Mieszkańcy Krosna i okolic będą pili smaczniejszą wodę

W przyszłym roku mieszkańcy Krosna i okolic będą pili lepszą wodę. Fot. Wioletta Zuzak

KROSNO. Jakość dostarczanej wody i jej walory smakowe będą zdecydowanie lepsze.

Mieszkańcy Krosna i okolic będą mieli lepszą wodę. Wszystko dzięki pracom modernizacyjnym, które aktualnie trwają w  Zakładzie Uzdatniania Wody w Sieniawie. Inwestycja jest nader kosztowna – opiewa na 34 miliony złotych!.

ZUW w Sieniawie jest jednym z trzech zakładów (oprócz Iskrzyni i Szczepańcowej) zaopatrujących w wodę mieszkańców Krosna i jego najbliższych okolic.

Zdecydowano o modernizacji ujęcia wody w Sieniawie ze względu na jego przestarzałą technologię. Pracownicy często mają bezpośredni kontakt z chemikaliami stosowanymi w procesie uzdatniania wody, co zapewne nie jest obojętne dla ich zdrowia. – Kiedy pojawiła się możliwość pozyskania pieniędzy na to zadanie z Unii Europejskiej zdecydowaliśmy o całkowitej modernizacji ujęcia wody w Sieniawie. Stara zostanie tylko zapora – mówi Janusz Fic, prezes MPGK w Krośnie.

Przetarg na wykonanie modernizacji ZUW w Sieniawie wygrało konsorcjum firm Seen Technologie i Mostostal Warszawa. Prace modernizacyjne ruszyły jesienią 2010 roku, zaplanowano je na trzy lata. – Podstawowym i nadrzędnym celem tej inwestycji jest dostosowanie procesów technologicznych do stale zaostrzanych norm i przepisów regulujących jakość wody pitnej. Po modernizacji parametry wody uzdatnionej będą przewyższały obecnie obowiązujące normy jakościowe. Proces technologiczny będzie zautomatyzowany i monitorowany na poszczególnych etapach. Pozwoli to na jego łatwiejszą obsługę poprzez sterowanie procesami z klawiatury komputera – mówi Grzegorz Wygoda, zastępca kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji d/s produkcji wody.

Zakończenie modernizacji ujęcia wody w Sieniawie zaplanowano na 25 października 2013 roku. Dodajmy, że modernizacja tego ujęcia wody jest jednym z zadań realizowanych w ramach unijnego projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna-I etap”.

Wioletta Zuzak

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o