Możesz ubiegać się o pieniądze na leczenie za granicą

Nieograniczone prawem wyjazdy naszych rodaków na zabiegi za granicę wkrótce rozłożą na łopatki finanse Polski przeznaczone na leczenie reszty rodaków. NFZ będzie musiał płacić bowiem ceny obowiązujące w kraju leczącym, a te są wielokrotnie wyższe niż u nas. Fot. Anna Moraniec

PODKARPACIE. W wyjątkowych przypadkach NFZ refunduje zagraniczne leczenie

Prezes NFZ wyraża zgodę na opłacenie badania, zabiegu czy operacji za granicą w dwóch przypadkach: gdy dane świadczenie nie jest w ogóle wykonywane w Polsce oraz gdy czas oczekiwania na jego wykonywanie w kraju jest zbyt długi, a brak leczenia stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjenta.

- Najwięcej zgód prezes wydał w 2010 roku (na 13 wniosków – 12 zgód), większość dotyczyła badań genetycznych, dwa zabiegów prontoterapii – radioterapii cząsteczkowej stosowanej w czerniaku oka. W 2011 było 4 zgody na cztery wnioski – wszystkie na zabieg protonoterapii – mówi Marek Jakubowicz, rzecznik POW NFZ w Rzeszowie. – W tym roku wpłynęło na razie trzy wnioski, na dwa jeszcze nie ma odpowiedzi prezesa. Ten rozpatrzony pozytywnie dotyczy usunięcia guza za pomocą tzw. Gamma Knife (wykorzystuje promieniowanie gamma i jest stosowany do zabiegów na mózgu).

Aby leczenie poza Polską było refundowane trzeba złożyć odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem. Konieczność przeprowadzenia leczenia w innym kraju musi potwierdzić specjalista w odpowiedniej dziedzinie medycyny, który potwierdzi brak możliwości przeprowadzenia tego leczenia w kraju. We wniosku można również zaproponować ewentualne miejsce wykonania zabiegu czy operacji.

Coraz więcej zgód
W 2011 roku NFZ zapłacił za zagraniczne leczenie polskich pacjentów 17 675 990 zł. Dla porównania: w 2008 r. było to tylko 6 309 490 zł (114 zgód na leczenie, 26 odmów), w 2009 r. – 13 050 961 zł (157 zgód, 44 odmowy), w 2010 r. – 12 252 909 zł (228 zgód, 23 odmowy). W pierwszym kwartale tego roku płatnik zapłacił 3 712 766 zł (40 zgód, 3 odmowy). Najczęściej pomocy za granicą szukamy w takich dziedzinach jak: genetyka kliniczna (41 zgód), ortopedia i traumatologia narządu ruchu (30), radioterapia onkologiczna/okulistyka (27), chirurgia dziecięca (24), okulistyka (16), chirurgia dziecięca/chirurgia naczyniowa (11), położnictwo i ginekologia/perinatologia (10), radioterapia onkologiczna (10).

Wkrótce bez zgody prezesa?
Dotychczasowe procedury związane z uzyskiwaniem zgody prezesa NFZ na leczenie za granicą zmieni unijna dyrektywa o opiece transgranicznej, która weszła w życie 24 kwietnia 2011 r.; czas jej implementacji do prawa krajowego mija 25 października 2013 r. Nowe prawo UE umożliwi korzystanie ze świadczeń medycznych w innym kraju wspólnoty i zwrot kosztów leczenia poniesionych przez pacjenta do poziomu gwarantowanego w kraju, w którym jest on ubezpieczony.

Anna Moraniec

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.