Lubimy ZUS…

PODKARPACIE. Dobrze lub bardzo dobrze – tak ocenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych większość jego klientów.

Dość zaskakujące są wyniki badań satysfakcji klientów ZUS przeprowadzonych w całej Polsce. Jest to dopiero pierwszy etap badania, które w sumie ma potrwać 3 lata. Kosztować będzie 1,5 mln złotych i finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej.

Aż 77 procent świadczeniobiorców wypowiadało się o Zakładzie dobrze lub bardzo dobrze. Blisko połowa ubezpieczonych i prawie 60 procent płatników składek miało również podobne zdanie. W skali 1 do 5 ZUS uzyskał średnią ocen 3,53 (w porównaniu z innymi instytucjami). Wyprzedził tym samym urzędy skarbowe i urzędy pocztowe. Lepiej od ZUS-u wypadły tylko urzędy gminy uzyskując średnią ocen 3,62.

Artur Getler

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.