Kontrowersje wokół oceny z religii

Od kilku tygodni Zespół Szkół nr 2 jest najbardziej „medialną” placówką oświatową w Kolbuszowej. Fot. Autor

KOLBUSZOWA. Poseł Ruchu Palikota, Armand Ryfiński, złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej o możliwości popełnienia przestępstwa przez katechetkę z Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej.

Poszło o kryterium oceniania religii. Zdaniem parlamentarzysty z Radomia, nauczycielka miała bezprawnie rozszerzyć kryteria oceny końcowej z religii, m.in. o codzienną modlitwę i uczęszczanie co niedziele na mszę św.

Sprawa ciągnie się od kilku tygodni, wśród mieszkańców wywołując skrajnie różne emocje. Mirosław Kaczmarczyk (50 l.), dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Kolbuszowej, w skład którego wchodzi SP nr 2, przesłał nam w tej sprawie oświadczenie. Oto jego treść:

„Kryteria oceniania z religii katechetka SP nr 2 opracowała na podstawie dokumentu „Program edukacji religijnej dla klas czwartych szkoły podstawowej” opracowany przez zespół pod kierunkiem ks. Zbigniewa Marka. Zawarte są tam kryteria oceniania z religii. Na str. 50 i 51 znajdują się wytyczne (…). Informuję również, że do tej pory żaden z rodziców nie zgłosił zastrzeżeń do kryteriów oceniania z religii w naszej szkole.”

pg