Msza trydencka dla wszystkich wiernych

Decyzja papieża Benedykta XVI umożliwia nie tylko uczestnictwo w mszy św. w starszej formie, ale także sprawowanie sakramentów np. chrztu, bierzmowania czy małżeństwa (na zdjęciu) według dawnych ksiąg liturgicznych.

WATYKAN. Papieska Komisja „Ecclesia Dei”, nadzorująca instytuty i zgromadzenia przywiązane do liturgii przedsoborowej wydała długo oczekiwaną instrukcję wyjaśniającą zasady sprawowania mszy św. w klasycznym rycie rzymskim, popularnie zwaną „trydencką”.

Ma ona ułatwić dostęp do starej mszy wszystkim wiernym. Instrukcja „Universae Ecclesiae”, która została podpisana przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Williama Levadę ma na celu sprecyzowanie zasad zawartych w liście apostolskim w formie motu proprio “Summorum Pontificum” Benedykta XVI z 2007 r., w którym „uwolnił” starą mszę.

Zgodnie z nim przedsoborowy łaciński mszał Jana XXIII z 1962 r. i oraz mszał Pawła VI z 1970 r. to dwie równoprawne formy tego samego rytu rzymskiego: “nadzwyczajna” i “zwyczajna”.
Papież przyznał wówczas każdemu kapłanowi prawo odprawiania bez żadnych ograniczeń mszy według mszału bł. Jana XXIII z 1962 r. bez udziału ludu. W przypadku zaś, gdy w parafii jest stale obecna grupa wiernych przywiązanych do wcześniejszych tradycji liturgicznych, dokument zaleca, by proboszcz chętnie przyjął ich prośbę o odprawianie mszy trydenckiej. Wcześniej takie celebracje wymagały zgody biskupa.

Choć w wielu miejscach decyzja ta zaowocowała wprowadzeniem regularnych celebracji klasycznej mszy, w szeregu innych wola Benedykta XVI spotkała się z oporem i niezrozumieniem. Częściowo był to efekt różnych interpretacji papieskiego listu.
Dlatego, jak wyjaśnił Watykan, w następstwie ankiety przeprowadzonej wśród biskupów z całego świata i ze względu na zagwarantowanie poprawnej interpretacji oraz właściwego zastosowania wyjaśnia powstała nowa instrukcja.

Głosi ona, że celem “Summorum Pontificum” było ofiarowanie wszystkim wiernym liturgii rzymskiej w starszej formie, jako “skarbu do najstaranniejszego zachowania”, a także “zagwarantowanie i realne zapewnienie używania nadzwyczajnej formy wszystkim tym, którzy tego pragną” z interpretacją przychylną dla wiernych.

Instrukcja nie określa jak liczna ma być grupa wiernych starających się o mszę trydencką, ale przyznaje, że mogą oni pochodzić z różnych parafii, a nawet diecezji. Uściśla natomiast, że konieczne jest, aby kapłan mający celebrować potrafił wypowiadać łacińskie słowa poprawnie i rozumiał ich znaczenie. Dopuszcza również możliwość dwukrotnego celebrowania mszy – w obu formach następujących po sobie, dla różnych grup wiernych – podczas Triduum Paschalnego.

Dokument zawiera też prośbę do biskupów o zapewnienie kapłanom okazji uzyskania przygotowania do odprawiania liturgii w formie nadzwyczajnej. W tych diecezjach gdzie nie ma przygotowanych kapłanów, biskupi mogą poprosić o współpracę kapłanów z instytutów erygowanych przez Papieską Komisję Ecclesia Dei – zarówno w celebrowaniu, jak i nawet w jego nauczaniu.

W Rzeszowie msze św. w starszej formie są od 2007 r. regularnie sprawowane, w każdą niedzielę o godz. 15 w kościele św. Krzyża przy ul. 3 Maja.

kk

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments