- SuperNowości24 - http://supernowosci24.pl -

Ks. Jegierski: – BojA� siA�, A?e ktoA� mnie zabije!

- Przedwczoraj dostaA�em informacjA�, A?e sprawA� przejmuje CBA. Co ciekawe, do mnie nie dotarA�a A?adna informacja. DowiedziaA�em siA� o tym od wspA?A�pracownicy - mA?wi ks. Jegierski. Fot. Fundacja a�zSOS dla A?yciaa�?
– Przedwczoraj dostaA�em informacjA�, A?e sprawA� przejmuje CBA. Co ciekawe, do mnie nie dotarA�a A?adna informacja. DowiedziaA�em siA� o tym od wspA?A�pracownicy – mA?wi ks. Jegierski. Fot. Fundacja a�zSOS dla A?yciaa�?

RZESZA�W. KsiA�dz, ktA?remu Kornel Morawiecki miaA� poA?yczyA� pieniA�dze, twierdzi, A?e otrzymuje pogrA?A?ki.

Kilka tygodni temu na konferencji prasowej w Sejmie ks. Tomasz Jegierski oskarA?yA� Kornela Morawieckiego, A?e ten nie oddaA� mu 96 tys. zA� poA?yczonych 5 lat wczeA�niej. Ojciec premiera zaprzeczyA�, by braA� od duchownego jakiekolwiek pieniA�dze, ale sprawA� zajA�A�a siA� prokuratura. Duchowny twierdzi, A?e wysA�annicy Morawieckiego kontaktowali siA� z nim i A?A�dali, by odwoA�aA� swoje oskarA?enia. – Powiedzieli, A?e jeA�li nie podpiszA�, bA�dA� umieraA� gA�upiA� A�mierciA�, bo przecieA? nie za wiarA� – mA?wi ks. Jegierski. – A�yjA� w ciA�gA�ym strachu – podkreA�la.

MiesiA�c temu duchowny przedstawiA� dokument majA�cy potwierdzaA�, A?e 5 stycznia 2013 roku Kornel Morawiecki przyjA�A� pieniA�dze. MiaA�a je poA?yczyA� Fundacja a�zSOS dla A?yciaa�? z siedzibA� w Rzeszowie, kierowana przez ks. Jegierskiego. PoA?yczajA�cym byA�o natomiast Stowarzyszenie SolidarnoA�ci WalczA�cej, na ktA?rego czele stoi Kornel Morawiecki. MiaA� to byA� wyraz wdziA�cznoA�ci za udzielenie dotacji.

Na konferencji w Sejmie opowiadaA� jak, 27 lutego otrzymaA� telefon od opiekunki jego 94-letniej babci, A?e przed drzwiami stoi ABW i chce wejA�A� siA�A�. – Funkcjonariusze weszli tylko po to, zastraszajA�c babciA�, by zdobyA� ten jeden dokument, to jest oczywiA�cie kopia – mA?wiA� ks. Jegierski, pokazujA�c potwierdzenie poA?yczki. – Gdy weszA�o ABW, byA�em za granicA�. WrA?ciA�em 1 marca. Wtedy skontaktowaA� siA� ze mnA� PaweA� Zakrzewski, ktA?ry chciaA� negocjowaA� ugodA� z Kornelem – opowiada duchowny. – PrzyjechaA� z prawnikiem, ktA?ry powiedziaA�, A?e reprezentuje Morawieckiego. Jak twierdzi ksiA�dz, wczeA�niej otrzymaA� od prawnika pismo, w ktA?rym miaA� odwoA�aA� wszystko, co zA�oA?yA� w prokuraturze i w zasadzie biorA�c winA� na siebie. – W trakcie rozmowy powiedzieli, A?e jeA�li go nie podpiszA�, bA�dA� umieraA� gA�upiA� A�mierciA�, bo przecieA? nie za wiarA�. CaA�y czas wywierali na mnie presjA�, A?e muszA� to podpisaA�. UdaA�o mi siA� ich przekonaA�, A?e muszA� to skonsultowaA� z prawnikiem i wyszedA�em stamtA�d caA�o – relacjonuje. Potem mieli wysA�aA� kolejny dokument – od Morawieckiego. – MiaA� wycofaA� swoje zawiadomienie i a�zA�askawie mi wybaczyA�, bo to wszystko byA�o duA?ym nieporozumieniema�? – mA?wi ksiA�dz. Na to jednak siA� nie zgodziA�.

NastA�pnego dnia pojechaA� do prokuratury zA�oA?yA� zeznania. – Nagle miA�dzy samochodami pojawiA� siA� srebrno-czarny obiekt, ktA?ry jechaA� prosto na mojA� szybA�. W ostatniej chwili udaA�o mi siA� go uniknA�A� i uderzyA� w chA�odnicA� w moim samochodzie – opowiada. Przypadek? CzA�owiek, ktA?ry mnie szantaA?owaA� czA�sto mA?wiA� o dronach. Dobrze siA� na nich znaA�. MoA?e to byA� wielki zbieg okolicznoA�ci, ale wczeA�niej groziA�, A?e bA�dA� mnie katowaA�, A?e mnie zniszczA� – zaznacza.

SprawA� przejA�A�o CBA
Morawiecki kategorycznie zaprzeczyA�, A?e ksiA�dz Jegierski dawaA� mu jakiekolwiek pieniA�dze. – W mediach caA�y czas jest narracja, A?e Morawiecki jest przeze mnie szantaA?owany i zgA�osiA� do prokuratury, A?e chcA� wyA�udziA� pieniA�dze. Jednak nigdy nie przedstawiA� na to A?adnego dowodu – mA?wi ks. Jegierski. – Prokuratura przyjA�A�a moje zawiadomienie i jest A�ledztwo przeciwko Mateuszowi i Kornelowi. Teraz CBA przejA�A�o sprawA�, wiA�c chyba jest coA� na rzeczy – zauwaA?a. Jak twierdzi, organy nie pozostaA�y bez wpA�ywu wA�adz? – To jest sterowane. OkazaA�o siA� np., A?e prokurator, ktA?ry wysyA�aA� ABW na zlecenie Mateusza i Kornela Morawieckich dziwnym trafem ma kredyt w Banku WBK. JeA?eli prokurator jest uzaleA?niony od banku, nie powinien braA� udziaA�u w postA�powaniu – podkreA�la ksiA�dz.

Wioletta Kruk