Leżajska bazylika do renowacji

Bazylika i klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku zostanie odnowiona i prace renowacyjne mają się zakończyć w połowie 2014 roku. Fot. Wit Hadło

LEŻAJSK. Odtworzone zostaną historyczne klasztorne ogrody i rozbudowany parking.

Rozpoczyna się renowacja jednego z najważniejszych zabytków Podkarpacia – bazyliki i klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku. Wartość kontraktu, którego wykonawcą będzie Skanska, przekracza 20 mln zł. Prace potrwają do końca 2014 r.

Realizacja inwestycji będzie miała znaczący wpływ na wygląd zabytkowych obiektów klasztoru i bazyliki oraz na ich otoczenie. Wyremontowane zostaną: elewacja i wschodnie skrzydło klasztoru i bazyliki oraz ich otoczenie, a kurtyny murów obronnych– z wyłączeniem tych od strony zachodniej – zostaną poddane konserwacji. W ramach projektu zostanie przebudowany Plac Mariacki wraz z zagospodarowaniem terenu, zostaną też odtworzone historyczne ogrody i rozbudowany parking.

W istniejącym budynku gospodarczym, po jego rozbudowie, powstanie Franciszkański Ośrodek Kultury. Rewaloryzacja obejmuje również modernizację przestarzałej instalacji przeciwpożarowej oraz montaż nowoczesnej instalacji przeciwłamaniowej i monitoringu. Inwestycja jest współfinansowana ze środków pomocowych UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

– Największym wyzwaniem dla naszego zespołu będzie niewątpliwie realizacja prac w obrębie jednego z najpiękniejszych  i najważniejszych zabytków Podkarpacia – mówi Piotr Kozłowicz, menedżer projektu Skanska. – Wszystkie prace będziemy realizować zgodnie z wymogami konserwatora zabytków, archeologa i naszego inwestora.

Renowacja bazyliki, klasztoru i jego otoczenia wpłynie nie tylko na poprawę stanu zabytkowego zespołu klasztornego o znaczeniu ogólnokrajowym i europejskim, ale również na techniczne zabezpieczenie zabytkowych budynków.

Mariusz Andres

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o