Kiedy ekwiwalenty są opodatkowane

Ekwiwalent należy się też pracownikowi w przypadku, gdy korzystał w pracy z własnych narzędzi. Fot. Archiwum

Ekwiwalent dla pracownika, kiedy trzeba zapłacić podatek?

Pracodawca może wypłacić swoim pracownikom ekwiwalenty pieniężne z tytułu wykorzystania przez nich prywatnych narzędzi pracy czy też ubrań. To samo dotyczy urlopu, który nie został wykorzystany przez pracownika przed rozwiązaniem stosunku o pracę. Czy ekwiwalenty podlegają podatkowi? Tak, ale nie wszystkie.

Ekwiwalent za zaległy urlop jest wypłacany w sytuacji, gdy pracownik nie zdążył wykorzystać go przed tym, jak rozwiązał stosunek pracy, czyli po ludzku mówiąc zwolnił się. Zgodnie z Kodeksem Pracy w takiej sytuacji wypłaca się pieniądze za niewykorzystany urlop. Kwota ekwiwalentu podlega opodatkowaniu i trzeba rozliczyć ją wpłacając zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ekwiwalent należy się też pracownikowi w przypadku gdy korzystał w pracy z własnych narzędzi. Jeżeli pracodawca wypłaci mu z tego tytułu ekwiwalent pieniężny to suma ta może być zwolniona z podatku. Podobnie rzecz ma się w przypadku gdy pracownik zgodnie z przepisami BHP powinien otrzymać odzież i obuwie robocze od pracodawcy, ale obie strony umawiają się, że pracownik będzie korzystał ze swoich własnych ubrań. Oczywiście ubiór własny musi spełniać normy BHP. W przypadku takim pracodawca, który nie zapewnia stroju roboczego, musi wypłacić ekwiwalent pracownikowi i ta suma też jest zwolniona z podatku. Jeżeli jednak pracownik otrzymuje ekwiwalent za odzież a pracodawca zgodnie z przepisami na danym stanowisku nie musi zapewnić ubioru roboczego, to ekwiwalent jest opodatkowany jako dochód z pracy.

Zawiłą sprawą są posiłki i napoje, jakie musi zapewnić pracodawca pracownikom, wykonującym obowiązki w warunkach uciążliwych. Wartość tych posiłków można odliczyć od podatku. Jednak jeżeli pracodawca nie zapewnia ich tylko wypłaca pracownikom ekwiwalent, aby sami mogli je sobie zapewnić, to wtedy tą kwotę trzeba również potraktować jak dochód i opodatkować. Trzeba też uważać z ekwiwalentem za uniform służbowy. Jeżeli pracownik na danym stanowisku ma obowiązek nosić jakiś rodzaj mundury czy uniformu, powinien albo go otrzymać albo otrzymać ekwiwalent na jego zakup. I to zaczyna się problem, ponieważ ekwiwalent musi być adekwatny do rzeczywistych kosztów zakupu uniformu jeżeli będzie większy to nadwyżka podlega opodatkowaniu.

ArtG

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.