Nie płać za coś, co możesz mieć za darmo

– Zawsze można liczyć na bezpłatną pomoc przy wypełnianiu formularzy – deklaruje Małgorzata Bukała, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie. Fot. Wit Hadło

PODKARPACIE. ZUS za darmo pomoże wypełnić wniosek o umorzenie nieopłaconych składek.

Na stronach internetowych pojawiły się oferty firm dotyczące odpłatnej pomocy przy wypełnianiu wniosku o umorzenie nieopłaconych składek w ramach tzw. ustawy abolicyjnej. – Przypominamy, że w każdej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można otrzymać bezpłatną pomoc przy wypełnianiu niezbędnych formularzy. ZUS przygotował także szczegółowe ulotki informacyjne dostępne w Salach Obsługi Klienta oraz na stronie www.zus.pl.– mówi Małgorzata Bukała, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie.

Możliwość umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. przewiduje ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

W ZUS-ie pomogą wypełnić druki
Jakie dokumenty trzeba więc złożyć, by zostać objętym abolicją? – W przypadku osób nieprowadzących pozarolniczej działalności w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie jedynym dokumentem jest poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności dostępny na stronie www.zus.pl. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie muszą złożyć następujące dokumenty: poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności, wypełniony “Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc “de minimis” (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz na stronie: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8387) lub wypełniony “Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę” – w przypadku ubiegania się o pomoc “de minimis” w rolnictwie lub rybołówstwie (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf), oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej (druk oświadczenia jest dostępny w jednostkach ZUS oraz na stronie: www.zus.pl/), wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (mogą to być również oświadczenia tych osób o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie) albo oświadczenia, że nie otrzymały pomocy de minimis w tym okresie – mówi rzecznik.

am

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.