Międzynarodowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami

Fot. sxc.com

ŚWIAT. KRAJ. W piątek (17 czerwca) już po raz 16. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami. Dzień tez został ustanowiony w 1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Pustynnienie to wynik zmian zachodzących w klimacie naszej planety. Co roku zasięg pustyń się powiększa, pochłaniając w skali roku prawie 6 mln ha. Skalę problemu pustynnienia zaczęły uświadamiać susze nawiedzające obszary afrykańskie. Szczególnie susza, która na przełomie lat 60. i 70. nawiedziła Afrykę Subsaharyjską pochłaniając przy tym ponad 200 tysięcy ludzi i miliony zwierząt.

W roku 1977 w Nairobi, na Konferencji Narodów Zjednoczonych poświęconej pustynnieniu po raz pierwszy uznano proces rozprzestrzeniana się obszarów pustynnych, jako problem światowy oraz ustalono plan walki z nim. Rok 2006 r. natomiast Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Pustyń i Pustynnienia. 17 czerwca, w Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą ONZ szczególnie wzywa państwa do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy.

kap

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.