Jak założyć własną firmę

Rejestracja własnej działalności gospodarczej nie nastręcza zbyt wielu problemów.

Wiele osób ma pomysł na biznes. Często też barierą nie są pieniądze, bo jest coraz więcej źródeł, z których można dostać dofinansowanie lub kredyt na założenie własnej działalności. Problemem zwykle bywa biurokracja. Jak załatwić wszystkie formalności przy zakładaniu własnej działalności?

Nie musisz już odwiedzać osobiście urzędu, żeby zarejestrować firmę. Możesz to zrobić wypełniając wniosek online. Niestety mogą z tego korzystać tylko te osoby, które mają kwalifikowany podpis elektroniczny  albo potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Ci, którzy nie mają takiego podpisu, muszą wypełniony wniosek wydrukować i zanieść do gminy. Można tez wysłać go listem, jednak wówczas niezbędne będzie potwierdzenie notarialne podpisu.

Najważniejszy jest jednak fakt, że wystarczy wypełnić formularz CEIDG-1. Dopełnimy tym samym również pozostałe formalności, w tym zgłoszenie w ZUS, GUS, a także w urzędzie skarbowym wraz z wyborem formy opodatkowania. Jeśli właściciel firmy chce być Vat-owcem musi wysłać oddzielne zgłoszenie, to już można zrobić przez Internet.

Jeśli działalność ma zostać prowadzona przez małżeństwo, każda osoba musi wypełnić wniosek oddzielnie. Tak samo jest w przypadku wspólników spółki cywilnej, gdzie każdy staje się odrębnym przedsiębiorcą.

Dodatkowe informacje
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG właściciel musi złożyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec niego zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Dotyczy to zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, informacji o zakazie wykonywania określonego zawodu (gdy podlega to wpisowi do CEIDG), a także informacji o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.

We wniosku przedsiębiorca musi również określić przedmioty wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), czyli określić, czym będzie się zajmowała jego firma. Trzeba wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007. Warto pamiętać, że wgląd do PKD zapewnia organ przyjmujący wniosek. Problemu nie powinno być przy elektronicznym wypełnianiu wniosku – wtedy system teleinformatyczny sam będzie udzielał pomocnych odpowiedzi. Jeśli okaże się, że w polu, gdzie wpisywany jest PKD zbraknie miejsca, przedsiębiorca zaznacza kwadrat kontynuacji i wypełnia część CEIDG-RD.

Kiedy zaczynamy działalność?

Dzieje się to z dniem złożenia wniosku (lub jego wysłania). Można też najpierw się zarejestrować, a prowadzenie działalności rozpocząć później. Jednak trzeba ten późniejszy termin uwzględnić we wniosku. To bardzo ważne, bo składki czy podatki trzeba płacić już od pierwszego miesiąca, a w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będzie zaznaczony termin, od kiedy firma istnieje.

Jeśli działalność ma być prowadzona w formie spółki, rejestracji należy dokonać w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółkę z o.o. można zarejestrować w 24 godziny przez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl W tym przypadku certyfikowany podpis elektroniczny nie jest konieczny. Po opłaceniu wniosek trafia do KRS, a już następnego dnia wnioskodawca dostaje informację o rejestracji

Trzeba zapoznać się z przepisami
Zasady podejmowania i prowadzenia działalności określa ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. To właśnie ją trzeba przeczytać na samym początku. Z ustawy dowiesz się m.in. jakie obowiązują procedury przy zakładaniu firmy, jak zawiesić działalność lub zlikwidować.

Teoretycznie każdego tyczą się te same zasady, jednak czasami urzędnicy mogą wymagać dodatkowych dokumentów. Dlatego, że wykonywanie niektórych rodzajów działalności wymaga koncesji, licencji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Tak jest w przypadku sklepu z alkoholem lub stacji benzynowej.
Trzeba pamiętać, że przepisy nakładają obowiązek posiadania uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej. Sam właściciel nie musi mieć tych kwalifikacji. Ważne by zatrudniane osoby je miały.

NIP i REGON to konieczność
Przedsiębiorca musi umieszczać w oświadczeniach pisemnych kierowanych w zakresie swojej działalności, numer identyfikacji podatkowej i posługiwać się nim w obrocie prawnym i gospodarczym. To właśnie na podstawie NIP w poszczególnych urzędowych rejestrach dokonywana jest identyfikacja przedsiębiorcy.
Kolejnym niezbędnym czynnikiem jest konto bankowe. Jest ono podstawą do dokonywania i przyjmowania płatności związanych działalnością gospodarczą.

W CEIDG powinien znaleźć się też numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy (o ile taki posiada). Jeśli przedsiębiorca nie ma numeru REGON wniosek CEIDG-1 jest równocześnie wnioskiem o uzyskanie wpisu w rejestrze REGON. Jeśli przedsiębiorca już wcześniej prowadził działalność, to na pewno ma nadany REGON. Numer ten można sprawdzić na stronie www.stat.gov.pl/regon.

Blanka Szlachcińska

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments