Lekarz może wypisać leki nawet na zwykłej kartce

Fot. sxc.hu

PODKARPACIE. Krajowy Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zlecił już wydrukowanie pierwszej partii – 3 milionów – recept, na których od 1 lipca rekomendują wypisywanie leków.

Na pierwszej stronie każdego bloczka umieszczona będzie informacja: “Jest to akcja mająca na celu doprowadzenie do sytuacji, w której lekarz leczy, a NFZ refunduje, czyli do takiego sposobu wypisywania recept refundowanych, w którym lekarze nie zajmują się weryfikacją uprawnień chorego do refundacji, ani nie określają stopnia refundacji, ale skupiają się na tym, żeby wypisać właściwy lek w danej chorobie”. W pierwszej kolejności recepty trafią do członków OZZL.

Samorząd lekarski wskazuje, że do wystawienia recepty wystarczające jest podanie następujących danych: imię i nazwisko pacjenta, adres miejsca zamieszkania, nazwa leku (najlepiej międzynarodowa), postać, dawka, ilość leku, sposób dawkowania, data, podpis lekarza, numer prawa wykonywania zawodu. Według niego recepta może być wystawiona na dowolnym druku lub nawet na zwykłej kartce papieru o dowolnym rozmiarze pozwalającym odczytać zamieszczone na niej dane. Można zatem korzystać z posiadanych druków recept, nie wypełniając rubryk: świadczeniodawca, oddział NFZ, uprawnienia dodatkowe.

am

do “Lekarz może wypisać leki nawet na zwykłej kartce”

  1. K. Bimbała

    W związku z POwyższym bałaganem trwającym kilka lat proponuje w tej sytuacji aby konowały przepisywały pacjentom recepty na czole flamastrem , aby w ten sposób uwidocznić ich przydatność do zawodu.
    Poznalibyśmy wtedy charakter po piśmie – kto nie zda tego egzaminu byłby automatycznie pozbawiany prawa wykonywania zawodu.

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.