Kina

RZESZÓW

MULTIKINO
ul. Kopisto 1
tel. rezerwacje 17 717-78-10

„Alicja po drugiej stronie lustra” 3D (USA l.7) –premiera- dubbing czw. godz. 17.20, wersja 2D napisy czw. godz. 19.50, dubbing czw. godz. 14.50
„Angry Birds” 3D (USA b.o) –premiera- czw. godz. 13.30, 18.00, wersja 2D godz. śr. godz. 11.50, 18.00, czw. godz. 11.15, 15.45
„X-Men: Apocalypse” 3D (USA l.12) – premiera- napisy pt. godz. 20.30, 23.30, sob. – czw. godz. 20.30, dubbing pt. godz. 10.00, 14.30, sob. – wt. godz. 10.15, 14.30, śr., czw. godz. 14.30, wersja 2D napisy pt. godz. 17.30, 19.30, 22.30, sob. – czw. godz. 17.30, 19.30, dubbing pt. – œr. godz. 11.30, czw. godz. 10.15, 11.30
„Zakładnik z Wall Street” (USA l.15) –premiera – pt. godz. 13.00, 15.15, 17.30, 19.45, 23.00, sob.- czw. godz. 13.15, 15.30, 17.45, 20.00
„Nice guys. Równi goście” (USA l.15) –premiera- pt. godz. 12.30, 15.05, 17.40, 20.15, 22.50, sob., niedz., czw. godz. 12.30, 15.05, 17.40, 20.15, pon., śr. godz. 12.35, 15.05, 17.40, 20.15, wt. godz. 12.15, 14.50, 17.25, 19.25, 22.00
„#Wszystko gra” (pol. l.12) pt. godz. 16.45, 19.15, sob., niedz., pon. godz. 16.40, 19.15, wt. godz. 16.40, 21.50, śr. godz. 19.15, czw. godz. 16.40
„Dzień matki” (USA l.12) pt. – wt., czw. godz. 16.55, 20.25, śr. godz. 16.55, 20.15
„Kapitan Ameryka: wojna bohaterów” 3D (USA l.12) napisy pt. godz. 18.50, sob. – czw. godz. 18.45, dubbing pt. – niedz. wt. – czw. godz. 13.35, pon. godz. 9.30, 13.35, wersja 2D napisy pt. godz. 16.40, 19.45, 22.50, sob. – czw. godz. 16.40, 19.45, dubbing pt. – wt., czw. godz. 10.30, śr. godz. 9.30, 10.30
„Modelka” (duń. l. 15) pt. godz. 21.55, sob. – czw. godz. 21.50
„Pitbull. Nowe porządki” (pol. l. 15) pt. – śr. godz. 21.20
„Sąsiedzi 2” (USA l.15) pt. godz. 13.50, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, sob. – śr. godz. 13.50, 16.00, 18.10, 20.20, czw. godz. 16.00, 18.10, 20.20
„Były sobie człowieki” (franc. l.6) pt. – śr. godz. 10.15, 12.30, 14.45, wt. godz. 10.10, 12.40, 14.55, czw. godz. 10.20, 12.10, 14.25
„Dzielny kogut Maniek” (maksyk. b.o) pt. – pon. godz. 10.10, 12.25, 14.40, 17.00, wt. godz. 11.00, 12.25, 14.40, 17.10, śr. godz. 9.00, 10.10, 14.40, 17.00, czw. godz. 10.00, 12.35
„Księga dżungli” 3D (USA l.7) pt. godz. 18.00, sob. – wt. godz. 13.20, 18.00, śr. godz. 10.20, 10.55, 12.40, 15.00, 16.30,
„Kung Fu Panda 3” 3D (USA. b.o) pt., sob., pon. godz. 10.00, 11.40, niedz., wt., czw. godz. 10.00, śr. godz. 11.40
„Mój przyjaciel orzeł” (austral. l.15) pt. godz. 10.05, 13.20, 14.30, sob., niedz. godz. 10.05, 12.10, 14.25, pon. godz. 12.10, 14.25, wt. godz. 10.00, 12.10, 14.25, śr. godz. 9.00, 12.25, 14.15, czw. godz. 10.15, 11.30, 13.45
PORANKI: TREE FU TOM CZ. II sob., niedz. godz. 10.30
PORANKI: NELA MALA REPORTERKA CZ. II sob., niedz. godz. 12.00
IGGY POP: LIVE IN BASEL wt. godz. 20.00
X-MEN: APOCALYPSE (2D,Napisy) – MARATON pt. godz. 22.00

HELIOS
al. Powstańców Warszawy 14,
tel. 17 854-00-64

„Angry Birds” 3D (USA b.o) –premiera- śr. godz. 11.30, czw. godz. 10.00, wersja 2D śr. godz. 15.45, czw. godz. 15.00
„X-Men: Apocalypse” 3D (USA l.12) – premiera- pt. – wt. godz. 14.00, 20.00, śr. godz. 20.00, dubbing pt. – niedz., wt., śr. godz. 10.00, pon. godz. 11.00, wersja 2D napisy pon. godz. 10.00, pt. – niedz., wt., czw. godz. 11.00, 18.30, dubbing pt. – czw. godz. 17.00
„Nice guys. Równi goście” (USA l.15) –premiera- pt. – wt. godz. 15.30, 18.00, 21.30, śr. godz. 13.45, 18.00, 21.30, czw. godz. 13.00, 19.45, 21.30
„Zakładnik z Wall Street” (USA l.15) –premiera – pt. – śr. godz. 15.00, 19.30, 21.45, czw. godz. 12.45, 19.30, 21.45
„Alicja po drugiej stronie lustra” 3D (USA l.7) –premiera- czw. godz. 15.30, wersja 2D czw. godz. 10.30
„#Wszystko gra” (pol. l.12) pt. – śr. godz. 13.00, 16.30, czw. godz.12.15, 16.30
„Kapitan Ameryka: wojna bohaterów” (USA l.12) napisy pt. – śr. godz. 20.30, dubbing pt. – wt. godz. 12.30
„Mój przyjaciel orzeł” (austral. l.15) pt. – niedz., wt., czw. godz. 10.15, 14.15, 17.15, pon. godz. 9.00, 14.15, 17.15, śr. godz. 11.15, 13.30, 17.15
„Księga dżungli” (USA l.7) wt. godz. 9.00, śr. godz. 15.00, wersja 2D śr. godz. 12.00
„Dzielny kogut Maniek” (maksyk. b.o) pt. – wt. godz. 12.00
„Kung Fu Panda 3” 3D (USA. b.o) pon. godz. 10.00, wt. godz. 9.30
FILMOWE PORANKI: „Kosmoloty” niedz. godz. 10.00
KULTURA DOSTĘPNA: „Panie Dulskie” (pol. l.15) czw. godz. 18.00
KINO KONESERA: „Dziewczyna z portretu” (USA l.15) śr. godz. 18.30

al. Piłsudskiego 44,
tel. 17 777-12-90

„Angry Birds” 3D (USA b.o) –premiera- czw. godz. 13.15, wersja 2D śr. godz. 10.30, 15.30, czw. godz. 10.30, 16.15
„Alicja po drugiej stronie lustra” 3D (USA l.7) –premiera- czw. godz. 12.45, 17.45, wersja 2D czw. godz. 10.45, 15.15
„Nice guys. Równi goście” (USA l.15) –premiera- pt., sob., pon. – śr. godz. 10.30, 16.00, 18.00, 21.30, niedz. godz. 12.00, 16.00, 18.00, 21.30, czw. godz. 11.30, 15.30, 19.30, 21.30
„Zakładnik z Wall Street” (USA l.15) –premiera – pt., sob., pon. – śr. godz. 14.15, 19.00, 21.45, niedz. godz. 14.30, 19.00, 21.45, czw. godz. 14.15, 19.00, 22.00
„X-Men: Apocalypse” 3D (USA l.12) – premiera- napisy pt. – niedz., wt. – czw. godz. 14.00, 20.00, pon. godz. 20.00, dubbing pt. – œr. godz. 11.00, 12.00, czw. godz. 11.00, wersja 2D napisy pt. – czw. godz. 18.30, dubbing pt. – czw. godz. 13.00, 17.00
„Sąsiedzi 2” (USA l.15) pt. – śr. godz. 16.45, 19.30, 22.15, czw. godz. 16.45, 22.15
„#Wszystko gra” (pol. l.12) pt. – wt. godz. 15.30, 20.15, śr., czw. godz. 20.15
„Dzień matki” (USA l.12) pt. – śr. godz. 12.45, 17.45, czw. godz. 14.45
„Kapitan Ameryka: wojna bohaterów” 3D (USA l.12) napisy pt. – śr. godz. 15.00, wersja 2D napisy pt. – czw. godz. 20.30, dubbing pt. – œr. godz. 10.00
„Modelka” (duńs. l. 15) pt. – czw. godz. 21.15
„Mój przyjaciel orzeł” (austral. l.15) pt. godz. 10.15, 15.00, 17.15, sob. – śr. godz. 10.15, 14.45, 17.15, czw. godz. 10.15, 12.30, 17.15
„Dzielny kogut Maniek” (maksyk. b.o) pt. – wt. godz. 10.30
„Były sobie człowieki” (franc. l.6) pt. – śr. godz. 12.30, czw. godz. 10.00
KULTURA DOSTĘPNA: „Panie Dulskie” (pol. l.15) czw. godz. 18.00
FILMOWE PORANKI: „Kosmoloty” niedz. godz. 10.00
KINO NA TEMAT: „Historia Roja” ( pol. l.15) pon. godz. 14.00

Uwaga! Kina Helios dokonują zmian w repertuarze ze względu na seanse zamknięte. Za zaistniałe różnice godzin rozpoczęcia emisji danego filmu, nasza gazeta nie ponosi odpowiedzialności.

ZORZA
ul. 3 Maja 28,
tel. 17 853-26-37

„#Wszystko gra” (pol. l.12) pt. – śr. godz. 13.00, 19.0, czw. godz. 18.30
„Modelka” (duńs. l. 15) pt. – śr. godz. 15.00, 20.40, czw. godz. 20.30
“Błogosławiona wina” (pol. l.15) sob. – śr. godz. 11.00, 14.00, pt. godz. 11.30, czw. godz. 13.00, 15.00
„Mój przyjaciel orzeł” (austral. l.15) pt., pon., wt., śr. godz. 15.15, 17.00, sob., niedz. godz. 11.00, 15.15, 17.00, czw. godz. 13.15, 14.30
„Nasza młodsza siostra” (japoń. l.15) pt. – niedz., wt., śr. godz. 20.40, pon. godz. 19.30, czw. godz. 20.15
„Dziewczyna, która została królem” (franc. l.15) sob. – wt. godz. 17.15, pt. godz. 12.00, 17.15, śr. godz. 11.40, 17.15
„Alicja po drugiej stronie lustra” 3D (USA l.7) czw. godz. 16.30, wersja 2D czw. godz. 18.15
„Dzielny kogut Maniek” (maksyk. b.o) pon. godz. 10.00
KINO LETNIE: „Amy” (bryty. l.15) pt. – niedz. godz. 21.00

CINETRIX 6D
ul. Krakowska 20,
tel. 17 717-91-91

„Doomsday” 6D (USA l.10) –premiera – pt. – czw. godz. 10.00, 13.00, 15.20, 17.00, 18.40, 19.20, 20.30
“Big Buck Bunny” 6D (USA b.o.) pt. – czw. godz. 9.10, 10.50, 13.20, 15.40, 18.20
“Amerykańska przygoda” 6D (USA b.o.) pt. – czw. godz. 11.00, 14.20, 18.30
„Tajemnice kopalni” 6D (USA l. 10) pt. – czw. godz. 14.20, 16.30
„Hell House” 6D (USA l.15) pt. – czw. godz. 15.00, 17.20, 20.00,
„Tears of steel” 6D (holan. l.10) pt – czw. godz. 10.30, 11.30, 12.40, 17.40, 19.40
„Epoka lodowcowa” 6D (USA l.6) pt – czw. godz. 9.30, 12.20, 16.30
„Podwodna przygoda” 6D (USA l.5) pt – czw. godz. 12.00, 13.30, 14.40, 19.00

WDK
al. Stefana Okrzei 7
tel. 17 853-52-57

DKF „Klaps”: „Miara człowieka” (franc. l. 15) pon. godz. 19.00

PRZEMYŚL

CENTRUM
ul. Konarskiego 9,
tel. 16 678 31 32, w. 51

„Proszę słonia” (pol. b.o.) pt., wt., śr. godz. 16.00, niedz. godz. 10.00, czw. godz. 13.00
„Moje córki krowy” (pol. l. 15) pt. godz. 12.00, 14.00, 18.00, niedz. godz. 11.30, 13.30, 18.30 wt., śr. godz. 17.45, czw. godz. 15.00
„Joy” (USA l. 15) pt., sob., wt., śr. godz. 20.00, niedz. godz. 20.30, czw. godz. 17.00
DKF FILMIARNIA: „Sól Ziemi” (braz. l. 15) czw. godz. 19.30

KROSNO

ARTKINO
ul. Bieszczadzka 1,
tel. 13 432-12-23

„Bernardetta. Cud w Lourdes” (franc. l. 12) pt. – niedz. godz. 14.15, pon. – śr. godz. 18.00, czw. godz. 17.00
„Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa” (USA b.o.) pt. – śr. godz. 16.20, czw. godz. 15.20
„Nienawistna ósemka” (USA l. 15) pt. – niedz. godz. 20.20, pon. – śr. godz. 20.00, czw. godz. 20.45
„Pitbull. Nowe porządki” (pol. l. 15) pt. – niedz. godz. 18.00
DKF „Labirynt kłamstw” (niem. l. 15) czw. godz. 19.00

SOKÓŁ
ul. Grodzka 15,
tel. 13 432-00-28

„Misiek w Nowym Jorku” (USA b.o.) pt. – czw. godz. 16.00
„Planeta singli” (pol. l. 15) pt. – czw. godz. 17.30, 20.00

MIELEC

GALAKTYKA
al. Niepodległości 7,
tel. 17 586-20-21

„Planeta singli” (pol. l. 15) pt., sob. godz. 17.45, 20.15, niedz., pon. godz. 17.30, 20.00, wt. godz. 17:30, śr. godz. 17.30, 20.00
„Misiek w Nowym Jorku” (USA b.o.) pt., sob. godz. 16.00, niedz. – śr. godz. 15.45
DKF: „Nadejdą lepsze czasy” (duń. l. 15) niedz. godz. 19.00
WTOREK Z DOBRYM KINEM „Creed: Narodziny legendy” (USA l. 15) wt. godz. 20.00

TARNOBRZEG

WISŁA
ul. Słowackiego 2,
tel. 15 822-21-10

Brak repertuaru

STALOWA WOLA

BALLADA
ul. Staszica 14,
tel. 15 842-56-07

„Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa” (USA b.o.) pt. – czw. godz. 16.00
„Zjawa” (USA l. 15) pt. – czw. godz. 17.30, 20.10

WRZOS
ul. 1-go Sierpnia 9,
tel. 15 842-85-99

„The boy”(USA l. 15) sob. godz. 18.00, niedz. godz. 18.30, 20.15, wt. godz. 19.30, czw. godz. 20.30
„Misiek w Nowym Jorku” (USA b.o.) pt. godz. 16.00, sob. godz. 13.45, 15.45, niedz. godz. 12.30, 16.45, wt. godz. 15.30, 17.15, śr. godz. 15.45, 17.30, czw. 14.45, 16.20
„Planeta singli” (pol. l. 15) pt. godz. 17.45, 20.15, sob. godz. 15.30, 17.30, 20.00, niedz. godz. 14.15, 18.00, 20.30, , wt., śr. godz. 15.00, 17.30, 20.00
Seans pod Palmą: „Syn Szawła” (węg. l. 15) wt. godz. 19.00

DĘBICA

ŚNIEŻKA
ul. Bojanowskiego 18,
tel. 14 670-31-67

Brak repertuaru

JAROSŁAW

IKAR
pl. A. Mickiewicza 6,
tel. 16 621-44-34

„Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa” (USA b.o.) pt. – niedz., wt., śr. godz. 16.00
„Planeta singli” (pol. l. 15) pt. – niedz., wt., śr., godz. 17.45, 20.00
„Bernardetta. Cud w Lourdes” (franc. l. 12) pon. godz. 17.00

SANOK

SDK
ul. Mickiewicza 24
tel. 13 463-10-42

„Spongebob: na suchym lądzie”  (USA b.o.) pt. – niedz., wt. godz. 14.00, pon., śr., czw. godz. 16.00
„Polskie gówno” (pol. l.15) pt. godz. 20.30, sob. godz. 16.00, niedz. godz. 18.00
„Snajper” (USA l.15) pt. godz. 18.00, sob. – pon. godz. 20.00, wt. godz. 16.00, śr., czw. godz. 20.00
„Disco Polo” (pol. l. 15) pt. godz. 16.00, sob. godz. 18.00, niedz. godz. 16.00, pon. godz. 18.00, wt. godz. 18.30, śr., czw. godz. 18.00

USTRZYKI DOLNE

ORZEŁ
ul. 29 Listopada 32
tel. 013 461-13-22

Brak repertuaru

NISKO

SOKÓŁ
ul. Kościuszki 9
tel. 15 841-21-44

Brak repertuaru

LESKO

JUTRZENKA
ul. Wincentego Pola 14
tel. 13 469-64-70

Brak repertuaru

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.