MPGK wstrzymało prace na Starówce

KROSNO. Konserwator zabytków zmienił decyzję.

Prace przy rozdziale sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na Starówce zostały wstrzymane. Powód? Urząd konserwatorski zakazał prowadzenie robót z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Mają być one prowadzone ręcznie w konwencji badań archeologicznych.

Wszyscy są zgodni co do tego, że sieć trzeba wymienić. Inwestorowi także zależy na tym, aby zaplanowane prace możliwie jak najszybciej zrealizować, jednak plany trzeba przeorganizować. Póki co prace na Starówce zostały wstrzymane.

W tym roku  wszystkich prac nie zrobią

- Właścicielka jednej z zabytkowych kamienic znajdujących się w Rynku na rogu ul. Sienkiewicza powiadomiła konserwatora zabytków, że prowadzenie robót z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu grozi zawaleniem budynku. To spowodowało zmianę decyzji przez konserwatora zabytków, który wprowadził zakaz używania ciężkich maszyn – mówi Janusz Fic, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie. – Niestety, w takiej sytuacji wzrosną koszty inwestycji, no i przeciągnie się ona w czasie (niemożliwe będzie ukończenie jej w tym roku).

Prezes mówi ponadto, że zostały już zakończone prace na ulicy Kazimierza Wielkiego oraz ul. Szczepanika. – Trzeba jeszcze wykonać prace między innymi na ul. Franciszkańskiej, czy Spółdzielczej – wylicza. – W tym roku uda się nam co najwyżej wykonać wykopy na ul. Sienkiewicza od Rynku do ul. Ordynackiej, natomiast resztę zostawiamy na przyszły rok – mówi Janusz Fic.

Zagrożona kamienica

Antoni Bosak, kierownik krośnieńskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, potwierdza, że do wojewódzkiego konserwatora zabytków w Przemyślu wpłynęło pismo od właścicielki kamienicy przy Rynek 9. – Starówka to trudny teren, gdzie mogą wystąpić różne nieprzewidziane problemy – przyznaje Antoni Bosak. I dodaje: – Jesteśmy od ochrony zabytków, więc nie mogliśmy nie zareagować na zgłoszoną interwencję. Chcę przy tym podkreślić, że wydaliśmy decyzję uściślającą tę podjętą wcześniej.  Zawierała ona warunek przekształcenia nadzoru archeologicznego w badania archeologiczne w przypadku, gdy występować będą na trasie przebiegu instalacji relikty dawnego miasta. Pod kamienicą Rynek 9 znajdują się piwnice z gotyckim detalem. Wychodzą one poza obręb kamienicy w ulicę Sienkiewicza ok. 3 m. w stronę osi tejże ulicy. W okresie międzywojennym poszerzona została ulica Sienkiewicza kosztem szerokości kamienicy. Wiązało się to z istotną zmianą konstrukcyjną, która od 2000 r. zaczyna dawać o sobie znać przy wszystkich robotach powodujących drgania budynku. Dlatego nakazaliśmy inwestorowi, aby prace były wykonywane ręcznie w konwencji badań archeologicznych.

Antoni Bosak twierdzi, że prace mają być prowadzone ręcznie na odcinku około 50 paru metrów odpowiednio do zasięgu gotyckiej części kamienicy.

Z tego co udało się nam ustalić prace na razie nie zostaną wznowione, najprawdopodobniej dlatego, że jeszcze w tym miesiącu (w ostatni weekend sierpnia) odbędą się Karpackie Klimaty i inwestor nie chce rozgrzebywać Rynku. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że roboty  ruszą we wrześniu.

Wioletta Zuzak

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.