Nowe przepisy uderzą w stadionowych bandytów

Nowe przepisy mają ostatecznie rozprawić się z bandytyzmem na stadionach.

PODKARPACIE, KRAJ. Po ulicach nie będzie można już chodzić z mieczem samurajskim czy siekierą.

W czwartek Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Jak komentują nowe przepisy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ustawa umożliwi skuteczną walkę z chuligaństwem stadionowym.

Nowe przepisy nakazują wyposażenie w elektroniczne systemy identyfikacji osób wszystkie obiekty, na których prowadzone są mecze piłki nożnej i zintegrowania już istniejących systemów klubów Ekstraklasy po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy, I ligi piłki nożnej od 1 stycznia 2013 r., a pozostałych klubów od 1 stycznia 2014 r.

Jeżeli obiekt nie będzie posiadał takiego elektronicznego systemu to klub będzie musiał się spodziewać odmowy zezwolenia na rozegranie meczu.

Wojewoda będzie mógł przerwać mecz w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, w sytuacji gdy działania organizatora są niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej. Kary otrzyma organizator za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa imprezy masowej m.in. w zakresie: ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym oraz odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych.

Koniec z wbieganiem do innych sektorów
Po uzyskaniu zezwolenia będzie można podczas imprez masowych sprzedawać i spożywać niskoprocentowe napoje alkoholowe. Jednak na meczach o podwyższonym ryzyku już nie.

Będzie można odmówić sprzedaży biletu osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w czasie trwania imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Karze będzie podlegał także kibic przemieszczający się do innych sektorów niż uprawnione, wynikające z posiadanego biletu. Chuligani będą karani również za posiadanie niebezpiecznych narzędzi w miejscu publicznym. Nie uniknie kary osoba wdzierająca się na teren imprezy masowej. Nowe przepisy umożliwią przeprowadzenie rozprawy przez sąd bez konieczności doprowadzenia pseudokibica do sądu – przesłuchanie na odległość.

Grzegorz Anton

do “Nowe przepisy uderzą w stadionowych bandytów”

  1. lol

    jakimi wytycznymi beda kierowac sie osoby sprzedajace bilet, odmawiajace sprzedazy biletu zainteresowanym (ci którzy maja stanowić zagrożenie).jak ich będą rozpoznawać?Czy ubiór o tym świadczy?

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.