„Miasteczko protestacyjne” przy resorcie sprawiedliwości

„Miasteczko” stanie obok budynku ministerstwa. Fot. MS

KRAJ. Akcje protestacyjne pracowników sądów i prokuratur trwają od połowy grudnia 2018 r.

Przed Ministerstwem Sprawiedliwości powstanie „miasteczko protestacyjne”. Od 7 maja do odwołania pracownicy sądów i prokuratur, którzy nie mają prawa strajkować, będą w ten sposób domagać się podwyżek. Do „miasteczka” mają być zapraszani przedstawiciele władz kraju. Będą się również odbywać dyskusje na temat sądownictwa i jego reformy.

Decyzję o powstaniu „miasteczka” podjęło sześć organizacji związkowych działających w sądach i prokuraturach, zrzeszonych w Porozumieniu o współpracy związków zawodowych wymiaru sprawiedliwości. 24 kwietnia 2019 roku w Warszawie odbyło się spotkanie 6 sygnatariuszy porozumienia, którzy jednomyślnie przyjęli propozycję. Zgodnie z decyzją, będzie ono działać od siódmego maja do odwołania. Codziennie będzie w nim przebywać kilkanaście osób, które będą rozmawiać o polskim sądownictwie i jego reformach. Do „miasteczka” zaproszeni zostaną także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Premiera, Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Akcje protestacyjne pracowników wymiaru sprawiedliwości trwają od grudnia ubiegłego roku. Związek Prokuratorów i Pracowników Prokuratury organizował masowe krwiodawstwo, „Solidarność” apelowała o kierowanie do Trybunału Konstytucyjnego petycji o  zbadanie zgodności z Konstytucją i przepisami międzynarodowymi zakazu strajku m.in. pracowników administracyjnych w sądach i prokuraturze. W Trybunale Konstytucyjnym już od ponad 5 lat zalega nierozpoznany wniosek. W święta związek podjął kolejną akcję i wysłał do Ministerstwa Sprawiedliwości i Finansów puste koszyki z życzeniami, które miały symbolizować trudną sytuację pracowników.

Wszyscy związkowcy widzą konieczność zmian systemowych i postulują wzrost wynagrodzeń. Chcą podwyżek o 450 zł jeszcze w 2019 r. (do 200 zł już zapisanych w ustawie budżetowej na 2019 r.)  i 500 zł w 2020 r. Środki przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników sądów i prokuratury jeszcze w 2019 r. mają zrównać wysokość podwyżki, do tej, jaką otrzymały służby mundurowe (650 zł brutto).  

wk