Kiedy zostanie wznowione odmulanie zalewu?

RZESZÓW. Najwcześniej odmulanie zostanie wznowione w lipcu tego roku, gdy zakończy się okres ochrony ptaków i ryb.

Odmulanie zalewu rzeszowskiego zostało wstrzymane w lipcu 2010 roku. Ekolodzy zarzucali urzędnikom, że prace przy odmulaniu mogą uszkodzić znajdujący się na dnie gazociąg. Domagali się również zaprzestanie prac ze względu na opóźniony okres lęgowy ptaków, który według ekologów był następstwem majowych i czerwcowych powodzi. Sprawa została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w którym sąd przychylił się do wniosku ekologów i kazał wstrzymać odmulanie zalewu. Urzędnicy z rzeszowskiego Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa odwołali się od decyzji WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd ten wydał przychylną dla miasta decyzję odrzucając roszczenia ekologów.

pad

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.