Nie zapłacisz za śmieci, wójt zajmie Ci pensję!

Nawet część wynagrodzenia z pracy będą mogły zająć władze gminy, jeżeli właściciel domu nie zapłaci za wywóz śmieci i zostawi je byle gdzie. Fot. Wit Hadło

PODKARPACIE. Od 1 lipca nowe przepisy w gospodarowaniu odpadami.

Wójt, burmistrz lub prezydent zajmie wynagrodzenie właściciela nieruchomości, który nie zapłaci za wywóz śmieci. Pozwalały na to będą nowe przepisy gospodarowania odpadami komunalnymi, które wejdą w życie od 1 lipca br.

Gminy zapowiadają, że będą bezwzględne wobec osób, które nie będę wywiązywać się z obowiązku płacenia za wywóz śmieci. Z wcześniejszej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynikało, że organem egzekucyjnym miał być naczelnik urzędu skarbowego. Jednak według znowelizowanych przepisów uproszczono proceder poboru opłaty za śmieci. To wójt (lub burmistrz, prezydent) zyska status organu egzekucyjnego. Dzięki temu, to gmina bezpośrednio wyegzekwuje od krnąbrnych mieszkańców należne jej pieniądze.

– Dotąd aż połowa mieszkańców gminy nie płaciła za wywóz śmieci – powiedział Zygmunt Kustra, burmistrz Błażowej. – Jeżeli to się nie zmieni, to będę musiał ścigać takie osoby i zabierać im część pensji. Ustaliliśmy już opłaty za wywóz odpadów – 5 zł od osoby za segregowane śmieci i 8 zł za niesegregowane. Pośpieszyliśmy się jednak z ustaleniem stawek i być może od początku lipca będą inne. Aż pięćdziesiąt procent odpadów wywozimy nie na wysypiska, a do instalacji do Jarosławia, gdzie przetwarzane są tworzywa sztuczne i szkło.

Z wiadomych powodów samorządy będą zainteresowane wysoką ściągalnością opłat. Władze gmin zapowiadają, że będą konsekwentnie sprawdzać, czy z każdego gospodarstwa są odprowadzane odpady.

Gminy będą egzekwować nieuregulowane opłaty ze śmieci z: wynagrodzenia za pracę, z emerytur, ubezpieczenia społecznego i renty socjalnej. Nie można będzie jednak egzekwować takich opłat z nieruchomości.

Gdy minie termin zapłaty, władze gminy wyślą do właściciela posesji upomnienie. Jeżeli i to nie pomoże i przez 7 dni będzie brak reakcji, to samorząd wystawi administracyjny tytuł wykonawczy i na tej podstawie podejmie egzekucję.

Mariusz Andres

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o