Jak pracować z uczniem z ADHD?

RZESZÓW. Warsztaty dla pedagogów i psychologów w ramach programu „Dziecko i świat za pan brat”.

„ADHD można i trzeba leczyć” pod takim hasłem odbyło się w ubiegłym tygodniu spotkanie psychologów oraz pedagogów szkolnych, którzy oprócz wymiany doświadczeń na temat zaburzenia, chcą wypracować optymalny model postępowania z dzieckiem nadpobudliwym w szkole. Chodzi im również o przekazanie sobie wiedzy merytorycznej i praktyczno – zadaniowej.

– Chcemy, aby pracujący z nami psycholodzy i pedagodzy wypracowali model wsparcia dziecka z ADHD w szkole i w dalszej kolejności przekazywali nauczycielom, jakie konkretne strategie powinni zastosować, by pomóc każdemu dziecku z tym zaburzeniem – mówi dr Artur Kołakowski, autor warsztatów.

Teoria to mało

Warsztaty są okazją do rozmów na temat najczęściej spotykanych problemów w pracy z uczniem nadpobudliwym i próbą zmierzenia się z zagadnieniem ADHD w środowisku szkolnym. Uczestnicy mieli okazję podzielenia się swoimi doświadczeniami i zweryfikowania aktualnej wiedzy na temat zaburzenia, jakim jest ADHD. W ramach zajęć warsztatowych osoby na co dzień pracujące z dziećmi z zaburzeniem mogły dowiedzieć się w jaki sposób reagować (w czasie lekcji, przerw czy wycieczek szkolnych) na problemowe zachowania ucznia z ADHD, jak opracować strategię prowadzenia lekcji czy jak komunikować się z uczniem.

Dziecko i świat za pan brat” to długofalowy program edukacji społecznej otoczenia dzieci chorych na ADHD. Jego zadaniem jest budowanie autentycznego i trwałego zainteresowania tematyką nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz dostarczanie praktycznych narzędzi postępowania z dziećmi z tym zaburzeniem. Program propaguje właściwą ścieżkę postępowania w ADHD opartą na kompleksowym leczeniu – psychoterapii i bezpiecznej farmakoterapii zgodnej z cyklem życia dziecka.

Anna Moraniec

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments