Kogo szukają pracodawcy?

Podobnie jak w latach poprzednich, 76 proc. pracodawców szukających pracowników, miało trudność z wyborem odpowiedniego kandydata. Fot. Archiwum

Podobnie jak w latach poprzednich, 76 proc. pracodawców szukających pracowników, miało trudność z wyborem odpowiedniego kandydata. Fot. Archiwum

Tylko 17 proc. pracodawców w minionym roku rekrutowało pracowników, z czego aż 76 proc. z nich miało problem z wyborem odpowiedniego kandydata.

Najbardziej poszukiwani byli robotnicy wykwalifikowani, specjaliści, sprzedawcy i pracownicy usług osobistych. Najszybszym sposobem na uzupełnienie kompetencji i poprawienie swoich szans na tak konkurencyjnym rynku pracy są szkolenia, w tym współfinansowane z EFS, dostępne za symboliczną opłatą.

Największy popyt na pracowników zgłaszały firmy i instytucje z branż: budowlanej, transportowej, handlu, gastronomii, hotelarstwa oraz usług specjalistycznych. Najczęściej poszukiwano robotników wykwalifikowanych, zwłaszcza w budownictwie. Następnie chętnie zatrudniani byli specjaliści (ds. nauczania i wychowania, ekonomii, zarządzania, oraz inżynierowie), sprzedawcy i pracownicy usług osobistych (kosmetycy, fryzjerzy, kucharze, barmani) oraz monterzy i operatorzy. Niestety, zapotrzebowania pracodawców na konkretne zawody nie pokrywały się z tym, co oferowali sami kandydaci.

Praca była, fachowców brakowało
Podobnie jak w latach poprzednich, 76 proc. pracodawców szukających pracowników, miało trudność z wyborem odpowiedniego kandydata. Największy problem dotyczył rekrutacji specjalistów oraz średniego personelu ds. zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, analityków), pracowników usług osobistych, robotników budowlanych. Bez względu na zawód, pracodawcy najczęściej skarżyli się na niedobory w zakresie wymaganych kompetencji. Wyjątkiem byli kandydaci do pracy biurowej, gdzie rekrutujący wskazywali na brak motywacji do pracy. Istotną barierą dla potencjalnych szefów było również niewystarczające doświadczenie zainteresowanych, w szczególności w przypadku rekrutacji na stanowiska kierownicze i specjalistyczne robotnicze. Jedna czwarta pracodawców mówiła o braku kompetencji samoorganizacyjnych, rozumianych jako organizacja pracy, terminowość, wychodzenie z inicjatywą, przedsiębiorczość, motywacja do pracy, odporność na stres.

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.