Nowy taryfikator mandatów za wykroczenia

Pod koniec stycznia premier podpisał rozporządzenie, które zmienia niektóre stawki w taryfikatorze dotyczącym wykroczeń. Koniec z pobłażaniem osobom nieszanującym prawa.

Np. osoby awanturujące się przed dyskoteką mogą teraz otrzymać mandat w wysokości od 100 do 500zł. Jeśli legitymujący nas policjant lub strażnik miejski zostanie wprowadzony w błąd co do naszych danych osobowych, to otrzymamy mandat nie mniejszy niż 200 zł, ale możemy również zapłacić o 300 zł więcej.

Nowy taryfikator daje większe pole manewru policjantom i strażnikom miejskim. Np. za hałasowanie w nocy mogliśmy otrzymać mandat od 20 zł do 500 zł. Z reguły jednak funkcjonariusze karzą mandatem tym z niższej półki. Teraz taki mandat będzie wynosił jednak 100 zł. Poważną zmianą jest stawka mandatu za zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności. Do tej pory wynosił 50 zł, teraz obowiązują widełki od 50 aż do 500 zł.

W nowym taryfikatorze znalazły się także stawki mandatów, które uwzględniają przepisy dotyczące ustawy antynikotynowej. Np. za nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży takich produktów osobom do lat 18 grozi mandat w wysokości 150 zł i tyle samo za nieumieszczenie informacji o zakazie palenia w miejscu nim objętym.

Są jednak nowe stawki mandatów, które nie tylko nie zostały podwyższone, ale obniżone. Jako przykład można podać przeklinanie w miejscach publicznych, za który otrzymamy od funkcjonariusza mandat od 50 do 100 zł. Wcześniej dolna granica wprawdzie wynosiła 20 zł, ale już górna 500 zł. Kolejnym przykładem jest niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Mandat za to wykroczenie wynosił 200 zł. Teraz będzie można zastosować widełki w przedziale od 50 do 250 zł.
Funkcjonariusze nie będą mieli także takich sztywnych cenników jak dotychczas. Przy części z kar będą mogli zastosować widełki, a więc samemu uznać z jakiej „półki” dadzą karę.

Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wykroczenia wybryki chuligańskie, zakłócanie porządku i wprowadzanie w błąd organu państwowego

– zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym – od 100 do 500 zł.

– publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku – od 50 do 100 zł.

– zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności – od 50 do 500 zł.

– umyślne uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną – 150 zł.

– umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania – od 200 do 500 zł.

– umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych – od 50 do 100 zł.

Nieruchomości

– nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcy lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości – 100 zł.

– naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości – 100 zł.

– naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej – od 50 do 500 zł.

– niewyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych – 100 zł.

– niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych – 100 zł.

– nieuprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości – 100 zł.

Alkohol

– spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych – 100 zł.

– nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży – 150 zł.

Sprzedaż wyrobów tytoniowych

– osobom do lat 18 – 500 zł.

– na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych – 500 zł.

– w postaci papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania – 100 zł.

– w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym – 100 zł

– nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 – 150 zł.

– nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu – 150 zł.

Roślinność i akweny wodne

– niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych – 100 zł.

– niszczenie ogrodzeń wydm i lasu – 200 zł.

– niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na wydmach i w lasach – 100 zł.

– niszczenie umocnień brzegowych – 500 zł.

Zwierzęta

– Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia od 50 do 250 zł.

– Doprowadzenie zwierzęcia poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczne od 250 do 500 zł.

Grzegorz Anton

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments