Kobiety w (nie)mA�skich zawodach

- W 2016 r. roku byA�am na Mistrzostwach Aswiata do lat 17 w Jordanii - uwaA?am, A?e to mA?j najwiA�kszy sukces zawodowy. W ubiegA�ym sezonie miaA�am kilka meczA?w w I i II lidze mA�skiej - mA?wi Katarzyna WA?js. Fot. Archiwum Katarzyna WA?js
– W 2016 r. roku byA�am na Mistrzostwach Aswiata do lat 17 w Jordanii – uwaA?am, A?e to mA?j najwiA�kszy sukces zawodowy. W ubiegA�ym sezonie miaA�am kilka meczA?w w I i II lidze mA�skiej – mA?wi Katarzyna WA?js. Fot. Archiwum Katarzyna WA?js

A?amiA� stereotypy.

Magda od 2 lat speA�nia siA� jako instruktorka nauki jazdy, a Justyna odnosi sukcesy jako DJ. Ania od 2010 r. peA�ni sA�uA?bA� w straA?y poA?arnej, a Kasia – juA? 17 lat sA�dziuje piA�karskie mecze. ChoA� wielu nie wierzy, A?e mogA� dorA?wnaA� facetom, doskonale sobie radzA�. SA�aba pA�eA�? Nie w tym wypadku! Panowie, zrA?bcie miejsce paniom! Oto kobiety, ktA?re A�amiA� stereotypya��

Nie liczyA�y, ile razy podwaA?ano ich kompetencje. Jak? – Kobieta nie powinna byA� w straA?y, bo nie ma tyle siA�y. Dziewczyna sA�dziujA�ca mecze mA�skich druA?yn obraA?a zawodnikA?w, bo na pewno nie wie, co to jest spalony! DidA?ejka?! JeA�li lubi muzykA�, moA?e sA�uchaA�, ale nie puszczaA� innym. No i jakim cudem kobieta zostaje instruktorkA� jazdy, jeA�li baba za kA?A�kiem jest najwiA�kszA� zmorA� kierowcA?w?! Co majA� na swojA� obronA�? Talent, doA�wiadczenie i umiejA�tnoA�ci! Satysfakcja z tego, co robiA�, sprawia, A?e ani myA�lA� porzuciA� ukochane profesje. Wszystkie mA?wiA� zgodnie: to nie zawA?d, a pasja!

Trzeba byA� dwa razy lepszA�
– CaA�e A?ycie trenowaA�am. Najpierw biegaA�am, potem graA�am w koszykA?wkA�. PoszA�am w A�lady mojego taty i sprA?bowaA�am swoich siA� w sA�dziowaniu – opowiada Katarzyna WA?js, sA�dzia asystent miA�dzynarodowy FIFA i sA�dzia gA�A?wna w lokalnej lidze. Jest kibicem i czA�sto oglA�da mecze. ChoA� nieco inaczej niA? przeciA�tny widza�� Wzrok kieruje po przekA�tnej telewizora, bo tak w systemie diagonalnym porusza siA� sA�dzia po boisku. Gdy popeA�ni bA�A�d, zastanawia siA�, jak sama zachowaA�aby siA� w danej sytuacji. ChoA� na kaA?dym kroku zmaga siA� ze stereotypami, nigdy nie miaA�a chwil zwA�tpienia. – OczywiA�cie, zdarzajA� siA� gA�osy, A?e kobiety nie majA� pojA�cia o piA�ce. W niektA?rych sytuacjach A�agodzimy zachowania piA�karzy, ale w wielu budzimy jeszcze wiA�kszA� frustracjA�, bo mA�A?czyznom ciA�A?ko siA� pogodziA� z tym, A?e to kobieta podejmuje decyzjA� – mA?wi Kasia. Pomaga fakt, A?e sA�dziujA�cych kobiet w ciA�gu kilkunastu lat znacznie przybyA�o. KaA?da podchodzi do tego bardzo profesjonalnie. – MyA�lA�, A?e generalnie w sporcie, A?eby kobieta mogA�a byA� porA?wnana do mA�A?czyzny, musi byA� co najmniej dwa razy lepsza od niego – zauwaA?a. SkA�d bierze motywacjA�? – MyA�lA�, A?e robiA� to przede wszystkim z pasji do piA�ki noA?nej – mA?wi.

- Kobieta w naszym gronie jest mile widziana. ZwA�aszcza, A?e wczeA�niej to byA� rzadki widok - mA?wi Magda Zaniewska. Fot. PaweA� Dubiel.
– Kobieta w naszym gronie jest mile widziana. ZwA�aszcza, A?e wczeA�niej to byA� rzadki widok – mA?wi Magda Zaniewska. Fot. PaweA� Dubiel.

Magda z wyksztaA�cenia jest nauczycielem wychowania fizycznego, a oprA?cz tego kocha jeA?dziA� samochodem. W branA?y pedagogicznej bywa rA?A?nie, dlatego po 10 latach zdecydowaA�a siA� zrobiA� kurs instruktora nauki jazdy. Niewiele jest kobiet instruktorA?w, choA� ich liczba siA� sukcesywnie powiA�ksza. Jak reagujA� na nie kursanci? – Na poczA�tku jak wsiadajA� do samochodu, patrzA�, jakby chcieli powiedzieA� – a�zbaba ma mnie nauczyA� jeA?dziA�?a�? – nie kryje Magda Zaniewska, instruktor nauki jazdy. PA?A?niej przekonujA� siA�, A?e kobieta obok nich ma wiedzA� i moA?e siA� niA� podzieliA�. – Nie muszA� niczego udowadniaA�. Mam prawo jazdy 14 lat, ale to nie jest tak, A?e oni przychodzA� na naukA� jazdy i ja jestem mA�drzejsza, bo mam to doA�wiadczenie – zaznacza. – Zawsze im mA?wiA�: biorA� was za rA�kA� i idziemy tA� drogA� wspA?lnie. PA?A?niej miniemy siA� gdzieA� na drodze i nie chciaA�abym spotkaA� gorszego kierowcy – zauwaA?a.

RamiA� w ramiA� z facetami
Muzyka, jak mA?wi Justyna, definiuje caA�e jej A?ycie. – WyniosA�am to z domu, bo mA?j tato jest bardzo utalentowany muzycznie. TA� miA�oA�ciA� zaraziA� mnie i brata. Na poczA�tku to wA�aA�nie brat zaczA�A� graA� jako DJ, a ja mu kibicowaA�am, ale nie na dA�ugo – mA?wi Justyna Wojakowska z Back To Trance. – ByA�o mi o tyle trudniej, A?e moim wiodA�cym gatunkiem byA�a muzyka Trance i jej pochodne, a imprezy z tA� muzykA� funkcjonujA� trochA� inaczej niA? znane wszystkim dyskoteki – zaznacza Justyna. ZawalczyA�a jednak o tA� muzykA� i o siebie, a teraz moA?e powiedzieA�, A?e sprawia jej to duA?A� satysfakcjA�. W przypadku Justyny mA�A?czyA?ni stanowili ogromne wsparcie. – Gdyby nie panowie z mojego kolektywu Back To Trance, to pewnie nie byA�oby mnie w gronie Dja��A?w. To oni pierwsi we mnie uwierzyli i wszystkiego nauczyli. SzczegA?lnie mA?j brat – podkreA�la. W A�wiecie Dja��A?w prym wiodA� mA�A?czyA?ni, ale: – Istnieje powiedzenie, A?e za kaA?dym silnym mA�A?czyznA� stoi rA?wnie silna kobieta i niewA�tpliwie ta jest! SA� takie, ktA?re stajA� na najwiA�kszych scenach ramiA� w ramiA� z facetami. SA� teA? lepsze. Nie wiem, czy wpA�ywa na to pA�eA� a�� zastanawia siA�. – MoA?e po prostu determinacja w dA�A?eniu do celu?

- Moim najwiA�kszym sukcesem jest powoA�anie do A?ycia kolektywu Back To Trance z MichaA�em Wojakowskim, Krzysztofem KotliA�skim, Konradem Krzeszowiczem oraz Mateuszem KrA?lem. 24 marca zapraszamy na imprezA� do rzeszowskiego klubu Sofa! - zachA�ca Justyna. Fot. SA�awomir Flak
– Moim najwiA�kszym sukcesem jest powoA�anie do A?ycia kolektywu Back To Trance z MichaA�em Wojakowskim, Krzysztofem KotliA�skim, Konradem Krzeszowiczem oraz Mateuszem KrA?lem. 24 marca zapraszamy na imprezA� do rzeszowskiego klubu Sofa! – zachA�ca Justyna. Fot. SA�awomir Flak

Tego z pewnoA�ciA� nie zabrakA�o Annie Kowalczuk. StudiowaA�a historiA� i archiwistykA� na UJ. A jak trafiA�a do PaA�stwowej StraA?y PoA?arnej w PrzemyA�lu? – ByA�am w straA?y na staA?u. PracowaA�am w biurze i wykonywaA�am sprawy administracyjne. Od tego wszystko siA� zaczA�A�o – oA�wiadcza starszy sekcyjny Anna Kowalczuk. Gdy zobaczyA�a jednostkA� od A�rodka, zapragnA�A�a do niej doA�A�czyA�. DziA� pracuje w systemie zmianowym 24 na 48 godzin. PrzeszA�a kurs podstawowy na straA?aka, pA?A?niej oficerski. Obecnie jest na drugim roku w Szkole AspirantA?w PSP w Krakowie. – Jestem straA?akiem ratownikiem w jednostce ratowniczo-gaA�niczej. JeA?dA?A� do wszystkich zdarzeA� – poczA�wszy od A�ciA�gania kotA?w z drzew, przez wypadki samochodowe – aA? po poA?ary – informuje. DA?wiga wA�A?e, uA?ywa piA�. – RobiA� to, co kaA?dy straA?ak – zauwaA?a. Na poczA�tku, kiedy przyjeA?dA?aA�a do zdarzeA�, zdarzaA�o siA�, A?e ktoA� pytaA�: a�zco kobieta robi w straA?y?a�?. – Pan, ktA?ry zobaczyA� jednak, jak sobie radzA�, przyszedA� mnie za to przeprosiA� – opowiada. Koledzy teA? mieli dystans, przyglA�dali siA�. DziA� A�wietnie siA� dogadujA�.

Jakie cechy u kobiet przydajA� siA� w – uwaA?anych za mA�skie – zawodach? – SA� silniejsze psychicznie, wiA�c w sytuacjach podbramkowych, ktA?re czasem siA� zdarzajA� zachowujemy siA� inaczej – mA?wi Kasia. WymuszajA� zdecydowanie i kobieta stereotypowo uwaA?ana za niezdecydowanA�, szybko reaguje. Jest jeszcze coA�. – Na pewno poczucie humoru. W pracy z mA�A?czyznami to siA� przydaje. ZwA�aszcza, gdy ktA?ryA� siA� zdenerwuje a�� zauwaA?a Ania. – Moim zdaniem, kobiety zawsze wprowadzajA� taki pierwiastek ciepA�a i uporzA�dkowania – ocenia Justyna. – MoA?na powiedzieA�, A?e A�agodzA� obyczaje, a to przydaje siA� w kaA?dym A�rodowisku.

Wioletta Kruk

- Nie mogA� sobie po prostu stanA�A� i zajA�A� siA� lA?ejszymi rzeczami albo czegoA� unikaA�. KaA?dy ma swojA� czA�A�A� do zrobienia. To oczywiste - zaznacza Anna. Fot. Archiwum Anna Kowalczuk
– Nie mogA� sobie po prostu stanA�A� i zajA�A� siA� lA?ejszymi rzeczami albo czegoA� unikaA�. KaA?dy ma swojA� czA�A�A� do zrobienia. To oczywiste – zaznacza Anna. Fot. Archiwum Anna Kowalczuk

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o