Nowy kierunek techniczny na Uniwersytecie Rzeszowskim

UR – nowoczesność i przyszłość regionu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowy kierunek techniczny na Uniwersytecie Rzeszowskim
Rekrutacja na mechatronikę trwa do 9 lutego

Chcesz studiować nowoczesny kierunek w pracowniach ze sprzętem najnowszej generacji? Chcesz odbyć płatne praktyki w wiodących przedsiębiorstwach z regionu? Wybierz mechatronikę na Uniwersytecie Rzeszowskim. To dyscyplina wiedzy, która staje się wizytówką XXI wieku.

Inżynier mechatronik to specjalista płynnie poruszający się w obszarze nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych we współczesnym przemyśle. To osoba, która potrafi twórczo stosować te elementy wiedzy technicznej, sztucznej inteligencji i inżynierii komputerowej, które są najbardziej przydatne do rozwiązania praktycznych zadań, związanych z projektowaniem, wdrażaniem, wytwarzaniem i eksploatacją systemów mechatronicznych. Posiada także umiejętności koordynacji i zarządzania zespołami projektowymi – zwraca uwagę dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR z Zakładu Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki w Instytucie Techniki UR.

Dla najlepszych nagrody za 7 tys. zł
Opracowany plan studiów ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w nowoczesnym, często międzynarodowym zespole nie tylko poprzez kształcenie ogólne, ale też kierunkowe oraz specjalistyczne. Program równomierne rozkłada ciężar pomiędzy przedmioty związane z automatyką i robotyką, mechaniką, elektroniką i informatyką.

Aby osiągnąć wysoki poziom kształcenia na mechatronice, została zmodernizowana baza lokalowo-sprzętowa Instytutu Techniki UR. W Pracowni Mikrokontrolerów i Komputerowego Wspomagania (budynek A1 przy al. Rejtana 16 c) do dyspozycji studentów jest 21 stanowisk komputerowych i szereg nowoczesnych zestawów dydaktycznych.

Mechatronika na UR to studia inżynierskie I stopnia – trwają 7 semestrów. Wyboru specjalności (spośród dwóch: projektowanie systemów mechatronicznych oraz systemy wbudowane) można dokonać po czwartym semestrze. Studenci otrzymują materiały dydaktyczne z zajęć (są one dostępne w wersji elektronicznej przez portal kierunku). Dodatkową motywacją dla studiujących jest konkurs prac mechatronicznych. Na autorów najlepszych projektów czeka pula nagród o wartości 7 tys. zł!
Pierwsze osoby już studiują. Chwalą sobie szczególnie to, że w czasie studiów mogą korzystać z pakietu bezpłatnych szkoleń i zdobyć nieodpłatnie jeszcze podczas studiów międzynarodowe certyfikaty.
– Mieliśmy już szkolenia specjalistyczne z programów do projektowania w 3D, m.in. z Autodesk Inwentor – mówi Mateusz Gwiżdż, student 2. roku mechatroniki na UR.

Sprzęt i oprogramowanie do Pracowni Mechatroniki (budynek A2 przy al. Rejtana) dobrano tak, by student mógł się zapoznać z technologiami stosowanymi aktualnie w przemyśle

Po 3. roku płatne praktyki
Atutem tego kierunku są także 3-miesięczne płatne staże. Te można podjąć po 3 roku. – Jako że mechatronika to nowy wymiar nauki i edukacji, stymulujący rozwój gospodarczy i reprezentujący całkiem nowe podejście do rozwiązywania współczesnych problemów technicznych, podjęliśmy działania zmierzające do nawiązania szerszej współpracy z przemysłem branżowym – informuje mgr inż. Paweł Kos, opiekun 2. roku mechatroniki na UR. – Aby absolwent był jak najlepiej przygotowany praktycznie do podjęcia pracy, podpisaliśmy listy intencyjne o współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami z regionu. Pozyskane firmy deklarują pomoc w zakresie przygotowania wysoko wykwalifikowanych pracowników na potrzeby rynku pracy. Dlaczego jeszcze warto podjąć studia z mechatroniki na UR? – To nowy, ciekawy kierunek, o interdyscyplinarnym charakterze, dający umiejętności w różnych dziedzinach wiedzy – chwali Mateusz Gwiżdż.

Pensja od 3 tysięcy zł w górę
A ile zarabiają mechatronicy? Gazeta Wyborcza podaje, że na początku ok. 3 tys. zł, ale już za projekt nowego urządzenia jednorazowo można „zgarnąć” kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tys. zł. Rekrutacja na mechatronikę na UR trwa do 9 lutego. Kierunek uzyskał wsparcie w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

bes

Komentarz
Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR, z Zakładu Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki w Instytucie Techniki UR:
– Mechatronika to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina, związana z projektowaniem, wytwarzaniem i obsługą wielofunkcyjnych zintegrowanych urządzeń oraz systemów o modułowej strukturze. To dziedzina wiedzy inżynierskiej oparta o klasyczne dziedziny wiedzy, takie jak mechanika, elektronika, automatyka, informatyka.

 

Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na stronę
www.mechatronika.univ.rzeszow.pl

Artykuł mechatronika.pdf

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments