Największe przekroczenia dopuszczalnego stężenia ftalanów było w lalkach

Najwięcej objętych kontrolą zabawek (89) pochodziło z Chin. Również z tego kraju pochodziło najwięcej zakwestionowanych wyrobów (27), zastrzeżenia zgłoszono też wobec 3 zabawek wyprodukowanych w Polsce, 2 pochodzących z Wielkiej Brytanii oraz jednej o nieustalonym pochodzeniu. Łącznie Inspekcja Handlowa zakwestionowała 33 spośród 113 skontrolowanych zabawek.

Oprócz niezgodności formalnych dotyczących braku danych identyfikujących producenta i importera oraz prawidłowości umieszczenia na wyrobach wymaganych ostrzeżeń, inspektorzy skupiali się na składzie chemicznym zabawek. W Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej UOKiK w Łodzi przeprowadzono np. 78 badań laboratoryjnych zabawek pod kątem występowania ftalanów (substancji działających toksycznie na rozrodczość i zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Ich dopuszczalna zawartość wynosi od 0,1 do 0,3 masy zabawki). Co stwierdzono? Przekroczenie dopuszczalnego stężenia tych substancji w 20 zabawkach (np.: ftalan bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości 45,1 proc. w głowie lalki, ftalan diizobutylu (DIBP) w ilości 15,4 proc. w zabawce figurka do skakania). Pod kątem obecności ftalanów najczęściej badano lalki (34 wyrobów), gdzie podwyższoną zawartość ftalanów stwierdzano w miękkich częściach wykonanych z PCW, takich jak np. głowy. Również w tej grupie stwierdzono najwięcej nieprawidłowości (13 zakwestionowanych wyrobów). To świadczy o konieczności dalszego monitorowania rynku w tym obszarze, zwłaszcza w przypadku zabawek przeznaczonych dla najmłodszych dzieci, na które substancje te mają szczególnie negatywny wpływ.

am

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o