Obwodnica pozbawi ludzi dojazdA?w do domA?w?

Budowa maA�ej obwodnicy Kolbuszowej wywoA�uje emocje. Fot. PaweA� Galek
Budowa maA�ej obwodnicy Kolbuszowej wywoA�uje emocje. Fot. PaweA� Galek

KOLBUSZOWA GA�RNA. Sztandarowa inwestycja wzbudza obawy mieszkaA�cA?w.

Budowa tzw. maA�ej obwodnicy, ktA?ra w Kolbuszowej GA?rnej poA�A�czy krajowA� a�zdziewiA�tkA�a�? z traktem wojewA?dzkim w kierunku SA�dziszowa MaA�opolskiego, wzbudza emocje. Okoliczni mieszkaA�cy bojA� siA�, A?e nowa droga pozbawi ich wjazdA?w na posesje. Czy majA� siA� czego baA�? Radny Marek OpaliA�ski uwaA?a, A?e coA� jest na rzeczy. Burmistrz Jan Zuba uspokaja: – A�aden mieszkaniec nie zostanie odciA�ty od drogi publicznej.

A?A�cznik drogi krajowej nr 9 i ulicy sA�dziszowskiej da odetchnA�A� miastu. Szacuje siA�, A?e dziA�ki maA�ej obwodnicy ok. 10 proc. pojazdA?w trafi do miejsca swego przeznaczenia bez wjeA?dA?ania do centrum Kolbuszowej. Uwolnione zostanA� rA?wnieA? nowe tereny inwestycyjne. Prace drogowe majA� ruszyA� lada dzieA�, termin ich zakoA�czenia to sierpieA� br.

a�zSprawa zjazdA?w jest odpychanaa�?
PrzedsiA�wziA�cie bA�dzie realizowane systemem a�zprojektuj buduja�?, gdzie wiA�kszoA�A� obowiA�zkA?w, w tym zjazdy na posesje, przechodzi z inwestora (Podkarpacki ZarzA�d DrA?g WojewA?dzkich) na wykonawcA� (PrzedsiA�biorstwo RobA?t Drogowych Mielec). Zaniepokojeni tym sA� mieszkaA�cy Kolbuszowej GA?rnej, ktA?rzy bojA� siA�, A?e nowa droga odetnie ich od domA?w. Radny Marek OpaliA�ski przekonuje, A?e w tej sprawie otrzymuje wiele telefonA?w:

– Niepokoi fakt, A?e temat zjazdA?w jest odpychany przez UrzA�d Miejski na wykonawcA� robA?t. ApelujA�, A?eby urzA�d przejA�A� to zadanie. OsobiA�cie interweniowaA�em, A?eby ujA�A� w projekcie mostek i zjazd do jednej z posesji – grzmiaA� na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

a�zNie rozumiem, skA�d te obawya�?
Burmistrz Jan Zuba uspokaja: – Od poczA�tku stawiamy sprawA� jasno, A?e nikt nie moA?e byA� pozbawiony dojazdu do drogi publicznej – zapewnia. – MA?wiliA�my o tym jeszcze na etapie powstawania dokumentacji. RA?A?ne byA�y rozwaA?ane warianty, rA?wnieA? i takie, gdzie zabezpieczamy dojazd do nieruchomoA�ci za pomocA� drogi zbiorczej. Na ostatnim spotkaniu z inwestorem i wykonawcA� teA? analizowaliA�my kwestie zjazdA?w, tak A?eby nikt nie ucierpiaA�.

– Nie rozumiem wiA�c, skA�d te obawy – dodaje. – JakoA� nie spotkaA�em siA� w urzA�dzie z A?adnA� interwencjA� mieszkaA�cA?w w sprawie tych zjazdA?w. Owszem, byA�a jedna osoba, ale pytaA�a siA�, czy przed budowA� tego A�A�cznika moA?e wyciA�A� drzewa na swojej posesji. ByA� moA?e na tym kilometrowym odcinku pojawi siA� potrzeba wykonania jakiegoA� zjazdu do gruntA?w rolnych, choA� z mojej wiedzy wynika, A?e zostaA�o to zabezpieczone poprzez drogi A�rA?dpolne.

PaweA� Galek

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o