Można już składać PIT-y za 2012 rok

Wypełniony i podpisany PIT można zanieść do urzędu skarbowego, wysłać pocztą – listem poleconym oraz przez Internet za pomocą specjalnej aplikacji udostępnionej na stronie www.mf.gov.pl. Fot. Wit Hadło

PODKARPACIE. Do końca stycznia deklaracje podatkowe muszą złożyć podatnicy, którzy rozliczają się ryczałtem (PIT-28) lub karta podatkową (PIT-16A).

Już od 1 stycznia 2013 roku można składać deklaracje podatkowe za rok ubiegły. Choć czas na wypełnienie PIT-u kończy się dopiero 30 kwietnia, lepiej pomyśleć o tym już teraz i uniknąć kolejek w skarbówce. To już ostatni rok, kiedy rozliczamy się po staremu!

Jak podaje Ministerstwo Finansów, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy muszą złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym.

Podatników obowiązuje pięć tych samych co przed rokiem wzorów zeznań podatkowych. Dwa podstawowe druki zeznań rocznych: PIT–36 (działalność gospodarcza) i PIT–37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Jeszcze do tego załączniki ulgowe: PIT/0 na zwykłe ulgi, PIT/D na ulgi mieszkaniowe oraz PIT-2K, dla tych, którzy po raz pierwszy chcą odliczyć ulgę odsetkową. Resort finansów podkreślił, że deklaracja PIT-37 przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które uzyskały dochody w Polsce.

Zastosowanie mają tez mniej popularne deklaracje: PIT–36 L dla prowadzących działalność gospodarcza rozliczających się liniową stawką 19 proc., PIT–38 adresowany do osób, które uzyskały dochody ze sprzedaży akcji lub innych papierów wartościowych, lub ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ale też ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych (np. opcji) oraz PIT-39 dla podatników, którzy w roku podatkowym sprzedali nieruchomość wybudowaną lub kupioną po 31 grudnia 2008 r. W zeznaniu tym opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica przychodów i kosztów uzyskania przychodów, a stawka podatku wynosi 19 proc.

Wciąż obowiązują stare ulgi podatkowe
Choć od dawna zapowiadaliśmy, że ten rok wprowadzi zmiany w rozliczeniach podatkowych, to powtarzamy, że nie będą one dotyczyć rozliczenia za 2012 r. Nadal będą obowiązywać stare ulgi. Od dochodu można sobie odliczyć ulgę od darowizny na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego i na cele kultu religijnego. Jej limit to 6 proc. rocznego dochodu podatnika. Nawet do 760 zł na osobę można sobie odliczyć udokumentowane wydatki na dostęp do Internetu. Do 279 160 zł spadł limit odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002–2006, które można sobie odliczyć od dochodu. Niepełnosprawni mogą odpisywać wydatki na leki bez górnego limitu. Do 4 proc. wynagrodzenia mogą odliczyć sobie ci, którzy oszczędzają dodatkowo na emeryturę na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego. Od podatku można odliczyć ulgę na dzieci. Na jedno to 1112, 04 zł.

Blanka Szlachcińska

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.