Jak uzyskać dopłaty do czynszu i opału

- Gmina dopłaca najuboższym do czynszu oraz do zakupu opału. Wystarczy wypełnić wniosek i dostarczyć dokumenty, które wykażą wysokość dochodów - powiedziała Krystyna Marek, inspektor sekcji dodatków mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Osoby mające niski dochód mogą ubiegać się o pomoc w opłatach za mieszkanie i jego ogrzewanie.

Jeżeli kogoś nie stać na opłacenie czynszu lub zakup opału na zimę, może postarać się o pomoc finansową z gminy. Wnioskodawca musi jednak przedłożyć dokumenty do obliczenia dochodu gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej. Wsparcie udzielane jest przez pół roku.

Wnioski o pomoc finansową należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS, w zależności od miejsca zamieszkania). Pracownicy tych instytucji są zobowiązani do udzielenia nam wszystkich potrzebnych informacji, oraz pomocy przy zebraniu wymaganych dokumentów i wypełnieniu wniosku.

Dopłaty do czynszu

Warunki jakie trzeba spełnić to posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania i udokumentowany dochód. Ten musi spełniać następujące kryteria:
- dochód nie może przekroczyć w gospodarstwie jednoosobowym kwoty 1274,32 zł (brutto), tj. 175 proc. najniższej emerytury (728,18 zł)
- dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie może być wyższy niż 910,23 zł (brutto na osobę), tj. 125 proc. najniższej emerytury (728,18 zł).

Kryterium dochodowe zmienia się każdorazowo przy zmianie wysokości najniższej emerytury.

Co należy dołączyć do wniosku

Złożony do MOPS-u, czy GOPS-u  wniosek musi zostać potwierdzony przez administracją domu lub mieszkania. W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych, muszą oni dołączyć do wniosku zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu. Takie zaświadczenie wystawiane jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenie na budowę.

- Ponadto właściciel domu jednorodzinnego musi dołączyć do wniosku o przyznanie dotacji także rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu – poinformowała Aleksandra Wyspiańska, kierownik sekcji dodatków mieszkaniowych i świadczeń alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie. – Trzeba też przedstawić informację o uzyskiwanych miesięcznych dochodach. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie trzy miesiące sprzed daty złożenia wniosku.

Do powierzchni lokalu nie wlicza się balkonu

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, gdy osoba zamieszkuje lokal o odpowiedniej wielkości. Przy ustalaniu powierzchni brane są pod uwagę wszystkie pomieszczenia: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się natomiast balkonów, tarasów, loggi, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. To tzw. normatywna powierzchnia użytkowa lokalu. Dla jednej osoby zajmującej mieszkanie nie może być ona większa niż 45,5 mkw. Dla dwóch osób nie większa niż 52 mkw., dla trzech osób – 58,5 m kw., dla 4 osób – 71,5 mkw., dla 5 osób – 84,5 mkw., dla 6 osób – 91 mkw. W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby normatywną powierzchnię zwiększa się o 5 mkw.

Kiedy dopłata do lokalu może być wstrzymane

Jeżeli lokator zalega z zapłatą kolejnej raty czynszu, to dopłaty z pomocy społecznej mogą być wstrzymane. Zarządca nieruchomości (właściciel mieszkania lub spółdzielnia mieszkaniowa) ma obowiązek poinformować o tym wypłacającego dodatek, czyli gminny lub miejski ośrodek pomocy społecznej. W razie niedopełnienia tego obowiązku podmiot ten będzie miał obowiązek zwrócenia ośrodkowi pomocy społecznej kwoty dodatków za miesiące, w których występowały zaległości w opłatach. Jeżeli spłata zadłużenia nie nastąpi w ciągu trzech miesięcy od doręczenia pisma o zawieszeniu dodatku, to decyzja o jego przyznaniu wygasa.

Dodatek na zakup opalu

Jeżeli w mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, gazu lub centralnej ciepłej wody, to gmina ma możliwość przyznania, w ramach dodatku mieszkaniowego ryczałtu na zakup opału. Taki ryczałt wypłacany jest razem z dodatkiem mieszkaniowym. Jego wysokość nie jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców i zależy od powierzchni zajmowanego lokalu oraz liczby osób, która wchodzi w skład gospodarstwa domowego. Przyznanie takiej pomocy pociąga za sobą obowiązki i ktoś kto otrzyma takie wsparcie musi na bieżąco opłacać należności za lokal. Jeżeli nie są opłacane regularnie, to wypłata dodatku wraz z ryczałtem na opał jest wstrzymywana przez gminę do czasu pokrycia długu.

Mariusz Andres

Skomentuj

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.