nowym miasteczku ale to jakiś pajak stal na wylocie z miejscowosci przed samym znakiem koniec terenu zabudowanego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Samochod jest zarejestrowany na ojca, który zmarł i jeszcze nie zrobilismy z nim porządku. No i pismo przyszlo chyba od strazy gminnej ale mama go nie przyjela no bo adresowane na tatę wiec nie wiem co tam z tego wyniknie. Moze macie takie doświadczenia?

 24. julek

  Mnie cyknal radar w nowym miasteczku ale to jakiś pajak stal na wylocie z miejscowosci przed samym znakiem koniec terenu zabudowanego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Samochod jest zarejestrowany na ojca, który zmarł i jeszcze nie zrobilismy z nim porządku. No i pismo przyszlo chyba od strazy gminnej ale mama go nie przyjela no bo adresowane na tatę wiec nie wiem co tam z tego wyniknie. Moze macie takie doświadczenia?

 25. Redii

  Mi chodzi o to ze beznadziejne jest oznakowanie w naszym kraju. Np jedziemy sobie dwupasmówką przez 30 km na tym odcinku jest ograniczenie do 90 a tu bach nagle na odcinku 200 metrów mamy znak ograniczenia do 70 i zaraz koniec tego ograniczenia. Czy to jest ekonomiczna jazda?? Trzeba gwałtowanie hamować a jak się później przyspieszy do 90 zaś będzie ograniczenie do 70 na krótkim odcinku!! Dostałem dziś takie wezwanie cały czas było 90 i tak jechałem na nagle przychodzi mi wezwanie ze w jednym miejscu było 70 idioci

 26. Redii

  Mi chodzi o to ze beznadziejne jest oznakowanie w naszym kraju. Np jedziemy sobie dwupasmówką przez 30 km na tym odcinku jest ograniczenie do 90 a tu bach nagle na odcinku 200 metrów mamy znak ograniczenia do 70 i zaraz koniec tego ograniczenia. Czy to jest ekonomiczna jazda?? Trzeba gwałtowanie hamować a jak się później przyspieszy do 90 zaś będzie ograniczenie do 70 na krótkim odcinku!! Dostałem dziś takie wezwanie cały czas było 90 i tak jechałem na nagle przychodzi mi wezwanie ze w jednym miejscu było 70 idioci

 27. Bor83

  NIe o to chodzi dzis przyszlo mi 200, zeta za 26 km/h wiecej
  rany caal trase lecialem 70 z groszami bach fotka spod znaku z ograniczeneim na 50
  no ludzie neie dajmy sie zwariowac robia nas ajk chca a my mamy sie na to zgadzac.
  Jak widac wojna nie potrzeban panstwo wyssei z nas do konca energie witalna oraz kase pokazujac fige z makiem w zamaian.

 28. Bor83

  NIe o to chodzi dzis przyszlo mi 200, zeta za 26 km/h wiecej
  rany caal trase lecialem 70 z groszami bach fotka spod znaku z ograniczeneim na 50
  no ludzie neie dajmy sie zwariowac robia nas ajk chca a my mamy sie na to zgadzac.
  Jak widac wojna nie potrzeban panstwo wyssei z nas do konca energie witalna oraz kase pokazujac fige z makiem w zamaian.

 29. ryba

  Powiem tak zacznijcie normalnie jeździć tak jak jeździcie za granicą , dlaczego u nas nie możecie…tylko wypisujecie głupoty powinno tak być prawo napisane żebyście się nie wylizali z płacenia a kary powinny być jeszcze wyższe. Pozdrawiam

 30. ryba

  Powiem tak zacznijcie normalnie jeździć tak jak jeździcie za granicą , dlaczego u nas nie możecie…tylko wypisujecie głupoty powinno tak być prawo napisane żebyście się nie wylizali z płacenia a kary powinny być jeszcze wyższe. Pozdrawiam

 31. łowca.f

  1. Zdjęcie
  2. Straż Miejska
  3. Zawiadomienie
  4. Odpowiedź na Ukraińca
  5. Wyrok Nakazowy skazujący
  6. Skarga
  7. Rozprawa ….. z informacji ze Straży Granicznej wynika iż obywatela UA nie było na terytorium PL
  8. Ymmmmm, dokumnet nieczytelny jakaś cyrylica.
  9. Wyrok skazujący.
  10. Pozdro

 32. sztama

  wezwanie od strazy miejskiej za zle parkowanie, przekroczenie prędkosci pozwoli wam anulowac yanosik..:p podobno można u nich to zrobic za darmoche.

 33. sztama

  wezwanie od strazy miejskiej za zle parkowanie, przekroczenie prędkosci pozwoli wam anulowac yanosik..:p podobno można u nich to zrobic za darmoche.

 34. ko (męt) ator

  Witam jakuba! Szkoda, że „odpuściłeś”. Jestem „papugą” i informuję, że :składa się do sądu w mieście x (tam gdzie będzie się toczyć sprawa – np te 200 km od mego miejsca zamieszkania, koszty przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru, to coś około 6 zł) wniosek o przesłuchanie przed sądem mego miejsca zamieszkania w ramach pomocy prawnej. Uzasadnić trzeba taki wniosek rozsądnie, np: odległość+koszty podróży+ coś tam (zajęcia służbowe, stan zdrowia i t.p.)
  Z reguły sąd taki wniosek przyjmuje i kieruje zestaw pytań do „mojego” sądu, a „tam” mogę: składać wnioski dowodowe, zaprzeczać faktom (obwiniony może kłamać bezkarnie) , żądać okazania fotografii (jej skanu, kserokopii i t.p.) jeśli coś jest słabo widoczne, albo w tle jest drugi samochód, należy podnieść taki zarzut i wnieść o uniewinnienie. Będzie to rozciągnięte w czasie, ale z reguły się wygrywa!
  Pozdrawiam.

 35. włodek

  Mam taką samą fotkę zrobioną samochodowi od tyłu nie widać na niej drugiego pasa ruchu ( być może ktoś tam jechał) samochód jest służbowy z dostępem kilku osób.Pierwsze wezwanie przyszło po pół roku , potem po 3 miesiącach następne. Nie wiem czy zrobiłem dobrze ale nie zareagowałem. A teraz po roku bez 10 dni dostałem zaoczny wyrok nakazowy sądu z Nowego Tomyśla, Mogę się odwołać w 7 dni i się zastanawiam czy warto , bo koszty dojazdu czas stracony a nie wiem czy mam szansę w naszym sądownictwie na jakiekolwiek zrozumienie. Tak widać niewiele Panu podpowiem bo sam jestem w kropce i nie mam ochoty płacić podatku w chamski sposób ściąganego, Być może do usłyszenia

 36. ko (męt) ator

  Witam jakuba! Szkoda, że „odpuściłeś”. Jestem „papugą” i informuję, że :składa się do sądu w mieście x (tam gdzie będzie się toczyć sprawa – np te 200 km od mego miejsca zamieszkania, koszty przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru, to coś około 6 zł) wniosek o przesłuchanie przed sądem mego miejsca zamieszkania w ramach pomocy prawnej. Uzasadnić trzeba taki wniosek rozsądnie, np: odległość+koszty podróży+ coś tam (zajęcia służbowe, stan zdrowia i t.p.)
  Z reguły sąd taki wniosek przyjmuje i kieruje zestaw pytań do „mojego” sądu, a „tam” mogę: składać wnioski dowodowe, zaprzeczać faktom (obwiniony może kłamać bezkarnie) , żądać okazania fotografii (jej skanu, kserokopii i t.p.) jeśli coś jest słabo widoczne, albo w tle jest drugi samochód, należy podnieść taki zarzut i wnieść o uniewinnienie. Będzie to rozciągnięte w czasie, ale z reguły się wygrywa!
  Pozdrawiam.

 37. rradny

  Drogi kolego jak już coś piszesz to musisz być tego pewien w 100%. Nie od przekroczenia 6 km. tylko 10 km bo tyle jest tolerancji na aparaturę pomiarową. Poczytaj sobie i tolerancja w pomiarach radarem. Pozdro

 38. rradny

  Drogi kolego jak już coś piszesz to musisz być tego pewien w 100%. Nie od przekroczenia 6 km. tylko 10 km bo tyle jest tolerancji na aparaturę pomiarową. Poczytaj sobie i tolerancja w pomiarach radarem. Pozdro

 39. kris

  Witam serdecznie i mnie trafiło szczeście ,że zostałem sfotografowany od tyłu , ale oczywiście bez mojej twarzy .dostałem dzisiaj /szkoda ,że odebrała moja mama wezwanie od straży miejskiej/ nie podaję gdzie bo możliwe że i strażnicy czytają tę stronkę i prac ITD . wszystkie kanony wezwania i straszenia zostały zachowane dokładnie jak w artykule na górze ..zdjęcie zostało zrobione z masztu Jestem w szoku bo jest podana nawet legalizacja ponowna tego radaru , są oczywiście oświadczenia do mandatu i instrukcje jak i co zrobić z wezwaniem..Nie bardzo mam chęć płacić i wybieram opcję kuzyna z Ukrainy hm! gdzie faktycznie mamy w rodzinie ..Proszę o odpowiedź czy ktoś z państwa miał podobną sytuację i jaki był końcowy rezultat .
  ps. Bardzo dobrze się dzieję , że są ludzie , którzy informacjami w necie próbują nas ostrzegać i pokazywać drogę uniknięcia nie prawnych mandatów ..dziękuje pozdrawiam wszystkich czytających. Cóż mogę powiedzieć chory kraj i bandyci urzędnicy – bo nas okradają na żywca .Kris

 40. kris

  Witam serdecznie i mnie trafiło szczeście ,że zostałem sfotografowany od tyłu , ale oczywiście bez mojej twarzy .dostałem dzisiaj /szkoda ,że odebrała moja mama wezwanie od straży miejskiej/ nie podaję gdzie bo możliwe że i strażnicy czytają tę stronkę i prac ITD . wszystkie kanony wezwania i straszenia zostały zachowane dokładnie jak w artykule na górze ..zdjęcie zostało zrobione z masztu Jestem w szoku bo jest podana nawet legalizacja ponowna tego radaru , są oczywiście oświadczenia do mandatu i instrukcje jak i co zrobić z wezwaniem..Nie bardzo mam chęć płacić i wybieram opcję kuzyna z Ukrainy hm! gdzie faktycznie mamy w rodzinie ..Proszę o odpowiedź czy ktoś z państwa miał podobną sytuację i jaki był końcowy rezultat .
  ps. Bardzo dobrze się dzieję , że są ludzie , którzy informacjami w necie próbują nas ostrzegać i pokazywać drogę uniknięcia nie prawnych mandatów ..dziękuje pozdrawiam wszystkich czytających. Cóż mogę powiedzieć chory kraj i bandyci urzędnicy – bo nas okradają na żywca .Kris

  • włodek

   Mam taką samą fotkę zrobioną samochodowi od tyłu nie widać na niej drugiego pasa ruchu ( być może ktoś tam jechał) samochód jest służbowy z dostępem kilku osób.Pierwsze wezwanie przyszło po pół roku , potem po 3 miesiącach następne. Nie wiem czy zrobiłem dobrze ale nie zareagowałem. A teraz po roku bez 10 dni dostałem zaoczny wyrok nakazowy sądu z Nowego Tomyśla, Mogę się odwołać w 7 dni i się zastanawiam czy warto , bo koszty dojazdu czas stracony a nie wiem czy mam szansę w naszym sądownictwie na jakiekolwiek zrozumienie. Tak widać niewiele Panu podpowiem bo sam jestem w kropce i nie mam ochoty płacić podatku w chamski sposób ściąganego, Być może do usłyszenia

 41. Kinia

  Raczej nie chodzi, żeby nie płacić, ale żeby nie płacić czyiś mandatów ani za nie nie odpowiadać ( nie mam obowiązku pamiętać kto w każdym dniu roku używał auto i o której godzinie, a tym bardziej odbierać mandatów jeżeli fotka do wglądu jest nieprawidłowo zrobiona i nie wiadomo co za auto i w ogóle)

 42. Kinia

  Kochana, czyli jednak przekroczyłaś dozwolony limit ponad 50 km. Stąd ten mandat. Punkty zaczynają się już od przekroczenia ponad 6 km limitu.

 43. Kinia

  Kochana, czyli jednak przekroczyłaś dozwolony limit ponad 50 km. Stąd ten mandat. Punkty zaczynają się już od przekroczenia ponad 6 km limitu.

 44. Małgorzata

  Do Mirka – jechałam zgodnie z przepisami (wiedziałam, że stoi w tym miejscu radar) a i tak dostałam zdjęcie z fotoradaru – prędkość 64km na dozwolonych 50 – więc chyba nie wystarczy jeździć zgodnie z przepisami, żeby nie być nękanym przez oszustów ze Straży Gminnej.

 45. Małgorzata

  Do Mirka – jechałam zgodnie z przepisami (wiedziałam, że stoi w tym miejscu radar) a i tak dostałam zdjęcie z fotoradaru – prędkość 64km na dozwolonych 50 – więc chyba nie wystarczy jeździć zgodnie z przepisami, żeby nie być nękanym przez oszustów ze Straży Gminnej.

 46. JOHN

  Mirek nie pir…. Chyba jesteś z GITD

 47. JOHN

  Mirek nie pir…. Chyba jesteś z GITD

 48. lukasz

  Witam
  Miałem ostatnio przyjemność pozowania do zdjęcia. Jechalem 90 terenie niezabudowanym nawigacja ostrzegła mnie o fotoradarze, sprawdzilem predkosc miałem około 93, spojrzalem na radar a tu błysk. Zdziwienie jakich nie przezylem. Tydzień później wracalem ta sama trasa, ostrzegawczy znak był, ograniczenie do 70 było, ale ,.. Nagralem filmik który pokazuje ograniczenie do 70, następnie skrzyżowanie i zaraz za nim kolejne ograniczenie do 70 za którym 200m dalej stoi znak odwołania ograniczenia ! Potem znak informacyjny i radar. Czyli mogłem jechać 90? Proszę o informacje jak się zachować gdy otrzymał info o mandacie. Pozdrawiam

 49. lukasz

  Witam
  Miałem ostatnio przyjemność pozowania do zdjęcia. Jechalem 90 terenie niezabudowanym nawigacja ostrzegła mnie o fotoradarze, sprawdzilem predkosc miałem około 93, spojrzalem na radar a tu błysk. Zdziwienie jakich nie przezylem. Tydzień później wracalem ta sama trasa, ostrzegawczy znak był, ograniczenie do 70 było, ale ,.. Nagralem filmik który pokazuje ograniczenie do 70, następnie skrzyżowanie i zaraz za nim kolejne ograniczenie do 70 za którym 200m dalej stoi znak odwołania ograniczenia ! Potem znak informacyjny i radar. Czyli mogłem jechać 90? Proszę o informacje jak się zachować gdy otrzymał info o mandacie. Pozdrawiam

 50. Mirek

  Jak nie płacić mandatów? jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

 51. Mirek

  Jak nie płacić mandatów? jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

  • Kinia

   Raczej nie chodzi, żeby nie płacić, ale żeby nie płacić czyiś mandatów ani za nie nie odpowiadać ( nie mam obowiązku pamiętać kto w każdym dniu roku używał auto i o której godzinie, a tym bardziej odbierać mandatów jeżeli fotka do wglądu jest nieprawidłowo zrobiona i nie wiadomo co za auto i w ogóle)

 52. nerd

  Jak nie płacić mandatów? ściągnąć sobie darmowe appki na tel. np icoyote albo yanosik. ja akurat mam coyote i się sprawdza. Odkąd używam nie zarobiłem żadnego mandatu. Nie wiem czy to jest tylko i wyłącznie kwestia tej aplikacji. Na pewno odkąd ją mam jeżdżę po prostu bezpieczniej. Zwalniam kiedy jestem powiadamiany o fotoradarach czy nawet dziurach na drodze, a to jednak zwiększa bezpieczeństwo.

 53. nerd

  Jak nie płacić mandatów? ściągnąć sobie darmowe appki na tel. np icoyote albo yanosik. ja akurat mam coyote i się sprawdza. Odkąd używam nie zarobiłem żadnego mandatu. Nie wiem czy to jest tylko i wyłącznie kwestia tej aplikacji. Na pewno odkąd ją mam jeżdżę po prostu bezpieczniej. Zwalniam kiedy jestem powiadamiany o fotoradarach czy nawet dziurach na drodze, a to jednak zwiększa bezpieczeństwo.

 54. Marylka

  Maryla .Otrzymałam guiz od straży gminnej w sprawie przekroczenia szybkości.Ponieważ jestem w podeszłym wieku i schorowana -poprosiłam przypadkowego taksówkarza aby zawióz ł mnie do sanatorium moim autem .Na co wyraził zgodę.Nie przewidywałam takich okoliczności i nie znam danych kierowcy.Tak wyjaśniłam pismem Straży Gminnej.W odpowiedzi na moje pismo Straż Gminna przysłała mi mandat w wysokości 400,- za niewskazanie osoby kierującej autem posługując się art 96 &3 kw w zw art 78 ust 4 Ustawy PRD.Co mam dalej robić.Zaznaczam że jestem starszą osobą po 70-ce schorowaną i samotną .a sprawy finansowe są kiepskie. Podparłam się art 17&3 kpk że nie mają uprawnien do karania mnie grzywnym ,za niewskazanie osoby kierującej./naprawdę nie znam danych / i to im wysłałam Co dalej mam robić.Proszę o podpowiedż.

 55. Marylka

  Maryla .Otrzymałam guiz od straży gminnej w sprawie przekroczenia szybkości.Ponieważ jestem w podeszłym wieku i schorowana -poprosiłam przypadkowego taksówkarza aby zawióz ł mnie do sanatorium moim autem .Na co wyraził zgodę.Nie przewidywałam takich okoliczności i nie znam danych kierowcy.Tak wyjaśniłam pismem Straży Gminnej.W odpowiedzi na moje pismo Straż Gminna przysłała mi mandat w wysokości 400,- za niewskazanie osoby kierującej autem posługując się art 96 &3 kw w zw art 78 ust 4 Ustawy PRD.Co mam dalej robić.Zaznaczam że jestem starszą osobą po 70-ce schorowaną i samotną .a sprawy finansowe są kiepskie. Podparłam się art 17&3 kpk że nie mają uprawnien do karania mnie grzywnym ,za niewskazanie osoby kierującej./naprawdę nie znam danych / i to im wysłałam Co dalej mam robić.Proszę o podpowiedż.

 56. domi

  Witam, chcialam spytac jak skonczyla sie ta sprawa, jesli mozna wiedziec? Pozdrawiam

 57. henioo

  @Cholipka nie martw sie bo aplikacje na smartfona takie jak ten Coyot wyłapują i radary odcinkowe więc sobie po prostu zainstaluj i szerokiej drogi!

 58. Cholipka

  NO niestety nikt już się od mandatu nie wymiga. Nie wiem czy słyszeliście że teraz ma być więcej odcinkowych pomiarów prędkości, więć w sumie będzie jeszcze gorzej.
  Na potwierdzenie mojej tezy o wymigiwaniu się od mandatów załączam artykuł o sprawie fotoradarów i płacenia mandatów.
  http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/grzywna;dla;wlasciciela;auta;za;niewskazanie;kierowcy;zgodna;z;konstytucja,72,0,1503816.html?rfguidfo

  • henioo

   @Cholipka nie martw sie bo aplikacje na smartfona takie jak ten Coyot wyłapują i radary odcinkowe więc sobie po prostu zainstaluj i szerokiej drogi!

 59. maćkowy

  Jest bardzo łatwy sposób.. po prostu nie pozwolić na to żeby nas złapali. Ja mam świetna aplikacje iCoyote na fonie, która mi wszystkie suszarki i miśki wyłapuje.

 60. maćkowy

  Jest bardzo łatwy sposób.. po prostu nie pozwolić na to żeby nas złapali. Ja mam świetna aplikacje iCoyote na fonie, która mi wszystkie suszarki i miśki wyłapuje.

 61. Cholipka

  NO niestety nikt już się od mandatu nie wymiga. Nie wiem czy słyszeliście że teraz ma być więcej odcinkowych pomiarów prędkości, więć w sumie będzie jeszcze gorzej.
  Na potwierdzenie mojej tezy o wymigiwaniu się od mandatów załączam artykuł o sprawie fotoradarów i płacenia mandatów.
  http://prawo.money.pl/aktualno…..l?rfguidfo

 62. ben niewielki

  Straty moralne po używaniu przez ciebie słów uznawanych powszechnie za obraźliwe. Wstydź się.

 63. ben niewielki

  Straty moralne po używaniu przez ciebie słów uznawanych powszechnie za obraźliwe. Wstydź się.

 64. Andrzej

  Pożyczałem auto kolegom,którys z nich był namierzony przez fotoradar,ja zostałem poinformowany,że te auto przekroczyło dozwolona szybkosć w miejscu X.Ja nigdy w tym miejscu nie byłem,rozmawiałem z kolegami którym pożyczałem auto,żaden się nie przyznał,zdjęcia nie było.Wszyscy oświadczyli,że nie zgadzają się na podawanie ich danych osobowych bo niewiadomo do kogo trafią i jak będą wykorzystane.
  Czy mam obowiązek zostać donosicielem na bliskich mi kolegów,stracę przyjaciół.Czy jest taki przymus i obowiązek,jeden z nich to mąż mojej siostry(szwagier).Kto mi na to odpowie ?
  Będę wdzięczny za komentarz.

 65. Andrzej

  Pożyczałem auto kolegom,którys z nich był namierzony przez fotoradar,ja zostałem poinformowany,że te auto przekroczyło dozwolona szybkosć w miejscu X.Ja nigdy w tym miejscu nie byłem,rozmawiałem z kolegami którym pożyczałem auto,żaden się nie przyznał,zdjęcia nie było.Wszyscy oświadczyli,że nie zgadzają się na podawanie ich danych osobowych bo niewiadomo do kogo trafią i jak będą wykorzystane.
  Czy mam obowiązek zostać donosicielem na bliskich mi kolegów,stracę przyjaciół.Czy jest taki przymus i obowiązek,jeden z nich to mąż mojej siostry(szwagier).Kto mi na to odpowie ?
  Będę wdzięczny za komentarz.

 66. Maciek

  To ile zachodu kosztuje niezapłacenie mandatu przechodzi ludzkie pojęcie. Nie miałem nigdy takiej” okazji” ale z tego co widzę – nie chcę, i dobrze że mam asystenta kierowcy, przy każdym radarze zwalniam i nie dostaję zdjęc; wiem gdzie suszą i z tym też nie mam problemu :) od kilku dni mam iCoyote, jest darmowy na androida, także polecam takiego asystenta zamiast starty zbędnych papierów i wizyt w urzędach etc.

 67. Maciek

  To ile zachodu kosztuje niezapłacenie mandatu przechodzi ludzkie pojęcie. Nie miałem nigdy takiej” okazji” ale z tego co widzę – nie chcę, i dobrze że mam asystenta kierowcy, przy każdym radarze zwalniam i nie dostaję zdjęc; wiem gdzie suszą i z tym też nie mam problemu :) od kilku dni mam iCoyote, jest darmowy na androida, także polecam takiego asystenta zamiast starty zbędnych papierów i wizyt w urzędach etc.

 68. Wiesław

  Nie . Straż Miejska nie ma prawa wnioskować do Sądu o ukaranie . Oni czekają na jelenia , który się przyzna dobrowolnie. Przecież tak naprawdę to namawiają do popełnienia oszustwa wmuszając podanie
  danych kierującego , którego się nie pamięta lub podając swoje dane mimo iż się nie kierowało pojazdem. Ja już 8 m-cy odpisuję sobie ze Strażą Miejską listy i jakoś mnie ukarać nie mogą. Ostatnio dostałem informację , że sprawę przekazują policji , bo tylko ta może prawnie skierować wniosek do Sądu o ukaranie. Więc czekam co będzie dalej.

 69. Andrzej

  Powiem tak. Trochę bzdur się tutaj znalazło. Owszem mozna nie podać kto prowadził samochód ale straż miejska wnioskuje do sądu o ukaranie, ponieważ odmówiło się udzielenia informacji w sprawie. A na to jest już paragraf.art 96 § 3 kw. Powodzenia walki z sądami

  • Wiesław

   Nie . Straż Miejska nie ma prawa wnioskować do Sądu o ukaranie . Oni czekają na jelenia , który się przyzna dobrowolnie. Przecież tak naprawdę to namawiają do popełnienia oszustwa wmuszając podanie
   danych kierującego , którego się nie pamięta lub podając swoje dane mimo iż się nie kierowało pojazdem. Ja już 8 m-cy odpisuję sobie ze Strażą Miejską listy i jakoś mnie ukarać nie mogą. Ostatnio dostałem informację , że sprawę przekazują policji , bo tylko ta może prawnie skierować wniosek do Sądu o ukaranie. Więc czekam co będzie dalej.

 70. Andrzej

  Powiem tak. Trochę bzdur się tutaj znalazło. Owszem mozna nie podać kto prowadził samochód ale straż miejska wnioskuje do sądu o ukaranie, ponieważ odmówiło się udzielenia informacji w sprawie. A na to jest już paragraf.art 96 § 3 kw. Powodzenia walki z sądami

 71. Tomasz

  Przyznam racje ale… Mam slub , z mojego auta korzysta kilka osob. Bo , bo, bo byla taka potrzeba. Za 2 tygodnie dostaje pismo ze zdjeciem auta od tylca ze SM. A w pismie 14 km za szybko pomijajac fakt ze szczere pole. I do tego notka 100 zl mandatu i2 pkt, albo 150 zl i bez punktu. I w tym momencie mnie trafia . Czy moja kasa ma zasilic 13ta pensje Burmistrza . Jak znasz odpowiedz to odpisz.

 72. Mario

  co 20 km ? żartujesz !!! jedź w zachodnipomorskie, tam na odcinku 5 km bywają po 3 ustawione. Każda gmina, wioska ma swoje, nawet po 3.

 73. Mario

  co 20 km ? żartujesz !!! jedź w zachodnipomorskie, tam na odcinku 5 km bywają po 3 ustawione. Każda gmina, wioska ma swoje, nawet po 3.

 74. Andrzej

  Następny kraj…Wielka Brytania…6000 fotoradarów na 63 miliony mieszkańców, tzn. jeden fotoradar na 10.000…Gdyby u nas była ta sama zasada to ilość fotoradarów powinna być 4000..a mamy 650..także nie pisz bzdur że jesteśmy krajem fotoradarów…

  Więcej…w Wielkiej Brytanii ginie w wypadkach samochodowych 1 700 osób rocznie !!!! na 63 miliony mieszkańców….Gdyby była taka sama statystyka u nas to u nas ta liczba by była 1100 a nie 4000!!!!!

 75. Andrzej

  Następny kraj…Wielka Brytania…6000 fotoradarów na 63 miliony mieszkańców, tzn. jeden fotoradar na 10.000…Gdyby u nas była ta sama zasada to ilość fotoradarów powinna być 4000..a mamy 650..także nie pisz bzdur że jesteśmy krajem fotoradarów…

  Więcej…w Wielkiej Brytanii ginie w wypadkach samochodowych 1 700 osób rocznie !!!! na 63 miliony mieszkańców….Gdyby była taka sama statystyka u nas to u nas ta liczba by była 1100 a nie 4000!!!!!

 76. Andrzej

  To już Ci mówię…np. w Szwecji która ma prawie 4 razy mniej ludności jest 1100 fotoradarów a w Polsce około 650…także nie pisz bzdur…aha …w Szwecji ginie w wypadkach samochodowych 400 osób rocznie a u nas 4000….do tego Szwedzi chcą podwoić ilość fotoradarów…i nie gadajcie to że dlatego że mają lepsze drogi, bo to następna bzdura. Rzadko drogi zabijają tylko idiotyczne zachowanie kierowców…

 77. Andrzej

  To już Ci mówię…np. w Szwecji która ma prawie 4 razy mniej ludności jest 1100 fotoradarów a w Polsce około 650…także nie pisz bzdur…aha …w Szwecji ginie w wypadkach samochodowych 400 osób rocznie a u nas 4000….do tego Szwedzi chcą podwoić ilość fotoradarów…i nie gadajcie to że dlatego że mają lepsze drogi, bo to następna bzdura. Rzadko drogi zabijają tylko idiotyczne zachowanie kierowców…

 78. Andrzej

  Ludzie. W jakim kraju my żyjemy!!! Cwaniactwo do potęgi. Popełniamy wykroczenie a potem kombinujemy jak uniknąć kary? A gdyby ktoś ukradł tabliczkę czekolady z Twojego sklepu i złapany na gorącym uczynku kombinował jak by tu nie zapłacić ….to co byście o tym powiedzieli..SKANDAL nie? A może po prostu zacznijmy się zachowywać jak normalni i cywilizowani ludzie.. do jasne cholery , jak jest ograniczenie 70 to jedźmy 70 a nie 120…a to że Państwo ” zarabia” na nas to mit i bzdura. Koszty leczeń, renty itp. nie mówiąc o kosztach społecznych i moralnych to 30 mld rocznie… a fotoradary mają dać do budżetu 1,2 mld…to kiepski interes dla Państwa…Gdzie logika ?

 79. Dorota

  Polska jest krajem fotoradarów, średni co 20 kilometrów stoi radar. Pokażcie mi gdzie jest taki drugi kraj ?

 80. Dorota

  Polska jest krajem fotoradarów, średni co 20 kilometrów stoi radar. Pokażcie mi gdzie jest taki drugi kraj ?

  • Andrzej

   Ludzie. W jakim kraju my żyjemy!!! Cwaniactwo do potęgi. Popełniamy wykroczenie a potem kombinujemy jak uniknąć kary? A gdyby ktoś ukradł tabliczkę czekolady z Twojego sklepu i złapany na gorącym uczynku kombinował jak by tu nie zapłacić ….to co byście o tym powiedzieli..SKANDAL nie? A może po prostu zacznijmy się zachowywać jak normalni i cywilizowani ludzie.. do jasne cholery , jak jest ograniczenie 70 to jedźmy 70 a nie 120…a to że Państwo ” zarabia” na nas to mit i bzdura. Koszty leczeń, renty itp. nie mówiąc o kosztach społecznych i moralnych to 30 mld rocznie… a fotoradary mają dać do budżetu 1,2 mld…to kiepski interes dla Państwa…Gdzie logika ?

   • Tomasz

    Przyznam racje ale… Mam slub , z mojego auta korzysta kilka osob. Bo , bo, bo byla taka potrzeba. Za 2 tygodnie dostaje pismo ze zdjeciem auta od tylca ze SM. A w pismie 14 km za szybko pomijajac fakt ze szczere pole. I do tego notka 100 zl mandatu i2 pkt, albo 150 zl i bez punktu. I w tym momencie mnie trafia . Czy moja kasa ma zasilic 13ta pensje Burmistrza . Jak znasz odpowiedz to odpisz.

 81. Jasiek

  Szczerzę, nie lubię płacić ani za mandaty, ani za dodatkowe urządzenia niwelujące działania fotoradarów. Na rynku jest bardzo dużo darmowych appek na komórki ostrzegających przed kontrolami. Polecam sprawdzić np. yanosika.

 82. Jasiek

  Szczerzę, nie lubię płacić ani za mandaty, ani za dodatkowe urządzenia niwelujące działania fotoradarów. Na rynku jest bardzo dużo darmowych appek na komórki ostrzegających przed kontrolami. Polecam sprawdzić np. yanosika.

 83. Marcin

  Jechałem samochodem mojej matki dostałem mandat z fotoradaru , jestem bezrobotny zarejestrowany czy istnieje mi coś takiego bym złożył oświadczenie o anulowanie mandatu?

 84. Marcin

  Jechałem samochodem mojej matki dostałem mandat z fotoradaru , jestem bezrobotny zarejestrowany czy istnieje mi coś takiego bym złożył oświadczenie o anulowanie mandatu?

 85. michał

  Witam,wszystkich.Czy mogę wskazac dane kuzyna z Usa do GITD jako kierującego pojazdem,mowa była o osobach z poza UE?pOZDRAWIAM

 86. michał

  Witam,wszystkich.Czy mogę wskazac dane kuzyna z Usa do GITD jako kierującego pojazdem,mowa była o osobach z poza UE?pOZDRAWIAM

 87. ANDRZEJ

  Witam,
  Sytuacja -nie wskazałem kierujacego,zgodziłem sie na mandat,po 14 dniach przysyłają ze to jednak ja
  no i oczywiscie mandat plus punkty-co robic.
  Pozdrawiam Andrzej

 88. Andrzej

  W artykule jest zdanie „Niewskazanie kierującego nie jest naruszeniem przepisów ruchu drogowego, bo obowiązek ten nie wynika z prawa o ruchu drogowym.”
  A dalej jest zdanie
  „Inspektorzy chcieli mnie więc ukarać mandatem za odmowę wskazania kierowcy, który prowadził pojazd w momencie złamania przepisów. Do podania takiej informacji zobowiązuje kierowcę prawo o ruchu drogowym (art. 78 ust. 4). Z kolei art. 96 ust. 3 kodeksu wykroczeń przewiduje karę za odmowę wskazania kierowcy – maksymalnie 500 zł mandatu, a gdy kierowca odmówi jego przyjęcia, maksymalnie 5000 zł grzywny nakładanej przez sąd.”

  To jak to w końcu jest? bo zarówno w Prawie o ruchu jak i kodeksie wykroczeń obowiązek taki jest zapisany. Czy te porady powyższe są aktualne? Otrzymałem takie wezwanie a ponieważ kierowałem na zmianę z kolegą i nie wiem kto w momencie zrobienia zdjęcia kierował – co robić? Napisałem do SM, że nie mogę wskazać kto kierował bo nie pamiętam kto w tym momencie siedział za kierownicą. Ponadto mam wątpliwości, bo na zdjęciu są 2 samochody obok siebie. W SM powiedzieli, że mają takie radary, które dokładnie wykrywają który samochód przekroczył prędkość i nie ma wątpliwości, że to mój. Sprawa dotyczy SM w Warszawie. Proszę o wskazówki co robić i czy da się uniknąć płacenia tej grzywny za niewskazanie kierującego. Wolę zapłacić 300zł i dostać 6 pkt karnych niż płacić 400zł grzywny za niewskazanie. Do tego chcą sprawę skierować do sądu, więc pewnie sam bez prawnika nie dam sobie rady, a prawnik z kolei kosztuje pewnie więcej.

 89. Andrzej

  W artykule jest zdanie „Niewskazanie kierującego nie jest naruszeniem przepisów ruchu drogowego, bo obowiązek ten nie wynika z prawa o ruchu drogowym.”
  A dalej jest zdanie
  „Inspektorzy chcieli mnie więc ukarać mandatem za odmowę wskazania kierowcy, który prowadził pojazd w momencie złamania przepisów. Do podania takiej informacji zobowiązuje kierowcę prawo o ruchu drogowym (art. 78 ust. 4). Z kolei art. 96 ust. 3 kodeksu wykroczeń przewiduje karę za odmowę wskazania kierowcy – maksymalnie 500 zł mandatu, a gdy kierowca odmówi jego przyjęcia, maksymalnie 5000 zł grzywny nakładanej przez sąd.”

  To jak to w końcu jest? bo zarówno w Prawie o ruchu jak i kodeksie wykroczeń obowiązek taki jest zapisany. Czy te porady powyższe są aktualne? Otrzymałem takie wezwanie a ponieważ kierowałem na zmianę z kolegą i nie wiem kto w momencie zrobienia zdjęcia kierował – co robić? Napisałem do SM, że nie mogę wskazać kto kierował bo nie pamiętam kto w tym momencie siedział za kierownicą. Ponadto mam wątpliwości, bo na zdjęciu są 2 samochody obok siebie. W SM powiedzieli, że mają takie radary, które dokładnie wykrywają który samochód przekroczył prędkość i nie ma wątpliwości, że to mój. Sprawa dotyczy SM w Warszawie. Proszę o wskazówki co robić i czy da się uniknąć płacenia tej grzywny za niewskazanie kierującego. Wolę zapłacić 300zł i dostać 6 pkt karnych niż płacić 400zł grzywny za niewskazanie. Do tego chcą sprawę skierować do sądu, więc pewnie sam bez prawnika nie dam sobie rady, a prawnik z kolei kosztuje pewnie więcej.

 90. Teresa

  nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Walczę ze sm od 3 miesięcy bo nie podałam kierowcy mojego samochodu ( na fotce nie było widać twarzy) .a ci skierowali sprawę do sądu i dostałam 100 zł kary.
  Kilka miesięcy wcześniej ta sama sm dała mi mandat za postój na zakazie a po 2 miesiącach weszli mi na wypłatę więc oni mogą i chcą dużo. Uważajcie na nich

 91. Teresa

  nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Walczę ze sm od 3 miesięcy bo nie podałam kierowcy mojego samochodu ( na fotce nie było widać twarzy) .a ci skierowali sprawę do sądu i dostałam 100 zł kary.
  Kilka miesięcy wcześniej ta sama sm dała mi mandat za postój na zakazie a po 2 miesiącach weszli mi na wypłatę więc oni mogą i chcą dużo. Uważajcie na nich

 92. cezary

  hej zrobili mi zdjecie w opszaze lesnym zdjecie z fotoradaru na 80 km na godz jechalem 136 km i policja zadzwonila do mnie i powiedzala ze to musialem ja jechac bo rzekomo widac moja zolta kurtke i ze mi wysla doumety zeby wypisac na siebie bo porownali zdjecie z prawa jazdy i niby jest podobne co radzisz jak to mozna zalatwic

 93. Dam

  Witam mam zdjęcie z śmietnika a zdjęcie jest zrobione nocą i od tyłu nie widać nic innego jak tył auta a nie pamiętam kto prowadził mogę się odwołać od przyjęcia mandatu

 94. Krzysztof

  Ja podałem cudzoziemca z Białorusi i poinformowano mnie (straż miejska) że korespondencję w sprawie wykroczenia wysłano na Białoruś do wskazanego obcokrajowca i w przypadku gdy dane będą nieprawdziwe lub osoba nie będzie istnieć wystąpią o ukaranie mnie za umyślne wprowadzenie w błąd art. 65 par 1 pkt 1 do sądu rejonowego

  • gggg

   nie jesteś odpowiedzialny za to że twój znajomy podał ci nieprawdziwe dane, a ty nie masz obowiązku legitymować przyjaciół. spelniles obowiązek i wskazakes kierującego. niech go znajdą i udowodnia wine. poza tyn to blef. straż odpuszcza mojemu przyjacielowi z moskwy :)

  • domi

   Witam, chcialam spytac jak skonczyla sie ta sprawa, jesli mozna wiedziec? Pozdrawiam

 95. Marek

  Panie Paweł jak tam pańska sprawa? Obiecał Pan że się odezwie.

 96. Sebastian

  Ja doszukałem się takiej wykładni prawa:
  art. 17 par. 1, 3 i 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia:

  Rozdział 3

  Oskarżyciel publiczny

  Art. 17. § 1. Oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest Policja, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  § 2. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy, a także w sprawach o inne wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej, jeżeli ustawa tak stanowi, oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.

  § 3. Organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli państwowej i kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim) uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania ujawniły wykroczenie i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie.

  § 4. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, nadać w sprawach o wykroczenia uprawnienia oskarżyciela publicznego także innym instytucjom państwowym, samorządowym lub społecznym, określając zakres spraw, w których w ramach swego działania mogą występować z wnioskiem o ukaranie za ujawnione przez siebie wykroczenia, mając na względzie zakres ustawowych uprawnień takich instytucji oraz potrzebę ochrony dóbr szczególnie narażonych na naruszenia ze strony sprawców wykroczeń.

  § 5. Udział w sprawie organu, który złożył wniosek o ukaranie, wyłącza Policję od udziału w sprawie.
  ———————-
  czy ktoś może mi powiedzieć czy teraz te rewelacje z artykułu są prawdziwe. Dodatkowo jechałem samochodem służbowym i za nie wskazanie można zarobić grzywnę 5000zł.
  Jest ktoś mądry?

 97. EwA

  Otrzymałam po raz drugi list z GITD. Pierwszy podejrzewałam, ze jest „haczykiem”, ale okazał sie błednym wydrukiem GITD – urządzenie tego dnia drukowało zła lokalizacje. kazali mi czekac na prawdziwy „mandat”. I nadszedł po miesiącu i teraz jestem w rozterce…Odebrac i pozostac na tym etapie, czy po odebraniu wskazac siebie i płacic?
  Pomożecie rozstrzygnąć?

  • Łukasz

   Oferuję zajęcie się każdym mandatem z fotoradaru za cenę jego wartości (a dla wyższych niż 300 zł i „kumulacji” możemy negocjować). Gwarantuję umorzenie sprawy – żadnych punktów karnych i dużo taniej niż kara za „niewskazanie” lub sprzedaż punktów karnych. Wszystko w 100% zgodne z prawem, mogę wystawić rachunek za usługę.
   Zapraszam: fotoradary (małpa) onet.pl

   • cezary

    hej zrobili mi zdjecie w opszaze lesnym zdjecie z fotoradaru na 80 km na godz jechalem 136 km i policja zadzwonila do mnie i powiedzala ze to musialem ja jechac bo rzekomo widac moja zolta kurtke i ze mi wysla doumety zeby wypisac na siebie bo porownali zdjecie z prawa jazdy i niby jest podobne co radzisz jak to mozna zalatwic

   • ANDRZEJ

    Witam,
    Sytuacja -nie wskazałem kierujacego,zgodziłem sie na mandat,po 14 dniach przysyłają ze to jednak ja
    no i oczywiscie mandat plus punkty-co robic.
    Pozdrawiam Andrzej

 98. val

  Dostałem list polecony od GITR,że bedzie mandat 200 zł/4 pkty oczywiście bez zdjęcia.
  Chcę zapłacić mandat pod warunkiem,że przyjdzie on razem ze zdjęciem jako dowód w sprawie
  o wykroczenie,Czy mam rację ??

 99. alma

  W końcu co trzeba zrobić gdy sie dostanie mandat bez zdjecia żeby nie płaci, prosze opisac krok po kroku?

 100. Przemek

  Witam, a ja sie zastanawiałem jak to jest gdy na wiosnę usłyszałem w TV, że z fotoradarów do budżetu trafiła tylko marna część z zakłądanych iluś tam mln, czy mld (nie chcę podawać ile było zakładane, bo nie pamiętam, ale było to na pewno poniżej 5%). A tu odpowiedź proszę jakie to proste…

 101. Przemek

  Witam, a ja sie zastanawiałem jak to jest gdy na wiosnę usłyszałem w TV, że z fotoradarów do budżetu trafiła tylko marna część z zakłądanych iluś tam mln, czy mld (nie chcę podawać ile było zakładane, bo nie pamiętam, ale było to na pewno poniżej 5%). A tu odpowiedź proszę jakie to proste…

 102. Rich

  Mam pytanie do osób które odesłały mandat podając osobę np z dalekiego wschodu ( poza UE) czy oprócz danych imię i nazwisko, miejsca zamieszkania wpisywaliście też „prawdziwe dane” dokumentu tożsamości i dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem? jak to zrobiliście?

  • gggg

   nie, bo nie masz obowiązku legitymowania swoich znajomych. a jak ktoś ci podał nieprawdziwe dane to przecież nie masz na to wpływu

 103. ca

  Panie Pawle jak tam Pana sprawa?

 104. bum

  Jeżeli chodzi o zdjęcia straży miejskich, wiejskich to można spokojnie je ignorować. SM nie ma żadnego interesu by oddawać sprawę do sądu. Pieniądze z mandatu trafią do budżetu państwa a nie gminy, a roboty sporo. Z tego co widziałem niedawno w TV do złożenia wniosku do sądu o ukaranie za wykroczenia trzeba podać m.in. takie dane jak miejsce zatrudnienia czy wysokość dochodów. SM nie są wstanie uzyskać takich informacji.

 105. bum

  Jeżeli chodzi o zdjęcia straży miejskich, wiejskich to można spokojnie je ignorować. SM nie ma żadnego interesu by oddawać sprawę do sądu. Pieniądze z mandatu trafią do budżetu państwa a nie gminy, a roboty sporo. Z tego co widziałem niedawno w TV do złożenia wniosku do sądu o ukaranie za wykroczenia trzeba podać m.in. takie dane jak miejsce zatrudnienia czy wysokość dochodów. SM nie są wstanie uzyskać takich informacji.

