Nadzór archeologiczny przy budowie fontanny multimedialnej?

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie ogrodził teren przyszłej budowy i rozmontował urządzenia placu zabaw. Fot. Wit Hadło

RZESZÓW. W ziemi mogą leżeć zabytki związane z historią miasta.

Wojewódzki konserwator zabytków zwrócił się do miejskiego inwestora o poprowadzenie nadzoru archeologicznego przy budowie fontanny multimedialnej przy al. Lubomirskich.

- Na tym obszarze nie ma stanowiska archeologicznego jako takiego. Nie mniej zwróciłem się do Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, by poprowadził nadzór archeologiczny, bo na tym obszarze zawsze może co się znaleźć – mówi Super Nowościom kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Rzeszowie Zbigniew Jucha. – Jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi inwestora w tej sprawie – dodaje kierownik delegatury.

Miejsce, w którym ma powstać zespół fontann, amfiteatr oraz nowy plac zabaw, leży w obrębie dawnego założenia parkowo-zamkowego Lubomirskich. Na słynnym planie architekta Lubomirskich Wiedemanna z 1762 r. widać, że w miejscu tym był sztuczny staw z wyspą, a na nim zwierzyniec i jedna z pierwszych w Europie altan w stylu chińskim. Miejsce to straciło swój historyczny charakter w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. Nie jest wykluczone, że ziemia może skrywać tutaj cenne zabytki związane z historią miasta.

ps

do “Nadzór archeologiczny przy budowie fontanny multimedialnej?”

  1. mamnick

    Znajdą drewniany wibrator Książnej Lubomirskiej;P

  2. ROMAN

    fakt właściwa decyzja – bo a nuż wykopią 200 letnią pergolę- dzisiaj koparka pracowała i nic.

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.