Niespodzianki nie było

To tutaj, w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie, będzie udzielana mieszkańcom miasta pomoc w nocy i w święta. Fot. Wioletta Zuzak

KROSNO. Podkarpacki NFZ odrzucił odwołanie krośnieńskiego Pogotowia Ratunkowego.

Zostało oddalone odwołanie złożone przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. SPPR w Krośnie przegrało konkurs na świadczenie nocnej i świątecznej opieki medycznej. NFZ uznał za lepszą ofertę Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.

Przypomnijmy, że od 1 marca po pomoc lekarską w nagłych przypadkach w nocy i dni świąteczne mieszkańcy Krosna i powiatu krośnieńskiego zgłaszają się do Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie, a nie jak dotąd do Pogotowia Ratunkowego mieszczącego się przy ul. Grodzkiej 45 w Krośnie.

Przegrana placówka złożyła odwołanie. Tymczasem dyrekcja podkarpackiego NFZ-u odrzuciła je i podtrzymała decyzję Komisji Konkursowej.

(…) Bez wpływu na rozstrzygnięcie postępowania konkursowego jest podnoszony przez Odwołującego argument realizowania przedmiotowych świadczeń od stycznia 1999 roku oraz „utrwalone wśród mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego przyzwyczajenie do miejsc, w których w porze nocnej i w dniach wolnych od pracy oraz świątecznych mogą uzyskać pomoc lekarską” – czytamy w uzasadnieniu decyzji. (…) – Nieuzasadniony jest także zarzut nieuwzględnienia przez Komisję Konkursową Certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych złożonego przez Odwołującego się w dniu negocjacji (…). Istotnym pozostaje fakt nieposiadania ww. certyfikatu w dniu złożenia oferty – 4 lutego br.”

Odwołujący się zarówno za cenę, jak i za pozostałe oceniane kryteria uzyskał mniej punktów od oferty szpitala. – Spodziewałem się takiego finału. Nie będę się odwoływał od decyzji – usłyszeliśmy we wtorek od Andrzeja Jurczaka, dyrektora pogotowia ratunkowego w Krośnie.

Gdzie znajdziesz pomoc w święta i w nocy?
Przypominamy punkty, w których od 1.03 można skorzystać z pomocy lekarskiej w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia: szpital w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 (wejście od Izby Przyjęć) obejmuje następujący obszar: Krosna, Korczyny, Krościenka Wyżnego, Jedlicza i Wojaszówki. Natomiast Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIVA w Dukli przy ul. Słowackiej 11 obejmuje obszar: Chorkówki, Dukli, Iwonicza Zdroju, Jaślisk, Miejsca Piastowego i Rymanowa.

Pomoc będzie udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący zespół lekarzy i pielęgniarek będzie udzielał porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych również w domu pacjenta. Zgłoszenia będą przyjmowane pod nr tel.: 13 43 78 564 – Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie oraz pod nr tel.: 13 43 31 702 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIVA w Dukli. Przy ul. Grodzkiej bez zmian pozostaje ratownictwo medyczne oraz opieka stomatologiczna.

Wioletta Zuzak

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o