Międzynarodowy Dzień Uchodźcy

W tegorocznej kampanii medialnej nagłaśniającej problem uchodźstwa wzięła udział aktorka Angelina Jolie - Ambasadorka Dobrej Woli UNHCR. Fot. www.celebcosmo.com

KRAJ, ŚWIAT. W poniedziałek (20 czerwca) obchodzimy Międzynarodowy Dzień Uchodźcy.

Został on ustanowiony w 2000 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Przewodnie hasło tegorocznych obchodów brzmi: “Prawdziwi ludzie, prawdziwe potrzeby”. Sprawy uchodźców reguluje Konwencja Genewska z 1951 r. oraz Protokół Nowojorski. Zgodnie z definicją zawartą w tych dokumentach, uchodźcą jest osoba, która wykazuje uzasadnioną obawę przed prześladowaniem we własnym kraju z powodu rasy, religii, narodowości, poglądów politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej.

W tym dniu organizacje zajmujące się tym problemem szczególnie zwracają uwagę społeczeństw nie tylko na trudną sytuację uchodźców, ale także ich determinację w przetrwaniu oraz wkład w społeczności krajów, które ich przyjęły. Według raportu Wysokiego Komisariatu ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), w 2010 roku na świecie ponad 43 mln. ludzi były zmuszone uciekać ze swoich siedzib na skutek prześladowań, konfliktów, wojen czy łamania praw człowieka.

W naszym kraju o status uchodźcy rocznie stara się ok. 6 tysięcy osób. Otrzymuje go jednak tylko kilka procent. W działalność UNHCR zaangażowanych jest ponad 6,5 tys. ludzi w prawie 120 krajach

kap

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.