NoA?ownik ze Stalowej Woli uniknie wiA�zienia?

Konrad K. wyjeA?dA?a z miasta, ktA?re pozostaA�o w szoku. Grozi mu doA?ywocie; za kratami wiA�zienia lub zakA�adu psychiatrycznego. Fot. Jerzy Mielniczuk

Konrad K. przewoA?ony dzieA� po masakrze w galerii na przesA�uchanie do prokuratury. Fot. Jerzy Mielniczuk

STALOWA WOLA. Kwestia poczytalnoA�ci 27-latka jest w tym A�ledztwie najwaA?niejsza.

MoA?e targnA�A� siA� na wA�asne A?ycie, ale teA? prA?bowaA� kogoA� zabiA�, dlatego przebywa w odosobnieniu, w monitorowanej caA�odobowo celi na oddziale psychiatrycznym szpitala krakowskiego Aresztu Asledczego. Biegli sA� zdania, A?e ma zaburzenia natury psychicznej. Po przebadaniu go nie byli jednak w stanie stwierdziA�, czy gdy 20 paA?dziernika w stalowowolskiej galerii a�zVivoa�? zabiA� noA?em jednA� osobA�, a 8 raniA�, byA� poczytalny, czy teA? nie. Dlatego Konrad K. bA�dzie obserwowany przez miesiA�c, aby lekarze mieli czas na to, by wydaA� opiniA�. Nawet na posiedzenie o skierowaniu go na obserwacjA� nie mA?gA� byA� konwojowany do sA�du w Tarnobrzegu, tylko sA�dzia musiaA� pojechaA� do niego.

Kwestia poczytalnoA�ci bA�dA? niepoczytalnoA�ci 27-latka jest w tym A�ledztwie najwaA?niejsza. Od opinii biegA�ych lekarzy psychiatrA?w zaleA?A� bowiem jego losy. Zamiast stanA�A� przed sA�dem i odpowiedzieA� za dramat 8 osA?b, ktA?re raniA� noA?em i A�mierA� kolejnej ofiary, moA?e uniknA�A� odpowiedzialnoA�ci karnej i trafiA� na przymusowe leczenie psychiatryczne. Jak bA�dzie? Wiele wskazuje na to, A?e ze wzglA�du na stan psychiczny noA?ownika, najbardziej prawdopodobny jest ten drugi wariant. – Z tego, co wiem, jest z nim nawiA�zany jakiA� kontakt, ale, jak orzekli biegli, jego stan nie jest do koA�ca dobry – potwierdza prok. Jacek WA�grzynowicz, naczelnik wydziaA�u A�ledczego Prokuratury OkrA�gowej w Tarnobrzegu.

Jest pod specjalnym nadzorem
Od samego poczA�tku stan zdrowia psychicznego Konrada K. budziA� wA�tpliwoA�ci. PojawiA�y siA� one juA? podczas pierwszego przesA�uchania 21 paA?dziernika. – BiegA�y lekarz psychiatra juA? wtedy wskazaA�, A?e zalecany jest dla niego areszt odbywajA�cy siA� w warunkach szpitalnych. StA�d decyzja o nieumieszczeniu go zgodnie z rejonizacjA� w areszcie w Rzeszowie, tylko na oddziale psychiatrii sA�dowej aresztu A�ledczego przy ul. Montelupich w Krakowie – tA�umaczy prok. WA�grzynowicz.

OtrzymaA� wA?wczas status sprawcy stwarzajA�cego realne niebezpieczeA�stwo dla zdrowia i A?ycia wA�asnego oraz innych ludzi i zostaA� objA�ty specjalnym nadzorem.

Aktualnie Konrad K. czeka na przymusowA� obserwacjA� psychiatrycznA�. – Biegli psychiatrzy stwierdzili, A?e jednorazowe badanie podejrzanego nie wystarczy im do wydania opinii, tylko potrzebujA� wiA�cej czasu, A?eby do niego dotrzeA�, uzyskaA� informacje – mA?wi prokurator. – Jego stan zdrowia nie pozwalaA� na to, by byA� konwojowany do sA�du w Tarnobrzegu na posiedzenie w tej sprawie. SA�dzia jechaA� do Krakowa i posiedzenie odbyA�o siA� w warunkach szpitalnych.

Jak zachowuje siA� Konrad K.? – dopytujemy w prokuraturze. – Od czasu zatrzymania nie miaA�y miejsca niepokojA�ce wydarzenia, A?eby prA?bowaA� zagroziA� sobie albo straA?nikom. Z pewnoA�ciA� bylibyA�my o tym poinformowani przez areszt – koA�czy prok. WA�grzynowicz.

Katarzyna Szczyrek

do “NoA?ownik ze Stalowej Woli uniknie wiA�zienia?”

 1. ANTYKACZKA

  NA ŚWIĘTEGO GO???MOŻE NIECH DO PiS, SIĘ ZAPISZE,BO TAM LUBIĄ TAKICH OBŁĄKAŃCÓW!!PIER…KAT GRAJDOŁ,POLSKA!!

 2. Karl Krematorzysta

  Do kamieniołomów dziada i w*lić wcześniej mu dobrze…..

 3. beton

  No tak… Do panteonu „podkarpackich nietykalnych” czyli m.in. Anny H. Ryszarda P. Mirosława K.Jana B. dołączył kolejny, który miga się od wymiaru sprawiedliwości. Tak z ciekawości zapytam kim są jego najbliźsi?
  I ile takie coś kosztuje?

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.