 106. Rich

  Mam pytanie do osób które odesłały mandat podając osobę np z dalekiego wschodu ( poza UE) czy oprócz danych imię i nazwisko, miejsca zamieszkania wpisywaliście też „prawdziwe dane” dokumentu tożsamości i dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem? jak to zrobiliście?

 107. kaka

  Ja dostałem 100zł od Straży Gminnej i toczę z nimi wojnę na paragrafy.Podstawa to nie wypełniać żadnych druków.Zostaje im wówczas tylko art78 ust 4 i 5 jako straszak,który w większości przypadków niestety jest skuteczny,a można go w prosty sposób obalić.Straż Miejska nie ma prawa do prowadzenia czynności śledczych i tu pętla im się zaciska/brak sprawcy i paragrafu umożliwiającego założenie sprawy w sądzie/.Oczywiście mogą łatwo nie odpuścić i straszyć więc trzeba być cierpliwym i zdecydowanym doprowadzić sprawę do końca

 108. kaka

  Szkoda że odpuściłeś,bo ja im nie odpuszczę.

 109. kaka

  Szkoda że odpuściłeś,bo ja im nie odpuszczę.

 110. kaka

  Ja dostałem 100zł od Straży Gminnej i toczę z nimi wojnę na paragrafy.Podstawa to nie wypełniać żadnych druków.Zostaje im wówczas tylko art78 ust 4 i 5 jako straszak,który w większości przypadków niestety jest skuteczny,a można go w prosty sposób obalić.Straż Miejska nie ma prawa do prowadzenia czynności śledczych i tu pętla im się zaciska/brak sprawcy i paragrafu umożliwiającego założenie sprawy w sądzie/.Oczywiście mogą łatwo nie odpuścić i straszyć więc trzeba być cierpliwym i zdecydowanym doprowadzić sprawę do końca

 111. lex

  Przecież „o take Polske żeście w większości walczyli”. I nie piszcie mi, ze nadal rządzi komuna. To już wyświechtana opinia. Rządzą teraz przecież wybrani przez Was posłowie, senatorowie, itd. Chcieliście, to macie. Moja prywatna opinia: żadna partia nie zadba o Was. Oni przecież sami muszą się nachapać, ustawić swoje rodziny, znajomych. Co ich obchodzi Wasz los. Potrzebne są pieniądze na premie dla ich kamaryli, to przecież najłatwiej łupić kierowców. Amen.

 112. lex

  Przecież „o take Polske żeście w większości walczyli”. I nie piszcie mi, ze nadal rządzi komuna. To już wyświechtana opinia. Rządzą teraz przecież wybrani przez Was posłowie, senatorowie, itd. Chcieliście, to macie. Moja prywatna opinia: żadna partia nie zadba o Was. Oni przecież sami muszą się nachapać, ustawić swoje rodziny, znajomych. Co ich obchodzi Wasz los. Potrzebne są pieniądze na premie dla ich kamaryli, to przecież najłatwiej łupić kierowców. Amen.

 113. Maro

  Źle zrobiłeś. Odmowa przyjęcia uważa się za doręczone tak samo jakbyś nie odebrał w ciągu 14 dni z poczty.

 114. Maro

  Źle zrobiłeś. Odmowa przyjęcia uważa się za doręczone tak samo jakbyś nie odebrał w ciągu 14 dni z poczty.

 115. igor

  Tak. Nie. Nie wiem. Idź Pan w c**j.

 116. Best707

  Witam wszystkich, ja otrzymałem wezwanie do zapłaty mandatu zrobione przez nieoznakowany, zaparkowany przy drodze samochód ITD (wlot DK88 od strony Gliwic do Bytomia przed węzłem-skrzyżowaniem z DK94). Na tym odcinku drogi nie ma znaku informacyjnego o radarowym pomiarze prędkości. Oczywiście nie przysłano mi zdjęcia a samochód jest używany przeze mnie i przez moją żonę. Niestety, nie pamiętam, kto z nas prowadził samochód w dniu 1 sierpnia 2013 bo to było 4 tygodnie temu i tym samym nie jestem w stanie wskazać, kto kierował pojazdem. Pragnę zaznaczyć, że odcinkiem, na którym dokonano pomiaru prędkości, jeździmy dość często (jest to droga tranzytowa, jedno-jezdniowa o czterech pasach ruchu (po dwa w każdym kierunku), bez przejść dla pieszych, ze skrzyżowaniami bezkolizyjnymi, na której obowiązuje ograniczenie do 70 km/h (oraz odcinek ok. 1 km gdzie ograniczenie wynosi 90 km/h https://mapy.google.pl/maps?q=bytom&hl=pl&ie=UTF8&ll=50.344803,18.851852&spn=0.022293,0.040169&sll=51.953751,19.134379&sspn=11.032531,20.566406&hnear=Bytom,+%C5%9Bl%C4%85skie&t=m&z=15). Nasuwa się pytanie, czy ten pomiar dokonany przez ITD z wykorzystaniem nieoznakowanego, zaparkowanego przy drodze pojazdu, na odcinku nie oznaczonym znakiem informacyjnym o radarowym pomiarze prędkości jest zgodny z prawem?

 117. Best707

  Witam wszystkich, ja otrzymałem wezwanie do zapłaty mandatu zrobione przez nieoznakowany, zaparkowany przy drodze samochód ITD (wlot DK88 od strony Gliwic do Bytomia przed węzłem-skrzyżowaniem z DK94). Na tym odcinku drogi nie ma znaku informacyjnego o radarowym pomiarze prędkości. Oczywiście nie przysłano mi zdjęcia a samochód jest używany przeze mnie i przez moją żonę. Niestety, nie pamiętam, kto z nas prowadził samochód w dniu 1 sierpnia 2013 bo to było 4 tygodnie temu i tym samym nie jestem w stanie wskazać, kto kierował pojazdem. Pragnę zaznaczyć, że odcinkiem, na którym dokonano pomiaru prędkości, jeździmy dość często (jest to droga tranzytowa, jedno-jezdniowa o czterech pasach ruchu (po dwa w każdym kierunku), bez przejść dla pieszych, ze skrzyżowaniami bezkolizyjnymi, na której obowiązuje ograniczenie do 70 km/h (oraz odcinek ok. 1 km gdzie ograniczenie wynosi 90 km/h https://mapy.google.pl/maps?q=bytom&hl=pl&ie=UTF8&ll=50.344803,18.851852&spn=0.022293,0.040169&sll=51.953751,19.134379&sspn=11.032531,20.566406&hnear=Bytom,+%C5%9Bl%C4%85skie&t=m&z=15). Nasuwa się pytanie, czy ten pomiar dokonany przez ITD z wykorzystaniem nieoznakowanego, zaparkowanego przy drodze pojazdu, na odcinku nie oznaczonym znakiem informacyjnym o radarowym pomiarze prędkości jest zgodny z prawem?

 118. jakub

  Czytam wasze wypowiedzi i szlak mnie trafia bo dobrze wiemy,że te głąby ze straży miejskiej czy gminnej w bardzo wielu przypadkach naginają prawo a my nic nie możemy zrobić.
  Dostałem zdięcie z fotoradaru o przekroczeniu prędkości no i oczywiście mandat i punkty karne.
  Według instrukcji każdego fotoradaru zdięcie nie jest dowodem wykroczenia jeśli na zdięciu oprócz Twojego samochodu jest choćby fragment innego pojazdu.
  Ja właśnie mam taką sytuację.Wiem,że mogę nie przyjąć mandatu i sprawa trafi do sądu.Jestem pewien wygranej bo jestem przekonany,że to nie moja prędkość tylko tego drugiego pojazdu ale sfotografowano mnie 200km od mojego miejsca zamieszkania i tam właśnie jest też sąd.Koszty dojazdu i zmarnowany czas więcej mnie będzie kosztowało niż ten mandat i właśnie na tym te nieuki żerują.Gdyby to było u mnie nie popuścił bym nawet grosza.
  Nie ma innego sposobu odwołania się(a powinien być) i udowodnienia baranom,że nie mają racji i anulowania mandatu.Wielu daje sobie spokój z walką bo nie warta skórka za wyprawkę.Ja też odpuściłem ale szlak mnie trafia,że takie działania są bezkarne.

 119. jakub

  Czytam wasze wypowiedzi i szlak mnie trafia bo dobrze wiemy,że te głąby ze straży miejskiej czy gminnej w bardzo wielu przypadkach naginają prawo a my nic nie możemy zrobić.
  Dostałem zdięcie z fotoradaru o przekroczeniu prędkości no i oczywiście mandat i punkty karne.
  Według instrukcji każdego fotoradaru zdięcie nie jest dowodem wykroczenia jeśli na zdięciu oprócz Twojego samochodu jest choćby fragment innego pojazdu.
  Ja właśnie mam taką sytuację.Wiem,że mogę nie przyjąć mandatu i sprawa trafi do sądu.Jestem pewien wygranej bo jestem przekonany,że to nie moja prędkość tylko tego drugiego pojazdu ale sfotografowano mnie 200km od mojego miejsca zamieszkania i tam właśnie jest też sąd.Koszty dojazdu i zmarnowany czas więcej mnie będzie kosztowało niż ten mandat i właśnie na tym te nieuki żerują.Gdyby to było u mnie nie popuścił bym nawet grosza.
  Nie ma innego sposobu odwołania się(a powinien być) i udowodnienia baranom,że nie mają racji i anulowania mandatu.Wielu daje sobie spokój z walką bo nie warta skórka za wyprawkę.Ja też odpuściłem ale szlak mnie trafia,że takie działania są bezkarne.

 120. robert

  Witam kilka dni temu listonosz przyniósł mi list polecony który był od GITD.Odmówiłem przyjęcia cz dobrze zrobiłem?

 121. robert

  Witam kilka dni temu listonosz przyniósł mi list polecony który był od GITD.Odmówiłem przyjęcia cz dobrze zrobiłem?

 122. Mariusz

  Też mam z tym problem, nie wiem czy pisać coś do nich czy olać temat.

 123. Mariusz

  Też mam z tym problem, nie wiem czy pisać coś do nich czy olać temat.

  • nul2

   Witam. Panowie moja sprawa w3yglaada tak rok temu w okolicy czluchowa zlapali mnie na radar bstacjonarny przekroczylem o11 km/h na 60 widzialem ze blysnelo mi .Nie odebralem zadnej przesylki od soltysa(tak ich nazywam)no i po roku przychodzi z wlasnego sadu rejonowego wezwanie na sprawe o zamiane 100 zl. na roboty publiczne.poszedlem przeczytalem akta -zaplacilem 100 zlotych i wyglada to tak : w czasie tego roku byl sad w czluchowie ktory ukaral mnie 100 zl. a ze nie mogl wyegzekwowac kasy przeslal do mojego rejonowego o zamiane na prace spoleczne.Wniosek-minol ponad rok nie mam punktow i teraz zaplacilem 100 zl .jak ktos nie chce pisac o krewnych to zawsze moj sposob jest leprzy nisz przyjmowac mandat.Pozdrawiam

 124. Konrad

  I jak tam ??
  Ja dostałem zawiadomienie i nie wiem co robić

 125. arti

  Jeszcze tak dla panów co tak świetnie się bawią wysyłając fotki z mandatami i jeszcze raz zaznaczę sęp !!! To wiecie panowie jak kobieta mówi o facetach co korzystają z ich usług ? hym może wiecie a może nie ale tu napiszę to jest FRAJER !!! I wy tacy jesteście !!! żałosne !!!

 126. arti

  Cześć wszystkim :-) Nie będę się rozpisywał bo to i tak nic nie zmieni ? ale chcę tu napisać że panowie co polują na nas kierowców a zarazem myślą tylko o kasie to zachowują się jak sępy :-( Jakie to żałosne !!! Pozdrawiam

 127. arti

  Jeszcze tak dla panów co tak świetnie się bawią wysyłając fotki z mandatami i jeszcze raz zaznaczę sęp !!! To wiecie panowie jak kobieta mówi o facetach co korzystają z ich usług ? hym może wiecie a może nie ale tu napiszę to jest FRAJER !!! I wy tacy jesteście !!! żałosne !!!

 128. arti

  Cześć wszystkim :-) Nie będę się rozpisywał bo to i tak nic nie zmieni ? ale chcę tu napisać że panowie co polują na nas kierowców a zarazem myślą tylko o kasie to zachowują się jak sępy :-( Jakie to żałosne !!! Pozdrawiam

 129. alex1146

  POLECAM aplikacje na smartfony YANOSIK ! jest ponad 60tyś w całej polsce i aktualnie powiadamiana i zgłaszają wszystko co sie dzieje na drogach !
  JEST W TYM NAWET NAWIGACJA SUPER NAWIGACJA OMIJA KORKI !

 130. PT

  Tbilisi Panie Krzysztofie

 131. Paweł

  Już miałem skulić uszy i wysłać wyrok na własny portfel 300 i 8 pkt ale poczytałem wasze artykuły i jednak zaryzykuje i zignoruje ten list bo faktycznie jak mam wskazac winną osobą bez zdjęcia… można powiedzieć ze sumienie mi nie pozwoli ;] zobaczymy jak dalej potoczy sie moja sprawa ;p będe w kontakcie ;)

 132. Kris

  Kolego jak jezdzisz skuterem czy tam rowerem to nie zbieraj głosu..
  Ja jeżdze 5-6 tyś km miesięcznie i widzę w jakich miejscach są ustawiane suszarki i fotoradary – mogę powiedzęć że 70% tych lokalizacji nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem. A tam gdzie takie urządzenia powinny stać to nie zawsze stoją

 133. alex1146

  POLECAM aplikacje na smartfony YANOSIK ! jest ponad 60tyś w całej polsce i aktualnie powiadamiana i zgłaszają wszystko co sie dzieje na drogach !
  JEST W TYM NAWET NAWIGACJA SUPER NAWIGACJA OMIJA KORKI !

 134. PT

  Tbilisi Panie Krzysztofie

 135. Paweł

  Już miałem skulić uszy i wysłać wyrok na własny portfel 300 i 8 pkt ale poczytałem wasze artykuły i jednak zaryzykuje i zignoruje ten list bo faktycznie jak mam wskazac winną osobą bez zdjęcia… można powiedzieć ze sumienie mi nie pozwoli ;] zobaczymy jak dalej potoczy sie moja sprawa ;p będe w kontakcie ;)

 136. Henryk

  samochód ze mną używa 4 osoby (dwie córki i zięć). Przyszło zawiadomienie że zrobiono zdjecie. Jak mam wskazać kto kierował, skoro nie udostępniono mi zdjęcia. Mam kogoś fałszywie oskarżać ? przecież nakłanianie do fałszywych zeznań jest karalne. To bardzo proste: mam zdjecie – wiem kto kierował, nie musze zgadywać ten, czy tamten …. . ITD stosuje zasady faszystowskie i stalinowskie: dajcie człowieka, paragraf się znajdzie na niego, proby zastraszania: wskaz kto, bo jak nie to ci dowalimy.
  Wszyscy o tym wiedzą: sądy, rząd, dziennikarze, rzecznik praw człowieka i Bóg wie kto jeszcze. I proceder dalej kwitnie -

 137. Henryk

  samochód ze mną używa 4 osoby (dwie córki i zięć). Przyszło zawiadomienie że zrobiono zdjecie. Jak mam wskazać kto kierował, skoro nie udostępniono mi zdjęcia. Mam kogoś fałszywie oskarżać ? przecież nakłanianie do fałszywych zeznań jest karalne. To bardzo proste: mam zdjecie – wiem kto kierował, nie musze zgadywać ten, czy tamten …. . ITD stosuje zasady faszystowskie i stalinowskie: dajcie człowieka, paragraf się znajdzie na niego, proby zastraszania: wskaz kto, bo jak nie to ci dowalimy.
  Wszyscy o tym wiedzą: sądy, rząd, dziennikarze, rzecznik praw człowieka i Bóg wie kto jeszcze. I proceder dalej kwitnie -

 138. Krystian

  Artykuł rewelacja i syn mi podsunął do przeczytania i nie żałuję, co prawda nie do końca zgadzam się z komentarzami tutaj ale faktem jest że należy sobie jakoś radzić z nabijaniem kabzy urzędnikom którzy nic nie robiąc mają dochody jak krezus po prostu wystarczy.

 139. Krystian

  Artykuł rewelacja i syn mi podsunął do przeczytania i nie żałuję, co prawda nie do końca zgadzam się z komentarzami tutaj ale faktem jest że należy sobie jakoś radzić z nabijaniem kabzy urzędnikom którzy nic nie robiąc mają dochody jak krezus po prostu wystarczy.

 140. Luka

  Nikt nie lubi płacić mandatów, szkoda żę częściej nie upominają tych co zrobili nie wielkie przewinienie a tych co szaleją mogliby bardziej stawiać do pionu. A tak mamy wszyscy po równo nie ważne czy pirat czy bzdura.

 141. RoyalBaby

  Ja się nie daję! od 2 lat mam yanosika jako apke w smartfonie. To działa, powiadomienia schodzą i ja mogę się przygotować na wszystko :P

 142. RoyalBaby

  Ja się nie daję! od 2 lat mam yanosika jako apke w smartfonie. To działa, powiadomienia schodzą i ja mogę się przygotować na wszystko :P

 143. Luka

  Nikt nie lubi płacić mandatów, szkoda żę częściej nie upominają tych co zrobili nie wielkie przewinienie a tych co szaleją mogliby bardziej stawiać do pionu. A tak mamy wszyscy po równo nie ważne czy pirat czy bzdura.

 144. Slow

  Właśnie może to pazerni, debilni urzędnicy wreszcie zajmą się rozbudową dróg, zamiast utrzymywaniem swoich portfeli kosztem społeczeństwa. Zapędziłbym nierobów do łopaty, jakby poczuli smak potu i bąble na mięciutkich łapeczkach, zaraz rozum by wrócił, a nam by dróg przybyło, a darmozjadów ubyło.

 145. Wojtek

  Przeczytałeś wszystko, przemyślałeś odpowiedź i następnie ją napisałeś? Czy może po prostu poklikałeś w klawiaturę, bo masz wakacje?
  W Polsce miejsca ograniczeń prędkość są chore i tyle. O ile w miejscach zabudowanych gdzie od szosy do domów jest raptem 10-20 metrów ograniczenia rozumiem, podobnie na krętych drogach gdzie widoczność jest słaba. Jednak gdy na odcinku mającym 2 kilometry, brak jakichkolwiek zabudowań, ba brak nawet drzew czy krzewów ograniczających widoczność na boki, nowo położona nawierzchnia równa jak blat kuchenny a tu ograniczenie do magicznych 50…
  Przecież to się w człowieku gotuje.
  O ile jeszcze karanie mandatami nawet z tych zakichanych fotoradarów można zrozumieć, bo złamałem przepis to muszę zapłacić to tego, że nie otrzymuję zdjęcia (a skąd mam wiedzieć czy to mi zrobiono zdjęcie?, może to nawet nie mój samochód?, mam wierzyć na słowo honoru czy jak?) i po skierowaniu sprawy do sądu w przypadku jej przegrania (bo jednak się okazuje, że faktycznie przekroczyłem) mam zapłacić za rozprawę pomimo tego, że sądy utrzymywane są z moich podatków to tego już nie idzie zrozumieć.
  Chory system, chore państwo i chory rząd.
  Najgorsze jest to, że samo sobie zgotowaliśmy taki los i zapewne szybko się to nie zmieni, bo jesteśmy narodem niereformowalnym.

 146. Zenek

  No, widziałem jak fotoradar robił sztuczne oddychanie…

 147. J

  Ja inaczej podejdę do tematu,
  a mianowicie dlaczego dziennikarze milczą na coraz większe absurdy, przecież brak takich fotoradarów przy szkołach, ruchliwych przejsciach dla pieszych, czy w niebezpiecznych czarnych punktach a zakladanie ich na dobrych odcinkach dróg z dobrą widocznością jest absurdem.
  Takie pomysły łupienia kierowców na kasę powinny być już w zarodku tępione przez dziennikarzy i opinie publiczną.

 148. J

  Ja inaczej podejdę do tematu,
  a mianowicie dlaczego dziennikarze milczą na coraz większe absurdy, przecież brak takich fotoradarów przy szkołach, ruchliwych przejsciach dla pieszych, czy w niebezpiecznych czarnych punktach a zakladanie ich na dobrych odcinkach dróg z dobrą widocznością jest absurdem.
  Takie pomysły łupienia kierowców na kasę powinny być już w zarodku tępione przez dziennikarzy i opinie publiczną.

 149. ogr

  Właśnie wszyscy o tym piszą że fotoradar nie złapie pijanego, naćpanego i djabli wiedzą kogo tam jeszcze wymyślisz. Postawiony w polach i ustawiony na 50km/h wiadomo komu służy – nabijaniu kabzy.

 150. hunter

  Fotoradary nie sprawdzają trzeźwości kierowców. A następnym powodem wypadków jest słaba jakość dróg i złe oznakowanie.

 151. Karol

  Fotoradary mają może rację bytu w niektórych, naprawdę niebezpiecznych miejscach. Ale stawianie ich gdzie poppadnie dla nabijania kasy rządowi to jawny przekręt. Zamiast fotoradarów lepiej zainwestować wszystkie te pieniądze w budowę i remonty dróg. Każda poprawa stanu dróg=uratowane potencjalnie życie ludzkie. Uważam, że redakcja dobrze robi poświęcając tyle miejsca na ten temat. Może ktoś z rządzących przeczyta i się zastanowi. Piszcie nadal.

 152. pk

  Bardzo dobry i przydatny artykuł. Dzięki i piszcie dalej.

 153. maniek

  Fotoradary maja sens jesli ratuja zycie

 154. Gaga

  O czym wy piszecie, czy komukolwiek z was zginął członek rodziny na drodze ? Czy wiecie jaka to tragedia?
  Normalni kierowcy i tak przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Fotoradary postawione są po to aby łapać kretynów ,podstarzałych dziadków chcących zaimponować młodej lasce, którą wiozą , naćpanych małolatów tracących kontakt z rzeczywistością, czy pijanych debili, którym i tak już żaden fotoradar nie pomoże- wszyscy oni jeżdżą po naszych drogach ponad 120 km /h i maja za nic ludzkie życie. Dla nich fotoradar jako kara to za mało.
  Zajmijcie się może zamiast fotoradarami sprawą budowy dróg szybkiego ruch, autostrady ciągle odkładanej do dokończenia w niewiadomych latach, na którą wypadną ww i tam będą uprawiać swoje popisy, a na normalnych drogach , niech debilstwo płaci !

  • ogr

   Właśnie wszyscy o tym piszą że fotoradar nie złapie pijanego, naćpanego i djabli wiedzą kogo tam jeszcze wymyślisz. Postawiony w polach i ustawiony na 50km/h wiadomo komu służy – nabijaniu kabzy.

  • Slow

   Właśnie może to pazerni, debilni urzędnicy wreszcie zajmą się rozbudową dróg, zamiast utrzymywaniem swoich portfeli kosztem społeczeństwa. Zapędziłbym nierobów do łopaty, jakby poczuli smak potu i bąble na mięciutkich łapeczkach, zaraz rozum by wrócił, a nam by dróg przybyło, a darmozjadów ubyło.

 155. lex

  Najlepiej nie płacić, niech nam komornik ściąga, jest to jakiś gest i ukłon w stronę pracy komornika ?

 156. GOŚĆ

  Drodzy kierowcy zainstalujcie sobie aplikację Yanosik ostrzega on o fotoradarach,patrolach,wypadkach.Warto Polecam!!

 157. kierowca chlodni

  Takie bajeczki to moze pan dzieciom w przedszkolach opowiadac.
  Wiadom jakie drogi sa i jak narazie nic nie wskazuje ze predko beda lepsze. Dlatego trzeba zmusic kierowcow do tego aby nie placili mandatow jezdzac WOLNIEJ, co spowoduje ze bedzie mniej trupow na drogach w Polsce.
  A to jest celem tej akcji aby przy obecnych drogach bylo mniej zabitych na drogach w Polsce.

  • neon

   fotorarady mają się nijak do ilości wypadków i osób które ponoszą śmierć w ich wyniku. Jest to typowa łapanka w celu powiększenia budżetu. Już się naprawde wiele razy spotkałem z sytuacją że „suszyli” na końcu strefy zabudowanej, gdzie już dookoła żadnego przejścia dla pieszczych ani domów nie było. Powiedz mi po co w takich miejscach suszą ? dla poprawy bezpieczenstwa ???

   • Łukasz

    to po co w ogóle przepisy skoro nie mają być egzekwowane? może znieśmy wszelkie ograniczenia.

    • Wojtek

     Przeczytałeś wszystko, przemyślałeś odpowiedź i następnie ją napisałeś? Czy może po prostu poklikałeś w klawiaturę, bo masz wakacje?
     W Polsce miejsca ograniczeń prędkość są chore i tyle. O ile w miejscach zabudowanych gdzie od szosy do domów jest raptem 10-20 metrów ograniczenia rozumiem, podobnie na krętych drogach gdzie widoczność jest słaba. Jednak gdy na odcinku mającym 2 kilometry, brak jakichkolwiek zabudowań, ba brak nawet drzew czy krzewów ograniczających widoczność na boki, nowo położona nawierzchnia równa jak blat kuchenny a tu ograniczenie do magicznych 50…
     Przecież to się w człowieku gotuje.
     O ile jeszcze karanie mandatami nawet z tych zakichanych fotoradarów można zrozumieć, bo złamałem przepis to muszę zapłacić to tego, że nie otrzymuję zdjęcia (a skąd mam wiedzieć czy to mi zrobiono zdjęcie?, może to nawet nie mój samochód?, mam wierzyć na słowo honoru czy jak?) i po skierowaniu sprawy do sądu w przypadku jej przegrania (bo jednak się okazuje, że faktycznie przekroczyłem) mam zapłacić za rozprawę pomimo tego, że sądy utrzymywane są z moich podatków to tego już nie idzie zrozumieć.
     Chory system, chore państwo i chory rząd.
     Najgorsze jest to, że samo sobie zgotowaliśmy taki los i zapewne szybko się to nie zmieni, bo jesteśmy narodem niereformowalnym.

    • Kris

     Kolego jak jezdzisz skuterem czy tam rowerem to nie zbieraj głosu..
     Ja jeżdze 5-6 tyś km miesięcznie i widzę w jakich miejscach są ustawiane suszarki i fotoradary – mogę powiedzęć że 70% tych lokalizacji nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem. A tam gdzie takie urządzenia powinny stać to nie zawsze stoją

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.