Nie będzie referendum w sprawie kasyna gier!

Mimo, że grupa inicjatywna zebrała więcej podpisów niż wymagała ustawa, to jednak komisja referendalna stwierdziła uchybienia we wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum dotyczącego lokalizacji kasyna gier w Krośnie. Nie uznała prawie 800 podpisów.

KROSNO. Brakuje wymaganej ilości podpisów uprawniających do głosowania mieszkańców.

Na nadzwyczajnej sesji Rada Miasta Krosna radni podjęli uchwałę w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji kasyna gier w Krośnie.

Tak zdecydowali  po zapoznaniu się z opinią komisji referendalnej, która stwierdziła, że dane osobowe zawarte na kilku kartach są nieprawdziwe, a złożone podpisy budzą wątpliwości co do ich autentyczności. Władze Krosna poinformowały, ze karty z podpisami pod wnioskiem trafią do prokuratury.

22 lipca Marek Jastrząb, pełnomocnik grupy inicjatywnej, w imieniu mieszkańców Krosna złożył w magistracie wniosek o przeprowadzenie referendum. Do wniosku dołączono 248 kart zawierających dane i podpisy ponad 4 tysięcy osób popierających wniosek (na wymagane minimum 3 940 podpisów).

Rada Miasta Krosna miała 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku, na ustalenie czy przeprowadzenie referendum jest w tym przypadku zasadne.

Komisja, w skład której weszli radni z wszystkich klubów  (Klubu Samorządowego, Pis-u i PO) miała sprawdzić czy ów wniosek odpowiada przepisom ustawy z 15 września 2000 roku o referendum lokalnym. Na czele komisji stał wiceprzewodniczący rady Zdzisław Dudycz.

Komisja: – Wniosek mieszkańców zawiera uchybienia
Komisja stwierdziła, iż w okresie zbierania podpisów popierających wniosek o przeprowadzenie referendum mieszkańcy Krosna nie byli w sposób zwyczajowo przyjęty w tejże gminie powiadomieni o przedmiocie referendum. Tym samym – zdaniem komisji – nie wypełniono wymogu art. 13 ust. 1 owej ustawy.

Komisja zweryfikowała w sumie 4 485 podpisów. Uznała, że prawidłowo zostały złożone 3 694 podpisy. Natomiast blisko 800 wzbudziło jej zastrzeżenia dlatego, że niektóre osoby figurujące na kartach poparcia pochodziły spoza Krosna, brakowało nazwiska lub imienia, podpisu, numeru PESEL, pełnego adresu lub błędnie podano nr PESEL i adres.  “Komisja biorąc pod uwagę treść opinii prawnej w powyższej sprawie uznaje, że pytanie: “Czy jesteś za lokalizacją w mieście Krośnie kasyna gier?”, które ma być poddane pod głosowanie prowadzi do rozstrzygnięcia, które nie mieści się w zakresie kompetencji organów samorządowych. (…) Organ samorządowy jedynie opiniuje lokalizację kasyna. Pozytywna opinia Rady Miasta nie przesądza więc o uzyskaniu koncesji.  Ponadto pytanie referendalne dotyczy kwestii już załatwionej przez kompetentny organ, tj. RMK – uchwała z 7 lipca br. pozytywnie opiniująca lokalizację kasyna gry w Krośnie. W tej sytuacji przeprowadzenie referendum jest bezprzedmiotowym” – czytamy we wnioskach końcowych owej opinii komisji.

Przypomnijmy, że koncesji na prowadzenie kasyna gier udziela minister.

Wioletta Zuzak

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
roman
roman
9 lat temu

no – ma być kasyno i basta- niewolnicy mają czyścić portfele- z kasyna mają wychodzić w kalesonach- jeszcze potrzebna jest wieża – albo most dla samobójców którym zostaną tylko skarpetki po przegranej- i wszystko dla dobra niewolników – niech poczują Las-Vegas