Nowy formularz karty wypadku

Małgorzata Bukała. Fot. Wit Hadło

PODKARPACIE. 24 sierpnia weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku.

Zmieniły się przepisy wykonawcze do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych. Zmiany dotyczą głównie trybu postępowania ZUS po zgłoszeniu wypadku przy pracy. Zmienione przepisy stosuje się do zdarzeń wymienionych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Chodzi o zdarzenia, które nastąpiły podczas realizacji określonych czynności w ramach niepracowniczych stosunków prawnych (umowy cywilne, prowadzenie pozarolniczej działalności), a także m.in. w czasie uprawiania sportu (przez osobę pobierającą stypendium sportowe), czy odbywania służby zastępczej.

Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy zawiadamiają o tym odpowiednie podmioty wymienione w ustawie wypadkowej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem poszkodowani, wobec których ZUS dokonuje ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zawiadamiają o wypadku jednostkę Zakładu, właściwą ze względu na siedzibę prowadzenia działalności albo miejsce sprawowania opieki określone w umowie uaktywniającej – mówi Małgorzata Bukała, rzecznik prasowy oddziału ZUS w Rzeszowie.

Zrezygnowano z formuły przesłuchania poszkodowanego pod warunkiem jednak, że jego stan zdrowia będzie na to pozwalał, na rzecz wysłuchania wyjaśnień. Podobnie postąpiono w stosunku do świadków, którzy nie będą już przesłuchiwani, natomiast będą od nich zbierane informacje dotyczące wypadku. Dodano też ustęp określający zakres niezbędnej dokumentacji dołączanej do karty wypadku oraz uprawnionych do otrzymania karty wypadku. Zgodnie ze zmianami do karty wypadku dołączany będzie zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacje uzyskane od świadków wypadku, a także dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku.

Karta wypadku sporządzana będzie w trzech egzemplarzach: pierwszy otrzyma poszkodowany lub uprawniony członek rodziny, drugi pozostanie u podmiotu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, a jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy to trzeci egzemplarz zostanie przekazywany do ZUS.

Określono także nowy wzór “Karty wypadku”, w którym: zaktualizowano podstawę prawną dotyczącą informacji o tytule ubezpieczenia wypadkowego oraz stwierdzenia, czy wypadek jest lub nie jest wypadkiem przy pracy, z wymaganych danych identyfikacyjnych poszkodowanego usunięto wymóg podania NIP, w części III. Informacje o wypadku, wskazano konieczność wpisania informacji o rodzaju i umiejscowieniu urazu.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments